Let op aan wie u het stokje overdraagt

 

Bij de overdracht van een onderneming of zelfs het overdragen van een bestuursfunctie is het oppassen geblazen. Ook zo’n laatste bestuurshandeling dient zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd te worden door de vertrekkende bestuurder. Frank Driessen legt dit uit met een voorbeeld.

Faillissementsfraude

De voormalige bestuurder A van de failliete BV B is ook in hoger beroep aansprakelijk bevonden voor het boedeltekort dat door zijn opvolger, de heer C, is veroorzaakt. De heer C blijkt een malafide bestuurder die faillissementsfraude heeft gepleegd. De benoeming van C als bestuurder wordt A voor de voeten geworpen als onbehoorlijk bestuurder. A had namelijk weinig tot geen onderzoek gedaan naar de handel en wandel van C.

Boedeltekort

Op het moment dat A zijn bestuursfunctie neerlegt en overdraagt aan C is de bedrijfsadministratie nog prima in orde. Na zijn benoeming heeft C de bezittingen van BV B verkocht en de contant ontvangen koopsommen niet verantwoord in de administratie. Daarnaast blijkt dat BV B onder leiding van C aankopen heeft gedaan die op het privéadres van C zijn afgeleverd. Na het faillissement van BV B stelt de curator zowel A als C aansprakelijk voor het boedeltekort.

Overdragen van bedrijfsvoering

C voert geen verweer tegen zijn aansprakelijkstelling maar biedt naar het zich laat aanzien ook geen verhaal voor de schuldeisers van BV B. Dus richt de curator zijn pijlen vooral op A. Gezien de zorgelijke financiële situatie van BV B ten tijde van de bestuurswissel, had A (meer) onderzoek moeten doen naar C en zijn verleden, aldus gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Bovendien heeft A nooit met C gesproken over een reddings- of herstructureringsplan, terwijl daartoe wel aanleiding was. Eerder al de rechtbank en nu ook het gerechtshof, is van mening dat een redelijk handelend bestuurder niet op deze wijze de bedrijfsvoering zou overdragen aan een onbekende. Kortom: ook de overdracht van een onderneming dient zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd te worden door de vertrekkende bestuurder.

Deze blog is geschreven door Frank Driessen, partner bij Joanknecht.