Maatregelen auto & mobiliteit – Belastingplan 2019

 

Fiets van de zaak

Vanaf 1 januari 2020 wordt de fiscale regeling voor de fiets van de zaak aanzienlijk vereenvoudigd door het invoeren van een forfaitaire regeling. Als een fiets van de zaak ter beschikking wordt gesteld door de werkgever geldt er een bijtelling van 7% van de consumentenadviesprijs van de fiets. Waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende soorten fietsen. De bijtelling geldt als de fiets voor (een deel van) het woon-werkverkeer ter beschikking staat. Voor de zaak afgelegde (al dan niet zakelijke) kilometers bestaat geen recht op een belastingvrije vergoeding. Voor de ondernemer en de resultaatgenieter komen er vergelijkbare regelingen. De nieuwe regeling is bedoeld om uitvoeringsproblemen in de praktijk op te lossen en tevens om de CO2-uitstoot te beperken.

De btw-regels m.b.t. de ter beschikking gestelde fiets van de zaak veranderen niet. Voor de fiets die een btw-ondernemer koopt en aan de werknemer verstrekt of ter beschikking stelt, geldt een afwijkende regeling. Goedgekeurd is dat als de inkoopprijs van de aan de werknemer verstrekte fiets na aftrek van de eigen bijdrage van de werknemer hoger is dan € 749 inclusief btw, de aftrek van btw is uitgesloten voor het bedrag dat uitkomt boven € 749. Tot die grens komt de btw volledig voor aftrek in aanmerking (mits de ondernemer volledig aftrekgerechtigd is). Buiten deze goedkeuring gelden de normale wettelijke regels.

Einde teruggaafregeling BPM

Ter stimulering van de aanschaf van milieuvriendelijke auto’s wordt voorgesteld de teruggaafregeling BPM voor taxi’s en openbaar vervoer (OV) met ingang van 1 januari 2020 af te schaffen. Volgens de regeling wordt de teruggaaf van BPM op aanvraag verleend voor personenauto’s die geheel of nagenoeg geheel worden gebruikt voor OV of taxivervoer in de zin van de Wet personenvervoer 2000. De MRB-vrijstelling voor taxi’s en openbaar vervoer wordt niet afgeschaft. Door het afschaffen van de teruggaafregeling komen het goedkeurend beleid van de Belastingdienst voor bepaalde vrijwilligersvervoersprojecten en de teruggaafregeling BPM voor deze projecten te vervallen.

Vervuilers gaan meer betalen

Milieudifferentiatie in de Wet BZM wordt geactualiseerd waardoor de meer vervuilende zware vrachtauto’s uit binnen- en buitenland meer belasting gaan betalen. Voor de schoonste vrachtauto’s blijft het huidige tarief van toepassing. Over deze maatregel is overeenstemming bereikt met de zogenoemde Eurovignet-landen. De wijziging betekent een verdere differentiatie naar klasse EURO en een verhoging van tarieven voor minder schone vrachtauto’s. De nieuwe tarieven treden met ingang van 1 juli 2019 in werking mits de ratificatieprocedure voor 31 mei 2019 is afgerond. Het EURO V wordt dan vanaf 1 januari 2020 verhoogd. Lukt dat niet, dan treden alle nieuwe tarieven 1 januari 2020 in werking.

Wet uitwerking Autobrief II opgeschoven

De toeslag voor dieselauto’s met een fijnstofuitstoot van meer dan 5 milligram per kilometer die per 1 januari 2019 zou worden ingevoerd, wordt uitgesteld. De noodzakelijke automatisering bij de Belastingdienst zal naar verwachting pas per 1 januari 2020 gereed zijn.

Automatische kentekenherkenning

Er komt er een wettelijke basis voor automatische nummerplaatherkenning (ANPR) met behulp van camera’s. De Belastingdienst mag kentekens automatisch lezen, waarbij de locatie, de datum en het tijdstip worden vastgelegd. De vastgelegde gegevens worden gebruikt voor de heffing en controle van de motorrijtuigenbelasting (MRB). Zoals voor de controle op toepassing van de handelaarsregeling en de overgangsregeling voor oldtimers. e gegevens moeten worden vernietigd als deze geen ‘treffer’ opleveren voor de MRB. Het lijkt er dus op dat ANPR niet kan worden ingezet bij controle van het privégebruik van een auto van de zaak.

Wilt u meer informatie over deze maatregelen uit het Belastingplan of heeft u vragen over de mogelijke gevolgen voor u, neem dan gerust contact op met Patrick van den Heuvel, belastingadviseur, per telefoon op +31 (0)40 240 9537 of per mail op pvdheuvel@joanknecht.nl.