Kennisbank | Pensioenadvies

Kennisbank

Joanknecht & Van Zelst is graag bovenop zaken. Wij houden u dan graag op de hoogte van nieuws, wetenswaardigheden en actuele ontwikkelingen op het gebied van financiën, fiscale actualiteiten en bedrijfseconomische ontwikkelingen. Op deze pagina staat een overzicht van onze nieuwsberichten.

Wilt u onze nieuwsbrief graag per e-mail ontvangen? Aan- en afmelden kan eenvoudig online.

Deel dit via social media:
TwitterLinkedIn


blocks-background

Verjaring van pensioenschulden

Geplaatst op: 2 augustus 2017

In Nederland kennen we het systeem van bedrijfstakpensioenfondsen. Dit komt er kort gezegd op neer dat alle bedrijven in een bepaalde sector zich verplicht moeten aansluiten bij een bepaald pensioenfonds. Een voordeel voor werknemers is dat ze geen pensioengat ervaren wanneer ze overstappen naar een andere werkgever in dezelfde sector. Voor werkgevers betekent het bijvoorbeeld dat de concurrent ook dezelfde pensioenkosten heeft. Maar wat als je je nu eens niet aansluit?
> Lees meer

Afkoop van het pensioen in eigen beheer – wie is de partner die moet meetekenen?

Geplaatst op: 29 juni 2017

Op het registratieformulier voor afkoop of omzetting van pensioen dat naar de Belastingdienst gestuurd moet worden, moet de partner van de DGA meetekenen. Dat lijkt een eenvoudige vraag, maar ook over de vraag wie de partner is, is een apart besluit gepubliceerd door de Belastingdienst.
> Lees meer

Oudedagsverplichtingen en scheiding of overlijden

Geplaatst op: 1 juni 2017

Bij het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer is een van de lastige punten: wat te doen met het nabestaandenpensioen. Als het pensioen wordt omgezet in een oudedagsverplichting bestaat vaak de wens om de uitkeringen hieruit na het overlijden van de pensioengerechtigde toe te laten komen aan de overblijvende partner. De wet bepaalt echter dat de uitkeringen aan de erfgenamen toekomen.
> Lees meer

Gevolgen en keuzes Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB)

Geplaatst op: 12 april 2017

De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is op 1 april 2017 in werking getreden. Als gevolg hiervan dient uiterlijk 1 juli 2017 het pensioen in eigen beheer premievrij gemaakt te zijn. Daarnaast kan ervoor worden gekozen fiscaalvriendelijk het in eigen beheer opgebouwde pensioen af te stempelen, gevolgd door een keuze tussen afkopen van de opgebouwde pensioenrechten of omzetting van deze rechten in een oudedagsverplichting (ODV).
> Lees meer

Nieuwe staffels gepubliceerd

Geplaatst op: 12 april 2017

Eerder berichtten wij u al over het feit dat vanaf 2018 de pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 jaar gaat. Omdat de richtleeftijd voor het pensioen een jaar opschuift, kan iedereen een jaar langer premie betalen in de visie van de wetgever.
> Lees meer

Update Uitfasering pensioen in eigen beheer

Geplaatst op: 30 maart 2017

Op 7 maart jongstleden is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel en de novelle voor de uitfasering voor pensioen in eigen beheer. In het Staatsblad is de formele inwerkingtreding aangekondigd en deze vindt plaats op 1 april 2017.
> Lees meer

Sluit aan bij het juiste pensioenfonds!

