Kennisbank | Corporate finance

Kennisbank

Joanknecht & Van Zelst is graag bovenop zaken. Wij houden u dan graag op de hoogte van nieuws, wetenswaardigheden en actuele ontwikkelingen op het gebied van financiën, fiscale actualiteiten en bedrijfseconomische ontwikkelingen. Op deze pagina staat een overzicht van onze nieuwsberichten.

Wilt u onze nieuwsbrief graag per e-mail ontvangen? Aan- en afmelden kan eenvoudig online.

Deel dit via social media:
TwitterLinkedIn


blocks-background

Vijf voordelen van een samenwerking met een multinational

Geplaatst op: 2 augustus 2017

Waarom zou je als startup samenwerken met een corporate? Corporates (multinationals) zijn toch log, bureaucratisch, ouderwets, risico-avers, traditioneel, etc.? Het klopt dat corporates niet altijd goed zijn uitgerust voor disruptieve innovatie. Corporate structuren en processen remmen innovatie, omdat ze zijn ontworpen om het huidige bedrijfsmodel te optimaliseren en niet om creativiteit en nieuwe ideeën te stimuleren. Dit is precies wat de samenwerking met een startup zo interessant voor corporates maakt. Er zijn ook veel voordelen van het samenwerken met corporates voor startups.
> Lees meer

Financiering van vastgoed

Geplaatst op: 12 juli 2017

Bij de financiering van vastgoed speelt naast het bepalen van de optimale fiscaal-juridische structuur ook de financieringsvraag. Financiert u de aankoop of bouw van uw pand vanuit eigen middelen of gaat u lenen van een financiële instelling?
> Lees meer

Korting op financiering van Spotcap via Joanknecht & Van Zelst

Geplaatst op: 12 juli 2017

Joanknecht & Van Zelst heeft recent een partnership met alternatieve financier Spotcap gesloten. Wij kunnen nu voor u direct een kredietaanvraag bij Spotcap indienen. Het voordeel voor u is dat u een fikse korting op de afsluitprovisie van Spotcap ontvangt. Deze korting kan oplopen tot € 2.500!
> Lees meer

Vastgoed en huisvesting

Geplaatst op: 29 juni 2017

Vastgoed en huisvesting raken uw volledige bedrijfsvoering. Hierom is het belangrijk dat u niet alleen nadenkt over inrichting, functionaliteit en uitstraling, maar dat u ook de juiste keuzes maakt in de juridisch-fiscale structuur. Denk bijvoorbeeld ook een de financierbaarheid, verwerking in de jaarrekening of de fiscale gevolgen. Wij geven u graag inzicht in enkele punten waarop wij adviseren.
> Lees meer

€ 300 miljoen beschikbaar voor de financiering van veelbelovende MKB bedrijven

Geplaatst op: 14 juni 2017

U wilt groeien met uw onderneming of uw onderneming groeit al stevig? U wilt investeren in uw onderneming? U wilt een onderneming overnemen? Om deze en andere zaken te realiseren is voldoende financiering nodig. De kosten gaan helaas altijd voor de baten… Een financiering van NEOS kan in deze situaties uitkomst bieden.
> Lees meer

Succesvol investeerders gevonden voor start-up LIQAL

Geplaatst op: 3 mei 2017

LIQAL, het Brabantse bedrijf dat tankstations bouwt voor de toepassing van LNG en waterstof in de transportsector, heeft een investering ontvangen van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en investeringsfonds KIKK Capital. Adviseurs van Joanknecht & Van Zelst hebben start-up LIQAL ondersteund in het gehele traject: onder andere het in contact brengen met de juiste investeerders, het voeren van de gesprekken en de begeleiding in de onderhandelingen.
> Lees meer

Besluitvorming en rendementseisen van Venture Capitalists

Geplaatst op: 16 maart 2017

Recentelijk is het onderzoeksrapport 'How Do Venture Capitalists Make Decisions?' verschenen van de vier gerenommeerde business scholen Harvard, Stanford, Chicago Booth en British Columbia Sauder, waarin de uitkomsten werden gepubliceerd van onderzoek naar de werkwijze en rendementseisen van dit type risico investeerders. Een aantal zaken uit dit onderzoek belichten wij hier.
> Lees meer

