Kennisbank | IT-audit en advies

Kennisbank

Joanknecht & Van Zelst is graag bovenop zaken. Wij houden u dan graag op de hoogte van nieuws, wetenswaardigheden en actuele ontwikkelingen op het gebied van financiën, fiscale actualiteiten en bedrijfseconomische ontwikkelingen. Op deze pagina staat een overzicht van onze nieuwsberichten.

Wilt u onze nieuwsbrief graag per e-mail ontvangen? Aan- en afmelden kan eenvoudig online.

Deel dit via social media:
TwitterLinkedIn


blocks-background

Cybersecuritybeeld Nederland 2017

Geplaatst op: 13 juli 2017

Eind juni heeft demissionair staatssecretaris Dijkhoff het Cybersecuritybeeld Nederland 2017 (CSBN 2017) naar de Tweede Kamer gestuurd. Kernboodschap hierin luidt dat de 'digitale weerbaarheid' in Nederland achterblijft bij de grote groei aan dreigingen. Ondanks het feit dat het besef van cybersecurity in Nederland groeit, blijft het een belangrijk punt van aandacht.
> Lees meer

Data kwijt. Wat nu?

Geplaatst op: 29 juni 2017

Of het nu komt door diefstal, een ransomware-aanval, haperende hardware of menselijk handelen, iedereen heeft op zijn tijd te maken met het verlies van data. Het hebben van een goede back-up is dan essentieel. Een aantal praktische tips om weer eens stil te staan bij de uitgangspunten ervan.
> Lees meer

Waarom passwords alleen niet meer voldoende zijn

Geplaatst op: 15 juni 2017

Netwerken, applicaties, apps en webportalen: allemaal vragen ze om wachtwoorden. De grote kunst is om telkens weer complexe wachtwoorden te verzinnen, deze periodiek te wijzigen en zeker niet voor alle toepassingen gelijk te laten zijn. Want als ergens een lek is ontstaan en het wachtwoord ligt onverhoopt toch op straat, zouden kwaadwillenden zomaar met deze gegevens andere systemen kunnen benaderen.
> Lees meer

Cyber Security Raad: Bedrijven doen nog te weinig aan digitale veiligheid

Geplaatst op: 5 april 2017

Succesvolle cyberaanvallen, hacks en digitale lekken zijn regelmatig in het nieuws. De Cyber Security Raad (CSR) constateert dat het Nederlandse bedrijfsleven nog te weinig doet aan digitale veiligheid, terwijl het wél verplicht is.
> Lees meer

Nut en noodzaak van ISAE 3402 voor serviceorganisaties

Geplaatst op: 30 maart 2017

Bedrijfsprocessen, of delen daarvan, worden steeds vaker door organisaties uitbesteed aan gespecialiseerde partijen (serviceorganisaties). Uiteraard komen dan vraagstukken naar voren als hoe het is geregeld met de beveiliging, of er processen zijn ingeregeld om incidenten en calamiteiten op te vangen, enzovoort. Nu zijn er vele manieren om als serviceorganisatie zekerheid te verschaffen over de geleverde kwaliteit.
> Lees meer

Succesvol symposium ‘Privacy in het onderwijs’ krijgt vervolg

Geplaatst op: 15 maart 2017

Op woensdag 8 maart werd het symposium ‘Privacy in het onderwijs’ gehouden. Een samenwerking tussen Saassen Groep, Boels Zanders advocaten en Joanknecht & Van Zelst. Wij zijn hierbij betrokken vanuit ons specialisme op het gebied van IT audit & advies, specifiek met betrekking tot informatiebeveiligingsbeleid en (IT) risk control frameworks. Vanwege de grote belangstelling is inmiddels al een tweede editie gepland op 17 mei a.s.
> Lees meer

Big Data: niet alleen voor grote organisaties!