Geplaatst op: 13 maart 2017

De activiteiten van een bedrijf kunnen in de loop van de tijd veranderen. Andere activiteiten of een beperkte verschuiving van activiteiten kan betekenen dat een onderneming formeel onder een ander pensioenfonds valt. Pensioenfondsen zijn steeds actiever in het opsporen van ten onrechte niet aangesloten bedrijven. Daarbij komt dat premies per pensioenfonds aanzienlijk verschillen.
> Lees meer

Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer aangenomen door de Eerste Kamer

Geplaatst op: 8 maart 2017

Gisteren, 7 maart, is de Eerste Kamer eindelijk akkoord gegaan met het wetsvoorstel en de novelle voor het uitfasering voor pensioen in eigen beheer. De formele inwerkingtreding volgt na plaatsing van de wet in de staatscourant. Naar alle waarschijnlijkheid is dit 1 april.
> Lees meer

Meer flexibiliteit met beschikbare premieregelingen

Geplaatst op: 22 februari 2017

Veel pensioenregelingen bij verzekeringsmaatschappijen gaan uit van een beschikbare premieregeling: er wordt alleen een bijdrage toegezegd en niet een gegarandeerd pensioen. Voor deze regelingen gelden met ingang van 2017 een aantal vereenvoudigingen en verbeteringen.
> Lees meer

Novelle Pensioen in Eigen Beheer

Geplaatst op: 9 februari 2017

Vanmorgen heeft de Tweede Kamer de novelle bij het Wetsvoorstel Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer aangenomen. De invoering van de wet is daarmee weer een stap dichterbij gekomen.
> Lees meer

Novelle uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB)

Geplaatst op: 24 januari 2017

Op 23 januari is de novelle uitfasering PEB gepubliceerd. Deze was nodig na berichten in o.a. De Telegraaf over een mogelijk oneigenlijk gebruik bij het wetsvoorstel.
> Lees meer

Overige fiscale pensioenmaatregelen

Geplaatst op: 23 januari 2017

Zoals wij eind vorig jaar al schreven is het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen op het laatste moment aangehouden in de Eerste Kamer. Afkopen of omzetten van uw pensioen in eigen beheer is nu nog even niet mogelijk.
> Lees meer

Afkoopregeling kleine pensioenen

Geplaatst op: 13 december 2016

Het uitvoeren van een pensioenregeling kost geld. Als dat om een relatief klein bedrag gaat, staan de uitvoeringskosten niet in verhouding tot het pensioen. Een pensioenfonds of verzekeraar mag dan het pensioen in één keer afkopen. Iemand krijgt dan in één keer een relatief groot bedrag. Dat is fiscaal vaak ongunstig maar ook niet de bedoeling van het opbouwen van pensioen.
> Lees meer

Opnieuw verhoging pensioenrichtleeftijd en AOW-leeftijd

Geplaatst op: 30 november 2016

Ingangsdata van pensioen en AOW zijn gekoppeld aan de levensverwachting. Omdat deze blijft toenemen wordt op termijn de pensioenrichtleeftijd en de AOW-datum weer verhoogd. De pensioenrichtleeftijd staat nu in de meeste pensioenregelingen op 67. Vanaf 2018 wordt dit 68.
> Lees meer

Drie maanden uitstel voor uitfasering pensioen in eigen beheer

Geplaatst op: 15 november 2016

Dit betekent dat het pensioen in eigen beheer uiterlijk 31 maart 2017 door middel van een formeel aandeelhoudersbesluit stopgezet moet zijn. Ook geeft de nota van wijziging drie maanden extra tijd voor het terughalen van een extern verzekerd pensioen naar de eigen bv.
> Lees meer

Pensioen in eigen beheer, en nu?

Geplaatst op: 11 oktober 2016

Op 4 oktober j.l. hebben wij in een symposium de highlights afschaffing pensioen in eigen beheer ervan besproken . De meeste acties kunnen pas in 2017 genomen worden. Voor twee gevallen is er nu actie nodig.
> Lees meer

Geslaagde informatiebijeenkomst pensioen eigen beheer

Geplaatst op: 11 oktober 2016

Op dinsdag 4 oktober bezochten 80 directeur-grootaandeelhouders de informatiebijeenkomst over het nieuwe wetsvoorstel afschaffing pensioen in eigen beheer. De bijeenkomst vond plaats in het Evoluon in Eindhoven. De presentatie werd verzorgd door onze gecertificeerde pensioen specialisten Olga Huig en Maarten Foppen.
> Lees meer

Pensioen en echtscheiding van de dga

Geplaatst op: 2 september 2016

Wanneer een ondernemerskoppel gaat scheiden wil de niet-ondernemende partner vaak graag haar aandeel in de opgebouwde pensioenrechten zeker stellen. Wanneer de eigen (holding)-bv de pensioenuitvoerder is kan dat lastig zijn
> Lees meer

Blij met een beschikbare premieregeling?