Oprichting nieuwe nationale investeringsinstelling aangekondigd

Geplaatst op: 22 februari 2017

Het kabinet heeft de oprichting van een nieuwe nationale investeringsinstelling aangekondigd: Invest-NL. Invest-NL wordt opgericht om gewenste investeringen in bedrijven en projecten mogelijk te maken die vanwege hun onzekere risico-rendementsverhouding of lange onzekere terugverdientijden onvoldoende financiering in de markt kunnen aantrekken.
> Lees meer

NVP presenteert drie initiatieven omtrent investeerders aan Tweede Kamer

Geplaatst op: 8 februari 2017

De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) heeft op 31 januari j.l. een geactualiseerde gedragscode, een informatiedocument voor ondernemingsraden en een voorlichtingsfilm aan de Tweede Kamer aangeboden.
> Lees meer

Update actieplan MKB-financiering

Geplaatst op: 13 december 2016

In juli 2014 heeft het kabinet een actieplan MKB-financiering gepubliceerd, bedoeld om de thans moeizame toegang tot financieringsmogelijkheden voor MKB bedrijven met een gezond bedrijfsplan te verbeteren. Recentelijk heeft het kabinet een update van dit plan gegeven, op basis van een drietal pijlers.
> Lees meer

BovenOp Zaken Magazine – wintereditie 2016

Geplaatst op: 8 december 2016

Met genoegen presenteren wij de wintereditie van ons relatiemagazine Bovenop Zaken. Het decembernummer geeft een inkijkje in de bedrijfsvoering en ontwikkelingen bij enkele van onze gewaardeerde klanten. Ook houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen op ons vakgebied en binnen onze organisatie. Kortom wij en onze klanten zijn volop in beweging! Wij wensen u veel leesplezier.
> Lees meer

Het unitair octrooi voor Europa

Geplaatst op: 16 november 2016

Vanaf 2017 kunnen innovatieve ondernemers hun uitvinding met één octrooi gelijke bescherming krijgen voor de hele Europese Unie, behalve Spanje, Polen en Kroatië. 'Eén Europese markt, één EU octrooi' is de gedachte achter het unitair octrooi.
> Lees meer

Trend in overnameland: de pre-exit

Geplaatst op: 26 juli 2016

Periodiek wordt gepubliceerd over trends in het overnamelandschap. Een van de trends van het afgelopen jaar is de zichtbare toename van zogenaamde pre-exits. Een pre-exit is een samenwerking tussen een ondernemer en een investeringsmaatschappij en voldoet aan een aantal kenmerken.
> Lees meer

MIT-subsidie 2016

Geplaatst op: 26 juli 2016

Een MIT-R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Steeds vaker slaan ondernemingen de handen ineen op het gebied van innovatie en dienen namens het samenwerkingsverband een aanvraag in voor een R&D-samenwerkingsproject.
> Lees meer

Talkshow geeft inkijk in verkoop- en aankoopproces

Geplaatst op: 29 juni 2016

In de Goeie Zaken ondernemersmagazine - editie 3 2016 leest u een mooi verslag van de Talkshow : kopen of gekocht worden, een kwestie van gezond verstand en goed gevoel. Lees hier het volledige artikel.
> Lees meer

De persoonlijke borgstelling bij bankkredieten: gepast of niet?

