Leiden investeringen in de woning tot een vergoedingsrecht tussen samenwoners?

Bij de aankoop of verbouwing van een eigen woning komt het voor dat de ene partner meer investeert dan de andere partner. Bijvoorbeeld doordat de ene partner meer spaargeld heeft dan de andere of de ene partner een schenking heeft ontvangen die besteed dient te worden aan de eigen woning. Over de mogelijke juridische gevolgen hiervan bij het einde van de relatie wordt op dat moment vaak niet nagedacht. Pas wanneer de relatie eindigt komen onverwachte verrassingen aan het licht.

Vergoedingsrechten

Als tijdens een huwelijk door de ene echtgenoot vanuit zijn privévermogen geïnvesteerd wordt in een gemeenschappelijk eigendom of het privévermogen van de andere echtgenoot, dan ontstaat een vergoedingsrecht. Dit is wettelijk geregeld in het huwelijksvermogensrecht. Het huwelijksvermogensrecht is niet van toepassing op samenwoners. Samenwoners kunnen in een (notariële) samenlevingsovereenkomst of een onderhandse overeenkomst afspraken maken over vergoedingsrechten.

Samenwoners

Wanneer samenwoners niets vastleggen omtrent de vergoedingsrechten dan moet aansluiting worden gezocht bij de rechtspraak. De rechtspraak is echter tot op heden niet eenduidig in hoe vergoedingsrechten tussen samenwoners uitwerken. Enerzijds bestaat onduidelijkheid over de vraag of sprake is van een vergoedingsrecht indien geen (onderhandse) samenlevingsovereenkomst is opgesteld. Anderzijds bestaat het risico dat de vordering tijdens de samenwoning verjaart indien geen duidelijke afspraken worden gemaakt omtrent de opeisbaarheid. Het is daarom aan te raden om in een samenlevingsovereenkomst dan wel in een onderhandse overeenkomst de gemaakte afspraken omtrent de investeringen vast te leggen, zodat hier later geen onduidelijkheid over kan bestaan. Het is beter te weten waar je aan toe bent, dan je te laten verrassen door een onvoorziene uitwerking.

Uitspraak rechtbank Noord-Holland

Heeft u een samenlevingsovereenkomst, ga dan ook periodiek na of aanpassingen noodzakelijk zijn. Onlangs heeft de rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan in een casus waarbij de man bij het einde van de relatie de door hem betaalde verbouwingskosten claimde van zijn ex-vriendin. In hun samenlevingsovereenkomst was een clausule opgenomen met betrekking tot het bijdragen aan de koopsom en kosten van de woning, die op naam stond van de ex-vriendin. Volgens de rechtbank vielen de verbouwingskosten hier niet onder en de man werd in het ongelijk gesteld. De samenlevingsovereenkomst had dus een andere werking dan de man had gedacht en hij kreeg zijn investering niet terug van zijn ex-vriendin. Deze verrassing had voorkomen kunnen worden door een aanpassing van de samenlevingsovereenkomst of het opstellen van een onderhandse overeenkomst, waarin de bedoelingen van de extra investering duidelijk worden opgeschreven.

Tot slot

Wilt u meer weten over de vergoedingsrechten of wenst u advies met betrekking tot de vastlegging ervan? Wij zijn u graag van dienst. Neem gerust contact op met onze estate planner, Gavin Vree, per e-mail via gvree@joanknecht.nl of per telefoon op +31 (0)40 240 9440.