Kunnen we de schulden uit de crisis terugbetalen?

Kunnen we de schulden uit de crisis terugbetalen?

7 april 2021

Het afgelopen jaar bouwden veel ondernemingen in de zwaarst getrokken sectoren stevige schulden op. Van uitstel van belastingbetaling of aflossing van bankschulden tot achterstanden bij crediteuren en zelfs uitbreiding van bankschulden. Broodnodig om te kunnen overleven. Maar als straks de economie weer opengaat, moeten de achterstanden worden ingelopen. Gaat dat lukken? Kunnen we de schulden uit de crisis terugbetalen?

Verwachte stroom faillissementen

Het stoppen van de huidige steunmaatregelen leidt naar verwachting tot een stroom aan faillissementen. Voor sommige ondernemers is schuldsanering via de WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord) een optie. Daarnaast werken demissionair ministers Koolmees, Hoekstra en Van ’t Wout momenteel aan een herstelplan. Hierin spelen ook de huidige schuldenlast en de aflossing een rol. Er gaan stemmen op om de overheidsschulden (deels) kwijt te schelden. Alles om de economie draaiende te houden. De voorwaarden zijn nog onduidelijk. Maar de roep neemt toe. En er komen wellicht nog meer maatregelen. Dat zou een mooie opsteker zijn voor veel bedrijven. In het minder zwaar getroffen mkb zien we een verschuiving in het financieringslandschap. Door het uitgebreide steunpakket gaat het daar van bankschuld naar schuld aan de overheid; belastingschuld of een stevige terugbetalingsverplichting door te hoge NOW-voorschotten.

 

Ruime betalingsregelingen

Vooral NOW 1 werd massaal aangevraagd en toegekend. Logisch, want er was paniek. Maar soms vielen omzet- en resultaatterugval mee en betaalde de staat te hoge voorschotten. Die staan in veel gevallen nog op de rekening. De NOW 1-afrekening moet uiterlijk op 31 oktober 2021 worden ingediend. Tot die tijd kunnen voorschotten worden gebruikt, suggereerde Koolmees onlangs. Dat komt dan bovenop de ‘standaardbetalingsregeling’ van maximaal drie jaar. Kortom: een te hoge aanvraag waarvan het voorschot is uitbetaald in mei 2020, moet binnen de standaardregeling op zijn vroegst zijn terugbetaald op 31 oktober 2024. Datzelfde zien we bij uitgestelde belastingen. De tijdens de crisis opgebouwde belastingschuld moet per 1 oktober 2021 in 36 maanden worden terugbetaald. Voor beide geldt voor dit moment geen of nauwelijks rente, geen boete en geen zekerheden. Misschien komt er zelfs gedeeltelijke kwijtschelding.

 

Van bankschuld naar schuld bij overheid

De uitwisseling van bankschuld naar schuld aan de overheid biedt ruimte voor extra financiering of herfinanciering. Misschien niet bij een bank maar wel bij financiers op basis van assets. De overheid vraagt op dit moment niet om zekerheden. En daarmee lijkt de weg geplaveid voor andere financiers als factormaatschappijen of leasemaatschappijen. Om ten slotte terug te komen op de vraag: kunnen we de schulden uit de crisis terug betalen? Zoals het ernaar uitziet, gaat de overheid daar zeker bij helpen. Achterstanden bij Belastingdienst en UWV kunnen in ruim drie jaar worden afgelost. En sterker nog, in het mkb is de schuldpositie bij de bank vaak gedaald of zelfs omgeslagen. Daarnaast staan factormaatschappijen klaar om de debiteuren te financieren. Kortom, er ontstaan zelfs mogelijkheden om te investeren in de onderneming. En daarmee kom ik terug op wat ik al in een eerdere blog schreef: zoek juist nu naar de best passende financiering voor uw bedrijf. In iedere situatie zijn verschillende (on)mogelijkheden, die beter of juist minder goed geschikt zijn. Vraag een van onze experts voor meer informatie. We helpen u graag.

Deze blog is geschreven door drs. Ronny Buiting.

Adviseur Forensics & Recovery bij Joanknecht.

Ronny is bereikbaar per telefoon op +31 (0)40 240 9415 en per e-mail op rbuiting@joanknecht.nl.