Geplaatst op: 7 juni 2016

Bij het verstrekken van bankfinancieringen wordt niet zelden door de bank een borgstelling gevraagd aan de ondernemer privé. Dit roept soms weerstand op bij de ondernemer. Voor een deel omdat de bank lijkt te overvragen, voor een deel omdat de bank niet goed uitgelegd krijgt waarom zij die borgstelling verlangt.
> Lees meer

Bovenop Zaken Magazine – zomereditie 2016

Geplaatst op: 6 juni 2016

Met trots presenteren wij de zomereditie van ons relatiemagazine Bovenop Zaken. In dit juninummer o.a. een interview met Rieny Rijnen van Topic die zijn bedrijf evolueerde van detacheerder naar specialist in embedded oplossingen. Wij wensen u veel leesplezier!
> Lees meer

Tips & tricks voor het aantrekken van financiering en informatie over de waarde van je bedrijf

Geplaatst op: 26 mei 2016

Woensdag 25 mei vond het startup event High Tech Capital plaats in het Philips Stadion. Joanknecht & Van Zelst Corporate Finance bood in het programma twee informatieve sessies aan, voor veelal startups in de Hightech sector over het aantrekken van financiering en informatie over de waarde van je bedrijf.
> Lees meer

Hoe vind je een passend bedrijf voor aan- of verkoop?

Geplaatst op: 26 mei 2016

In de praktijk zien we dat een succesvol traject betekent dat we per opdracht een goede mix vinden in de zoekopdracht, het aanbieden via adverteren en het inzetten van ons eigen netwerk. Het matchen met de ideale koper kan grote invloed hebben op het te behalen verkoopresultaat.
> Lees meer

Familiebedrijf overleeft overdracht aan kinderen meestal niet

Geplaatst op: 11 mei 2016

Het Erasmus Centre for Family Business heeft in samenwerking met andere partijen een analyse gemaakt van veel voorkomende risico’s bij generatiewisselingen in het familiebedrijf. Deze studie is gebaseerd op internationale onderzoeken. In het rapport concluderen zij dat overdrachten vaak (in meer dan 70% van de gevallen) mislukken.
> Lees meer

Veel fusies en overnames in IT-markt

Geplaatst op: 18 april 2016

De IT-markt zal de komende periode in het teken staan van fusies en overnames. IT-bedrijven kijken naar deals om schaalgrootte te realiseren en kennis binnen te halen. Dat schrijft ABN AMRO in een recent gepubliceerd rapport over de IT-sector.
> Lees meer

Per 1 april nieuwe regels voor crowdfunding

Geplaatst op: 6 april 2016

Een aantal van de nieuwe regels dient ter stimulering van crowdfunding, zoals een vrijstelling op het provisieverbod voor beleggingsondernemingen, dat van toepassing was op crowdfundingplatforms. Daarnaast zijn de maximum investeringsgrenzen per consument per platform verhoogd.
> Lees meer

Aandeelhoudersovereenkomst, afspraak voor de eeuwigheid?

Geplaatst op: 22 februari 2016

In een aandeelhoudersovereenkomst worden afspraken vastgelegd die men niet in de statuten van het bedrijf wil regelen. Vaak zijn het afspraken die erop zijn gericht vraagstukken tussen aandeelhouders op te lossen op ingewikkelde momenten. Momenten zoals verschil van inzicht over de koers van het bedrijf, ruzie, arbeidsongeschiktheid of overlijden van een aandeelhouder.
> Lees meer

ABN AMRO en NEOS Business Finance werken samen op het gebied van stapelfinanciering

Geplaatst op: 2 februari 2016

Steeds vaker komt het voor dat een bank wel in een deel van een financieringsbehoefte kan voorzien, maar niet de geheel benodigde financiering kan verstrekken. Voor het deel van de financieringsbehoefte dat de bank niet kan verstrekken, moet dan alternatieve financiering worden gezocht. Men noemt deze combinatie van verschillende financieringspartijen ook wel stapelfinanciering.
> Lees meer

Joanknecht & Van Zelst Corporate Finance geaccrediteerde adviseur bij Financieringspoort Brabant

Geplaatst op: 19 januari 2016

Joanknecht & Van Zelst Corporate Finance is recentelijk benoemd als geaccrediteerd adviseur. Dit betekent onder andere dat u onder bepaalde voorwaarden tot maximaal 50% van ons honorarium voor het maken van een financieringsplan kunt terugkrijgen.
> Lees meer

