Openstaan voor persoonlijke verbetering en ontwikkeling als team

Lonney Geris, coach Joanknecht en Maaike Klinkhamer, psychologe en eigenaresse van Kerewin Consult

Iedereen geeft leiding op zijn of haar manier. Om goed in te spelen op de behoeften van klanten en medewerkers is het essentieel dat de mensen binnen een organisatie goed met elkaar omgaan. Het is belangrijk om een leiderschapsstijl te ontwikkelen die bij de mensen in de organisatie past. De partners van Joanknecht zijn hier bewust mee bezig en laten zich begeleiden in hun leiderschapstraject door Kerewin Consult.

“Wij leren mensen om leiding te geven met enthousiasme, maar ook met duidelijkheid en bevlogenheid”, vertelt Maaike Klinkhamer, psychologe en eigenaresse van Kerewin Consult, rechts op de foto. Lonney Geris, voormalig coach bij Joanknecht, begeleidt dit leiderschapstraject vanuit Joanknecht. “Er is binnen een dienstverlenende organisatie als Joanknecht vaak een relatie tussen medewerkerstevredenheid en -bevlogenheid en klanttevredenheid. Wij willen onze mensen goed begeleiden. Dat heeft ook uitwerking op onze klanten”, zegt Lonney. “De mensen zijn namelijk het meest waardevolle dat we in huis hebben.”

Persoonlijke inzichten

Het traject begint met het opstellen van een leiderschapsmodel. “Dit is een model waarin een organisatie het gewenste gedrag aangeeft, zodat zij zich daarnaartoe kan ontwikkelen”, vertelt Maaike. Vervolgens krijgen de deelnemers digitale vragenlijsten over hun persoonlijkheid, drijfveren, motivatie en leiderschap. Daarnaast vragen de deelnemers 360 graden feedback bij collega’s, klanten en iemand uit de privékring. “Hierdoor krijgt de deelnemer een breder beeld van zichzelf”, vertelt Lonney. Maaike vult aan: “Het levert veel waardevolle informatie op.”

De deelnemers gaan daarna een-op-een in gesprek met een psycholoog. Maaike: “Dan worden persoonlijke en diepgaande vragen gesteld om echt tot de kern te komen.” Dit vindt plaats tijdens een ontwikkeldag op een mooie locatie in de natuur. Het eerste gesprek is tijdens een wandeling. Daarna worden de resultaten van de vragenlijsten uitgelegd door de psycholoog. “Zo kan de koppeling gemaakt worden naar het eerder opgestelde leiderschapsmodel”, legt Lonney uit. De deelnemers ontvangen na de dag een ontwikkelrapport en stellen persoonlijke ontwikkelplannen op.

Teamscan

Naast persoonlijke inzichten van de deelnemers wordt ook naar het team als geheel gekeken. De individuele test- resultaten worden bij elkaar gevoegd door middel van een teamscan. Maaike: “De voorkeuren, drijfveren, competenties en het gedrag van leidinggevenden zijn van invloed op het team. Er ontstaat een beeld hoe het team met elkaar functioneert. We kijken samen of dit aansluit op het eerder vastgestelde leiderschapsmodel, wat de overeenkomsten zijn en de ontwikkelpunten. Daarna delen we de persoonlijke ontwikkelplannen met elkaar. Zo hebben alle deelnemers een goed beeld van elkaars sterkten en ontwikkelpunten.” “Dit zorgt ervoor dat ze elkaar kunnen versterken. Bijvoorbeeld door elkaar te helpen”, vult Lonney aan. Dat zagen Maaike en Lonney tijdens dit traject regelmatig gebeuren. “Iedereen is heel open naar elkaar geweest.” Het zorgt volgens de psychologe voor saamhorigheid en begrip voor elkaar.

”360 graden feedback levert veel waardevolle informatie op”
~Maaike

Lonney geeft een voorbeeld over hoe dit proces intern groeit. “Tijdens de teamscan moesten de deelnemers ook de non-verbale communicatie uitspreken. Denk aan een afhaakmoment of verbazing. Je ziet namelijk vaak dat onbegrip ontstaat wanneer zaken niet worden uitgesproken. Op deze manier moeten deelnemers het onzichtbare zichtbaar maken. Dat zorgt voor eyeopeners.”

Vervolgtraject

Na het leiderschapstraject volgt volgens Lonney een moeilijke periode voor de deelnemers. “Dan moeten de deel-nemers de inzichten gaan toepassen. Het klinkt cliché, maar verandering begint bij jezelf. De omgeving is namelijk nog niet veranderd.” Interne begeleiding bij dat proces is volgens haar heel belangrijk. “Als iemand toch weer terugvalt of zich ergens niet lekker bij voelt, dan moeten we dat meteen bespreekbaar maken.” Daarom ondersteunt Kerewin ook bij een vervolgtraject. “Door middel van onder andere intervisie willen we het gewenste gedrag borgen en opvolging geven aan de inzichten die zijn opgedaan.”

Het is voor de deelnemers een gedragsverandering. Lonney: “Gedrags- veranderingen vergen tijd, aandacht en oefening. Denk bijvoorbeeld aan een stresssituatie. De kans dat iemand dan terugvalt in oud gedrag is groot. Mensen hebben triggers om zich heen nodig die stimuleren om het gewenste gedrag aan te leren, zeker in een team.” Om deze reden is het leiderschapstraject uitgebreid met een paralleltraject waarin ook medewerkers direct zijn betrokken.

”De mensen zijn het belangrijkste in onze organisatie”
~ Lonney

Lonney: “Met mensen die in meer of mindere mate samenwerken met de deelnemers aan het leiderschapstraject kijken we naar hetzelfde leiderschapsmodel en zij geven elkaar feedback. Het gaat dan juist om feedback tijdens het dagelijkse werk, niet alleen op geplande momenten.”

Op de agenda zetten

Het traject is volgens Lonney sterk omdat het inzet op de drie belangrijkste aspecten van een proces. “Het heeft een individueel aspect omdat kandidaten persoonlijk worden begeleid en het belang zien van dit traject. Er zit een teamaspect in. De deelnemers zien waarin ze als team goed zijn en waarin niet. Tot slot is er ook een borgingsproces waarin het vooral gaat om de nazorg.” Maaike vult aan: “Een bedrijf moet het echt op de agenda zetten om naast inhoudelijke zaken ook over onderlinge samenwerking en borging van de inzichten over houding en gedrag te praten. Om tot duurzame verandering te komen, houden wij scherp de doelstellingen in de gaten om vervolgens de organisatie zelfsturend te maken.”

Dit artikel verscheen in het magazine ‘samen maken we toekomst’, editie zomer 2019, gedrukt in juni 2019. Twee keer per jaar brengt Joanknecht dit magazine uit voor haar relaties. Magazine ontvangen? Laat het ons weten: Tel. +31 40 844 70 00 of via info@joanknecht.nl. Wil je reageren, heb je een vraag of feedback voor ons? Neem dan gerust contact op met Marlies Vervoordeldonk, hr- en communicatiemedewerker bij Joanknecht via tel. +31 40 240 9493 of via mvervoordeldonk@joanknecht.nl.