Geplaatst op: 24 januari 2017

Het zal niemand ontgaan zijn dat het onderwerp "Big Data" erg actueel is. Een alom heersend misverstand is dat Big Data voorbehouden zouden zijn aan grote ondernemingen. Niets is minder waar. Uit onderzoek blijkt dat gebrek aan tijd, geld, kennis en ervaring de belangrijkste redenen zijn waarom het mkb die kansen van (big) data nog niet breed oppakt.
> Lees meer

BovenOp Zaken Magazine – wintereditie 2016

Geplaatst op: 8 december 2016

Met genoegen presenteren wij de wintereditie van ons relatiemagazine Bovenop Zaken. Het decembernummer geeft een inkijkje in de bedrijfsvoering en ontwikkelingen bij enkele van onze gewaardeerde klanten. Ook houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen op ons vakgebied en binnen onze organisatie. Kortom wij en onze klanten zijn volop in beweging! Wij wensen u veel leesplezier.
> Lees meer

Nog meer privacywetgeving!

Geplaatst op: 15 november 2016

We zijn in Nederland nog maar goed en wel bekomen van de meldplicht datalekken die sinds 1 januari 2016 in werking is getreden, en dan staat de volgende grote wijziging van de Privacywetgeving alweer voor de deur: de Europese Privacyverordening (General Data Protection Regulation/GDPR). De verordening is op Europees niveau aangenomen en zal de huidige nationale wetgeving op 25 mei 2018 gaan vervangen.
> Lees meer

Internet of Things en beveiliging

Geplaatst op: 2 november 2016

Een nieuwe ontwikkeling die door internetcriminelen steeds meer wordt omarmd om inbreuk te doen op uw beveiligingsmaatregelen is het misbruiken van Internet of Things (IoT) apparaten. Wat kan zo'n aanval voor uw organisatie betekenen en hoe kunt u dit voorkomen en beveiligen? Vragen waar we u graag bij helpen.
> Lees meer

Evaluatie van een halfjaar meldplicht datalekken

Geplaatst op: 10 augustus 2016

Sinds 1 januari jl. is de Wet Bescherming Persoonsgegevens uitgebreid met een meldplicht voor datalekken. Welke ervaringen zijn nu in het eerste halfjaar opgedaan en welke lessen kunnen worden geleerd? Een korte evaluatie.
> Lees meer

Cybersecurity als centraal thema in de Publieke Managementletter

Geplaatst op: 21 juni 2016

Cybersecurity houdt de afgelopen jaren de gemoederen flink bezig. Dit is één van de aanleidingen voor de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) om hier ook een publieke managementletter aan te wijden. Onder de titel Cybersecurity ‘Van hype naar aanpak’ worden diverse thema's nader belicht waar een organisatie aandacht voor moet hebben, ook op bestuursniveau.
> Lees meer

Phishingmail, bijna niet van echt meer te onderscheiden!

Geplaatst op: 8 juni 2016

Kon een goede lezer tot voor kort deze mails nog wel onderscheiden van de èchte mails, onder meer vanwege het slechte taalgebruik, tegenwoordig zijn phishing mails helaas bijna niet meer van echt te onderscheiden. Wat kunt u er tegen doen?
> Lees meer

Bovenop Zaken Magazine – zomereditie 2016

Geplaatst op: 6 juni 2016

Met trots presenteren wij de zomereditie van ons relatiemagazine Bovenop Zaken. In dit juninummer o.a. een interview met Rieny Rijnen van Topic die zijn bedrijf evolueerde van detacheerder naar specialist in embedded oplossingen. Wij wensen u veel leesplezier!
> Lees meer

Het verschil tussen SOC en ISAE3402

Geplaatst op: 26 mei 2016

Organisaties besteden processen steeds vaker uit aan serviceorganisaties. Bij uitbesteding aan deze organisaties ontstaat meteen ook de vraag hoe deze uitbesteding beheerst wordt; hoe gaat de serviceorganisatie om met security? Hier komen de begrippen SOC en ISAE3402 om de hoek kijken. In dit artikel lichten wij deze begrippen toe.
> Lees meer

Seminars creëren bewustwording over de risico’s van datalekken.

