Lening van bv aan DGA wordt nog kritischer beoordeeld

 

Vorige maand heeft de staatssecretaris van Financiën interne stukken van de Belastingdienst openbaar gemaakt. Het gaat hierbij om de behandeling van leningen die door een bv worden verstrekt aan een directeur-grootaandeelhouder. Uit deze documenten wordt meer duidelijk over de manier waarop de Belastingdienst beoordeelt of sprake is van een geldlening, of dat feitelijk een dividenduitkering wordt beoogd. Deze beoordeling is van belang voor de fiscale behandeling van de lening.

Terugbetalingsverplichting

Wanneer een DGA geld leent van zijn bv, moet onder andere daadwerkelijk sprake zijn van een intentie tot terugbetaling van het geldbedrag om de rentelasten in aftrek te kunnen brengen. Wanneer de terugbetalingsverplichting alleen op papier bestaat en beide partijen nooit daadwerkelijk deze intentie hebben gehad om het bedrag terug te betalen, is in wezenlijkheid sprake van een winstuitdeling. In een dergelijke situatie zijn de rentelasten niet aftrekbaar. Om te kwalificeren als lening moet de bv ook aanspraak kunnen maken op enkele zekerheden, om ervoor te zorgen dat het geldbedrag ook feitelijk terug zal worden ontvangen.

Bij de beoordeling van de lening kijkt de Belastingdienst onder andere naar het volgende:

  • Is er een aflossingsschema en wanneer moet de lening worden afgelost.
  • De verstrekte zekerheden.
  • De maatregelen die de bv neemt om haar vordering te innen.
  • De marktwaarde van de (onroerende) zaken die worden verstrekt.

Winstuitkering

Om te concluderen dat sprake is van een winstuitkering, moet de Belastingdienst aantonen dat er sprake is van een ‘dubbele bewustheid’. Dit houdt in dat de vennootschap haar aandeelhouder heeft willen bevoordelen, en dat de DGA zich van deze bevoordeling bewust was of dit redelijkerwijs had moeten zijn. Indien de Belastingdienst in de veronderstelling is dat in feite sprake is van een winstuitkering, kan dit leiden tot discussie.

Om te voorkomen dat de Belastingdienst uw lening van de vennootschap aan de directeur-grootaandeelhouder aanmerkt als een winstuitkering, is het van belang om uw administratie over de lening op orde te hebben. Zorg er ook voor dat uw lening voldoet aan de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden. Wellicht is het verstandig om uw leningsvoorwaarden aan te passen indien deze niet voldoen aan de eisen, om onaangename verrassingen te voorkomen.

Mocht u vragen hebben over uw specifieke situatie, neem dan gerust contact op met Rianne van den Dungen, btw-specialist bij Joanknecht, per e-mail of telefoon op +31 (0)40 240 9451, of met een van onze andere btw-specialisten.