Maatregelen eigen woning – Belastingplan 2019

 

Voorgesteld wordt om het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 25.000 en € 1.060.000 te verlagen. Deze verwachtingen zijn weergegeven in het onderstaande schema:

Bij een eigenwoningwaarde van maar niet meer dan  bedraagt het eigenwoningforfait op jaarbasis
2018 2019
€ 12.500 0% 0%
€ 12.500 € 25.000 0,25% 0,25%
€ 25.000 € 50.000 0,40% 0,35%
€ 50.000 € 75.000 0,55% 0,50%
€ 75.000 €  1.060.000* 0,70% 0,65%
€ 1.060.000* € 7.420* vermeerderd met 2,35% van de eigenwoningwaarde voor zover deze uitgaat boven € 1.060.000* € 7.420* vermeerderd met 2,35% van de eigenwoningwaarde voor zover deze uitgaat boven € 1.060.000*

* Stand 2018, wordt jaarlijks gecorrigeerd met de tabelcorrectiefactor

Wilt u meer informatie over deze maatregelen uit het Belastingplan of heeft u vragen over de mogelijke gevolgen voor u, neem dan gerust contact op met Patrick van den Heuvel, belastingadviseur, per telefoon op +31 (0)40 240 9537 of per mail op pvdheuvel@joanknecht.nl.