investeren in een lean start-up

Investeren in een lean Start-up

Investeren in een lean Start-up

10 oktober 2019

In de startfase is het een uitdaging om een Start-up op koers te houden. Lean Start-up en Innovation accounting vormen samen een krachtig middel om dat te bereiken en tegelijkertijd de investeerders tevreden te houden.

Het perfecte idee

In het verleden draaiden Start-ups om een vinding of idee. Een idee over wat consumenten of klanten verlangden. Starters spendeerden maanden, soms zelfs jaren om het perfecte product dat zo goed mogelijk aan dit idee kon voldoen, te fabriceren. Voor deze startfase werden investeerders uitgenodigd om risicodragend kapitaal te verstrekken. Als het product eindelijk af was en niet bleek te voldoen aan wat de afnemers daadwerkelijk verlangden, was dit meestal het einde van de Start-up.

 

Valley of Death

De beginperiode van een Start-up kenmerkt zich door snelle productontwikkeling en hoge kosten, met geen of weinig inkomsten. Deze bevindt zich dan in de zogenaamde “Valley of Death”, waarin de meeste Start-ups ten onder gaan. Dit wordt meestal veroorzaakt doordat de Start-up te weinig voortgang maakt en zich niet aan de afspraken met de investeerders houdt, waardoor de financiering opdroogt.

 

Lean Start-up

Om dat te voorkomen wordt tegenwoordig steeds meer de Lean Start-up-aanpak toegepast. Het doel is producten te creëren in een zo kort mogelijke tijd en de Start-up om te bouwen tot een groeimachine waarin de investeerders blijven geloven.

 

De Lean Start-upmethode stelt dat elke Start-up in wezen een groot experiment is. Een experiment om antwoord te geven op slechts één vraag; wat wil de klant en hoe moet ik mijn product of dienst zodanig maken dat deze daar het snelst aan voldoet.

 

Als Start-up wil je daarbij zo snel mogelijk ervaren wat bij de klanten werkt, of zo snel mogelijk stoppen met wat niet (gaat) werken (“fail fast”). Perfectie staat dus niet centraal. Het maken van een testproduct, daar lering uit trekken en dan zo snel mogelijk de verbeterde versie voorleggen aan de klant, is de kern van deze aanpak.

 

Op deze manier ontstaat een “minimal viable product” waaraan telkens nieuwe waardevolle eigenschappen worden toegevoegd. Dit gaat zo door tot de klant het testproduct niet meer wil missen en er meer voor wil betalen dan de kostprijs. De Start-up vraagt zich dus telkens af of zijn product op korte termijn een klantprobleem gaat oplossen.

 

Innovation accounting

Voor de investeerders is het duidelijk dat bij een Lean Start-up de standaardinformatie zoals omzet, bedrijfsresultaat of rendement op eigen vermogen, geen relevante stuurinformatie oplevert.
De Start-up en de investeerders moeten daarom vooraf bepalen wat waardevol, gewenst en haalbaar is. Vervolgens bepalen zij dan wat relevante stuurinformatie is. Start-ups kunnen daarvoor Innovation Accounting gebruiken. Uit de rapportage zal dan blijken of het businessplan wordt gehaald; de juiste mensen zijn aangenomen en producten snel bij klanten zijn getest. Tevens wordt de liquiditeits- en financieringspositie bewaakt. Alleen de kengetallen, die bij afwijkingen het gedrag van de investeerders veranderen, worden gerapporteerd.

 

Effectieve kengetallen

Innovatie accounting helpt om met behulp van relevante kengetallen focus aan te brengen en tijdig bij te sturen. Basale vragen om deze kengetallen vast te stellen zijn:

 

• Wat is je einddoelstelling?
• Waar moet je je tijd, (liquide)middelen, budget en energie in stoppen?
• Binnen welke technische en financiële limieten moet succes worden behaald?

 

Goede kengetallen zijn: specifiek, tijdgebonden, eenvoudig. Zodra iedereen binnen de Start-up de kengetallen scherp heeft kun je:

 

• Submaatstaven creëren voor iedere afdeling
• Zorgen dat sales, marketing en productontwikkeling aan dezelfde touwtjes trekken
• Vanuit het gezamenlijke doel eenvoudiger keuzes maken
• Zorgen dat mens en innovatie achter de kengetallen zichtbaar blijven

 

Lean Start-up en Innovation acoounting vormen zo samen een krachtig middel om de Start-up op koers te houden. Het helpt de Start-up om Lean en Mean te blijven en de investeerders langdurig aan zich te binden.

Georges_de_Meris-90x90

Geschreven door Georges de Méris.

Partner corporate finance en forensics & recovery bij Joanknecht.

Georges is bereikbaar per telefoon op +31 (0)40 240 9476 en per e-mail op gdmeris@joanknecht.nl.