Geplaatst op: 10 augustus 2016

In september gaat de wet verbeterde premieregeling in. Mogelijk is een sobere middelloonregeling voor veel werknemers toch een waardevollere arbeidsvoorwaarde dan de risico’s en onzekerheden van de beschikbare premieregeling.
> Lees meer

Het pensioenstelsel op de schop!

Geplaatst op: 26 juli 2016

Nadat Wiebes recent het afschaffen van het pensioen in eigen beheer voor de dga’s presenteerde kwam Klijnsma een week later met een perspectiefnota voor de toekomst van het pensioen in Nederland. Het meest in het oog springende punt hierin is het afschaffen van de doorsneesystematiek.
> Lees meer

Wiebes kondigt wetsvoorstel afschaffing pensioen in eigen beheer aan.

Geplaatst op: 6 juli 2016

Op 1 juli jongstleden heeft staatssecretaris Wiebes de kamer geïnformeerd hoe de afschaffing van eigen beheerpensioen in hoofdlijnen gaat worden vormgegeven. Het wetsvoorstel wordt met Prinsjesdag ingediend en is beoogd op 1 januari aanstaande in werking te treden. In ieder geval is nu duidelijk dat de overgang naar de spaarvariant of afkopen een keuze wordt. Handhaven van de huidige situatie kan ook.
> Lees meer

Wet Verbeterde Premieregeling aangenomen

Geplaatst op: 6 juli 2016

Nadat in maart de Tweede Kamer al akkoord was gegaan, heeft op 14 juni ook de Eerste Kamer ingestemd met de verbeterde premieregeling. De ingangsdatum wordt waarschijnlijk 1 september aanstaande. Deze wet maakt het mogelijk dat werknemers flexibeler hun pensioen kunnen aankopen.
> Lees meer

Wordt het afkoopregeling of spaarvariant?

Geplaatst op: 21 juni 2016

Als directeur-grootaandeelhouder kunt u op diverse manieren uw oudedagsvoorziening regelen. Een veelvuldig toegepaste wijze betreft de pensioenopbouw in eigen beheer, in een eigen bv dus. Deze variant staat echter al jaren onder druk. Lees meer in het artikel: 'Wordt het afkoopregeling of spaarvariant?
> Lees meer

Welke invloed heeft een ondernemingsraad op een wijziging in de pensioenregeling?

Geplaatst op: 21 juni 2016

De Tweede Kamer heeft op 7 juni een wetsvoorstel goedgekeurd dat regelt dat, naast instemming en opheffing, nu ook voor een wijziging van een pensioenregeling bij een eigen pensioenfonds instemming van de OR is vereist.
> Lees meer

Eigen bijdrage van de werknemer aan de pensioenopbouw

Geplaatst op: 6 juni 2016

Pensioen wordt als gevolg van de lage rentestand steeds kostbaarder voor de werkgever. Steeds meer werkgevers vragen om deze reden ook een tegemoetkoming in de vorm van een extra eigen bijdrage waardoor de lastenverzwaring niet alleen door de werkgever wordt gedragen.
> Lees meer

Bovenop Zaken Magazine – zomereditie 2016

Geplaatst op: 6 juni 2016

Met trots presenteren wij de zomereditie van ons relatiemagazine Bovenop Zaken. In dit juninummer o.a. een interview met Rieny Rijnen van Topic die zijn bedrijf evolueerde van detacheerder naar specialist in embedded oplossingen. Wij wensen u veel leesplezier!
> Lees meer

