Laatste mogelijkheid voor het aanvullen van de schenkvrijstelling eigen woning

Heeft u in de jaren 2015 of 2016 een schenking gedaan aan uw kind waarbij u heeft gebruikgemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning? Het volgende kan dan voor u van belang zijn.

De schenkvrijstelling ten behoeve van de eigen woning is in de afgelopen jaren verschillende keren gewijzigd. Van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 gold een verhoogde vrijstelling van € 100.000 met betrekking tot schenkingen die werden gedaan ten behoeve van de eigen woning van begiftigde. In 2015 en 2016 bedroegen de eenmalig verhoogde vrijstellingen ten behoeve van de eigen woning respectievelijk € 52.752 en € 53.016. Met ingang van 1 januari 2017 is de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 100.000 (€ 100.800 in 2018) ‘permanent’ in de wet opgenomen. Elke regeling kent daarbij haar eigen voorwaarden.

Aanvullende schenking

In de jaren waarin de verhoogde vrijstelling lager was dan € 100.000 kan in beginsel geen aanvullende schenking tot € 100.000 vrij van schenkbelasting meer plaatsvinden. In de wet is echter complex overgangsrecht opgenomen met betrekking tot schenkingen die zijn gedaan vóór 1 januari 2017. Dit overgangsrecht biedt onder andere de mogelijkheid om schenkingen aan kinderen uit de jaren 2015 en 2016, waarbij een beroep is gedaan op een eenmalig verhoogde vrijstelling, ‘aan te vullen’ in de jaren 2017 en 2018 (mits begunstigde tussen de 18 en 40 jaar oud is en deze de schenking aanwendt voor de eigen woning). De eerdere vrijstelling kan dus in 2018 met maximaal € 47.198 worden aangevuld.

Te ondernemen actie in 2018

Met ingang van 1 januari 2019 is het niet meer mogelijk schenkingen uit 2015 of 2016 verder ‘aan te vullen’ met gebruikmaking van een verhoogde vrijstelling. Het is dus van belang dat wanneer u in de jaren 2015 of 2016 voor een schenking een beroep heeft gedaan op de verhoogde vrijstelling en aan dezelfde begiftigde een schenking voor de eigen woning wilt doen, dit in 2018 nog te doen.

Vragen?

Wilt u weten in hoeverre u nog kunt gebruikmaken van de aanvullende schenkvrijstelling voor de eigen woning of heeft u een andere vraag met betrekking tot het doen of ontvangen van schenkingen? Neem dan contact op met onze estate planner Inge te Boekhorst per mail naar itboekhorst@joanknecht.nl of per telefoon op +31 (0)40 240 9530.