Geplaatst op: 18 april 2016

Beveiliging en preventie, daar draait het om! Tweemaal een volle zaal in het goed beveiligde Datacenter van Interconnect in Eindhoven op 25 februari en 7 april tijdens de Seminars ‘Ondernemers: bent u gewapend tegen datalekken?’ Een diversiteit aan ondernemers in de zaal want iedereen binnen elke organisatie heeft te maken met data en persoonsgegevens. Seminar gemist? U kunt gratis deelnemen aan onze consultdag op 12 mei in Eindhoven.
> Lees meer

Ransomware waart weer rond

Geplaatst op: 9 maart 2016

De laatste weken is weer veel te doen rond ransomware. Ransomware is een specifieke vorm van malware waarbij bestanden van computers en servers worden versleuteld en daardoor niet meer te openen zijn, zonder dat aan de afpersers ‘losgeld’ wordt betaald. Voor op Windows gebaseerde systemen is 'Locky' de meest recente en gevaarlijkste variant. Ook Mac-gebruikers moeten eraan geloven is deze week bekend geworden.
> Lees meer

Houd controle over uw data!

Geplaatst op: 17 februari 2016

'Elke ondernemer die data heeft die alleen voor het bedrijf bedoeld is, en welke ondernemer heeft dat niet, doet er goed aan zich te realiseren dat hij kwetsbaar is'opent Lucas Vousten IT-auditor bij Jonaknecht & Van Zelst het interview in ondernemersmagazine Goeie Zaken als opmaat voor twee seminars 'Ondernemers bent u gewapend tegen datalekken?' op 25 februari en 7 april 2016.
> Lees meer

Bovenop Zaken – winter 2015

Geplaatst op: 8 december 2015

Met trots presenteren wij de wintereditie van ons relatiemagazine Bovenop Zaken. In dit decembernummer een interview met zwemster Maud van der Meer en coach Suzanne Beyer-Van Griensven over de parallellen in hun vak. Wij wensen u veel leesplezier
> Lees meer

Weet wat uw verantwoordelijkheden zijn, inventariseer uw risico’s

Geplaatst op: 24 november 2015

Vanaf 1 januari 2016 wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) uitgebreid met de meldplicht datalekken. Bedrijven en instanties moeten verplicht melden als persoonsgegevens lekken. Boetes voor het niet melden kunnen oplopen tot € 810.000 of 10% van de omzet. Een serieuze zaak, wees gewaarschuwd!
> Lees meer

Cybersecuritybeeld Nederland 2015: grensoverschrijdende cybersecurity-aanpak noodzakelijk

Geplaatst op: 9 november 2015

Staatssecretaris Dijkhoff: “Alleen als we samenwerken, kunnen we ons digitale leven beschermen tegen criminaliteit en spionage.”
> Lees meer

Safe harbor-verdrag voor opslag en verwerking van gegevens in VS ongeldig

Geplaatst op: 15 oktober 2015

Privacy staat de laatste maanden volop in de belangstelling. 1 januari 2016 wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens aangescherpt, met onder meer een verplichte melding in geval van een datalek. Nu is het Safe Harbor-verdrag met de VS ongeldig verklaard. Dit verdrag was juist in het leven geroepen voor het veilig opslaan en verwerken van gegevens in de Verenigde Staten. Volgens het Hof was de privacy van Europese burgers niet gewaarborgd, ondanks afspraken daarover in het verdrag.
> Lees meer

Nieuwe ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties

Geplaatst op: 10 september 2015

De richtlijnen vormen een leidraad voor het veiliger ontwikkelen, beheren en aanbieden van webapplicaties en de bijbehorende infrastructuur. Kenmerkend voor de richtlijnen is dat het een uitgebreid palet aan mogelijkheden biedt, waaruit gekozen kan worden voor iedere individuele toepassing.
> Lees meer

Mkb’er onderschat cyberrisico’s

Geplaatst op: 9 juli 2015

Maar liefst 71 procent van de ondernemers denkt dat zij geen cyberrisico's loopt. En u? Bent u zich voldoende bewust van de cyberrisico’s?
> Lees meer