Pensioen 1-2-3 komt er nu echt aan

Geplaatst op: 11 mei 2016

Veel Nederlanders vinden pensioen moeilijk en complex. De informatie die ze hierover krijgen van het pensioenfonds of hun werkgever leest men niet of begrijpt men vaak niet. De sector probeert de communicatie te vereenvoudigen en te stroomlijnen. Als onderdeel hiervan is per 1 januari 2015 de Wet pensioencommunicatie in werking getreden.
> Lees meer

De verbeterde premieregeling

Geplaatst op: 18 april 2016

De rente staat laag. Daar hebben naast pensioenfondsen, ook werknemers met een pensioenregeling in de vorm van een beschikbare premieregeling, last van. In dit type pensioenregeling spaart de werknemer een kapitaal bijeen waarmee hij op pensioendatum een uitkering “koopt” bij een verzekeringsmaatschappij.
> Lees meer

Toekomst pensioen in eigen beheer (3)

Geplaatst op: 6 april 2016

De discussie over de toekomst van het pensioen in eigen beheer loopt al enkele jaren. Als eerste variant wordt het waarschijnlijk mogelijk in 2017 het pensioen bij de eigen bv af te kopen tegen 70% van de fiscale waarde. Dit is een aardige belastingkorting.
> Lees meer

Toekomst pensioen in eigen beheer (2)

Geplaatst op: 21 maart 2016

Ondanks dat de kamerbehandeling van de toekomst van het pensioen in eigen beheer is uitgesteld zijn er 15 maart jongstleden wel antwoorden op kamervragen verschenen over dit onderwerp. Staatssecretaris Wiebes blijft een groot voorstander van het in een keer afschaffen van het pensioen in eigen beheer. Dit wil hij aantrekkelijker maken door, waarschijnlijk alleen in 2017, de mogelijkheid te bieden om tegen 70% van de fiscale waarde het pensioen af te kopen.
> Lees meer

Toch weer een flexibele AOW?

Geplaatst op: 8 maart 2016

In het verleden is door het kabinet met de gedachte gespeeld de ingangsdatum van de AOW te flexibiliseren. Door eerder of later AOW op te nemen zou deze dan lager of hoger kunnen worden.De ouderenpartijen zien het toch graag gebeuren en Kamerlid Klein (ex 50Plus) heeft daarom eind februari een eigen wetsvoorstel ingediend.
> Lees meer

Nu uw pensioen-bv verkopen aan de kinderen?

Geplaatst op: 8 maart 2016

De Tweede Kamer en de staatssecretaris hebben hun plannen voor de toekomst in eigen beheer uitgesteld naar eind maart. Wellicht is het nu wel het moment om vooruitlopend hierop na te denken de pensioen-bv aan de kinderen te verkopen. Welk voordeel levert dat op?
> Lees meer

Naheffing pensioenpremies

Geplaatst op: 22 februari 2016

In Nederland kennen we ruim 320 bedrijfstakpensioenfondsen (onder toezicht bij De Nederlandsche Bank). Vaak zijn deze voor een bepaalde bedrijfstak verplicht gesteld. Niet altijd is een onderneming zich ervan bewust dat ze aangesloten moet zijn bij een dergelijk fonds. Als dit hersteld wordt, zal het fonds nog premies over afgelopen jaren willen hebben. De werknemers krijgen namelijk over die jaren bij wet alsnog pensioenrechten toegekend.
> Lees meer

Pensioen straks variabel

Geplaatst op: 19 januari 2016

Een van de pijlers onder de Nederlandse pensioenwetgeving is dat een pensioenuitkering vast is. Met de huidige lage rentevoeten is dat erg ongunstig voor iedereen die nu een kapitaal ziet vrijkomen. Omzetten van dit kapitaal in een vaste uitkering levert dan een heel lage uitkering op. Door het invoeren van een pensioenknip is al twee keer geprobeerd dit op te lossen, in de praktijk helaas zonder succes. Medio dit jaar moet het mogelijk worden pensioen te laten variëren in de tijd.
> Lees meer

Toekomst pensioen in eigen beheer

Geplaatst op: 5 januari 2016

Als gevolg van de lage rente staan veel pensioen-bv’s “onder water”. Het feit dat de regelgeving uiterst complex is geworden, is voor de politiek al langere tijd reden het fenomeen tegen het licht te houden. Recent heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn plannen hierover. Bij voorkeur zou Eric Wiebes pensioen in eigen beheer volledig afschaffen.
> Lees meer

Vermogen zeker stellen binnen de groep

Geplaatst op: 24 november 2015

Ondernemen met lef betekent dat het ook wel eens mis kan gaan. Niet geschoten is altijd mis. Uithuilen en opnieuw beginnen? Dat laatste is vaak mogelijk met de juiste vermogensstructurering. Het stellen van zekerheid bij onderlinge rekening courant posities en zelfs voor het pensioen in eigen beheer. Of belangrijke activa worden ondergebracht buiten de sfeer van directe bedrijfsrisico’s.
> Lees meer

Afschaffen minimumwaarderingsregel voor lijfrenten

Geplaatst op: 6 oktober 2015

In het belastingplan 2016 is aangekondigd de minimumwaarderingsregel voor lijfrenten af te schaffen. Om allerlei redenen kan er een wens bestaan om een lijfrente of stamrecht direct af te kopen in plaats van normaal af te wikkelen.
> Lees meer

Pensioenknip opnieuw ingevoerd

Geplaatst op: 6 juli 2015

Tot 1 januari 2014 was het mogelijk om pensioen in delen aan te kopen. Staatssecretaris Klijnsma wil deze zogenaamde 'pensioenknip' opnieuw invoeren.
> Lees meer

Wet pensioencommunicatie van kracht

Geplaatst op: 30 juni 2015

Per 1 juli wordt de Wet pensioencommunicatie van kracht. Deze geeft pensioenuitvoerders en werkgevers meer verantwoordelijkheden voor de communicatie over pensioen.
> Lees meer

Pensioenakkoord aangenomen in de Tweede Kamer

Geplaatst op: 12 maart 2014

Op 6 maart is de novelle pensioenakkoord aangenomen door de Tweede Kamer. Hiermee is de verlaging van de pensioenopbouw vanaf 2015 vrijwel zeker.
> Lees meer

Wetsvoorstel pensioenakkoord

Geplaatst op: 29 januari 2014

Op 20 januari is het wetsvoorstel pensioenakkoord ingediend. Dit is de vertaling van de in december tussen het kabinet en een deel van de oppositie gesloten overeenkomst.
> Lees meer

Pensioen en oudedagsvoorzieningen: stand van zaken

Geplaatst op: 14 januari 2014

Op 1 januari 2014 is de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (“Wet VAP”) in werking getreden. Hierdoor is de AOW-leeftijd verder gestegen en de pensioenopbouw versoberd.
> Lees meer

Zekerheid over waarde van uw pensioenvoorziening?

Geplaatst op: 14 januari 2014

De pensioenvoorziening in eigen beheer wordt vrijwel altijd berekend op basis van de fiscale regels. Bij de huidige stand van de rente leiden de fiscale regels tot een lagere waardering dan er echt nodig is om het pensioen uit te keren (de “commerciële waarde”).
> Lees meer

Aanpassingen pensioenregelingen

Geplaatst op: 3 oktober 2013

De inperking van pensioenopbouw naar 1,75% per jaar is nog een heet hangijzer in de 1e kamer maar andere wijzigingen zijn wel reeds goedgekeurd en van toepassing vanaf 1 januari a.s.
> Lees meer