Wetsvoorstel Meldplicht datalekken aangenomen

Geplaatst op: 28 mei 2015

Op 26 mei jl. is het wetsvoorstel Meldplicht datalekken ook door de Eerste Kamer aangenomen. Deze meldplicht is een uitbreiding van de Wet bescherming persoonsgegevens. Hij geldt voor alle verantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens, zowel in de private als publieke sector.
> Lees meer

Mensen zijn de zwakste schakel in IT security

Geplaatst op: 15 mei 2015

De toename van risico’s die IT met zicht meebrengt, wordt door een groot deel veroorzaakt door het gedrag van mensen. Doordat mensen klikken op weblinks in e-mails, gratis software downloaden of op banners op websites klikken, is de kans op om beveiligde netwerken binnen te dringen zeer groot.
> Lees meer

Beveiligingsrisico’s in het mkb door end-of-life Microsoft Windows Server 2003

Geplaatst op: 13 april 2015

Er ontstaan serieuze beveiligingsrisico’s in het mkb door end-of-life Microsoft Windows Server 2003. Van 14 juli 2015 worden er geen updates meer gedaan. Dat kan leiden tot een lek in uw automatiseringsomgeving.
> Lees meer

Wat heb ik nou aan mijn website hangen?! Wat te doen bij defacements?

Geplaatst op: 2 april 2015

Digitale bekladding van websites oftewel defacements komen wel honderden keren per dag voor en zijn vaak ongericht. De gevolgen zijn vaak verstrekken en terffen ook de gebruikers van uw website. Wat kunt u doen de risico's te beperken?
> Lees meer

Meldplicht datalekken: voorkomen is beter dan genezen

Geplaatst op: 26 februari 2015

De Tweede Kamer nam onlangs de wet Meldplicht datalekken aan. Hiermee wil de regering de gevolgen zo veel mogelijk beperken. Wat is precies een datalek? En hoe optimaliseert u uw informatiebeveiliging om een datalek te voorkomen?
> Lees meer

Hoe voorkomt u ransomeware?

Geplaatst op: 26 januari 2015

Een aanval met malware of ransomware kan een groot effect hebben op uw bedrijfsvoering. Belangrijke (financiële) gegevens kunnen verloren gaan of op straat komen te liggen. Het incalculeren en voorkomen van IT-risico's moet daarom onderdeel zijn van uw strategie.
> Lees meer

Digitale vrijheid en veiligheid

Geplaatst op: 12 maart 2014

Op 12 februari jl. heeft er een debat plaatsgevonden in de Tweede Kamer over het thema Privacy. Een onderwerp dat de laatste tijd enorm in de belangstelling staat.
> Lees meer

Overgang naar SEPA: toch een half jaar uitstel voor bedrijven

Geplaatst op: 15 januari 2014

Vanaf 1 februari 2014 zou de Single Euro Payments Area (SEPA) van kracht worden en zou al het eurobetalingsverkeer Europees georganiseerd zijn.
> Lees meer

Risico’s van WiFi Beheersen

Geplaatst op: 14 november 2013

Draadloos werken biedt vele voordelen maar kent ook ernstige en specifieke dreigingen.
> Lees meer

Alert Online

Geplaatst op: 31 oktober 2013

Nederland behoort bij de landen met de meeste internetaansluitingen en de meeste internetbankierende mensen. We zijn bijna altijd en overal online.
> Lees meer

‘Cybercrime gaat ons juridische denken en handelen op grote schaal beïnvloeden’

Geplaatst op: 5 september 2013

Dick Schoof roept bedrijven op ‘tot een hoger ambitieniveau’ als het gaat om de bestrijding van cybercrime.
> Lees meer

Joan.nu app vernieuwd

Geplaatst op: 28 augustus 2013

Update van de Joan.nu app beschikbaar
> Lees meer

Website en app over cloud computing

Geplaatst op: 2 augustus 2013

ICT platform ECP heeft app en website Cloudbewust.nl gelanceerd...
> Lees meer