Christian van der Heijden is benoemd tot erkend Register Valuator

Geplaatst op: 19 januari 2016

Christian van der Heijden is benoemd tot erkend Register Valuator. Het waarderen van ondernemingen is een specialisatie. De specialist op dit vakgebied is de Register Valuator (RV). Vaak is bij de overdracht van (aandelen van) een onderneming een onafhankelijke waardebepaling nodig of raadzaam. U kunt dan een RV inschakelen, een financieel deskundige met als specialisatie de waardebepaling van ondernemingen ofwel business valuation.
> Lees meer

Reactie kabinet op initiatiefnota ‘Private Equity: einde aan de excessen’

Geplaatst op: 6 januari 2016

Minister Dijsselbloem en staatssecretaris Wiebes van Financiën hebben in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op de initiatiefnota ‘Private Equity: einde aan de excessen’, van de PvdA-fractieleden Nijboer en Groot. In deze nota is een aantal concrete voorstellen gedaan tot wijziging van zowel fiscaalrechtelijke als civiel- en ondernemingsrechtelijke regelgeving, die onder andere relevant is voor private-equityinvesteringen.
> Lees meer

Het belang van een faire waardering

Geplaatst op: 14 december 2015

Onlangs is onderzoek verricht naar de oorzaken van het mislukken van overnames. Wat zijn de top 5 dealbreakers en hoe vermijdt u deze? Lees meer over de opvallende uitkomsten uit het onderzoek van Brookz (overnameplatform) en Dr. Lex van Teeffelen (lector, HU Business School Utrecht).
> Lees meer

Voorzichtig herstel bedrijfsruimtemarkt

Geplaatst op: 15 oktober 2015

Voor menig ondernemer is het onroerend goed een belangrijk bedrijfsmiddel. Afgelopen jaren is bedrijfsmatig onroerend goed veelal sterk in waarde gedaald. Volgens NVM Business is de Nederlandse markt voor bedrijfsruimte in grote steden inmiddels voorzichtig aan het herstellen. Dit kan dan ook betekenen dat onroerend goed waarden weer stijgen
> Lees meer

Toenemende betrokkenheid private equity bij overnames

Geplaatst op: 1 oktober 2015

Uit recent onderzoek blijkt dat In de eerste zes maanden van dit jaar bij bijna 30 procent van de Nederlandse fusies en overnames durfinvesteerders en private-equitypartijen een rol speelden. Zij investeerden vooral met als oogmerk het realiseren van groeidoelstellingen van het bedrijf waarin zij participeren.
> Lees meer

Bovenop zaken – zomer 2015

Geplaatst op: 9 juli 2015

Bovenop zaken - zomer 2015 is verschenen. Ons relatiemagazine met verhalen over de kansen en uitdagingen van collega-ondernemers en artikelen over onze expertise.
> Lees meer

Extra financiering voor investeringen in het mkb

Geplaatst op: 29 juni 2015

De Europese Investeringsbank stelde 250 miljoen euro extra beschikbaar aan DLL en Rabobank voor de financiering voor investeringen in het mkb.
> Lees meer

Nieuwe bank voor moeizaam rond te krijgen financieringen

Geplaatst op: 28 mei 2015

Op 1 september a.s. start De Nieuwe Ondernemers Bank (DNOB). Deze bank richt zich specifiek op ondernemers die de door hun gevraagde financiering niet rond krijgen bij bestaande banken.
> Lees meer

Bestuurswisseling – uitbouwen Corporate finance

Geplaatst op: 22 januari 2015

Met ingang van 1 januari 2015 heeft een bestuurswisseling bij Joanknecht & Van Zelst plaatsgevonden. Stefan Suy is toegetreden tot het bestuur. Tegelijkertijd trad Marc Pelzers af als bestuurslid. Marc Pelzers gaat de discipline Corporate finance leiden.
> Lees meer

Kredietaanvragen en mogelijkheden van rating

Geplaatst op: 29 januari 2014

Panteia heeft recentelijk nader onderzoek gedaan naar het gebruik van rating in het MKB. Uit dit onderzoek blijkt dat op dit moment slechts een kwart van de bedrijven in het Nederlandse MKB op de hoogte is van ratings en het gebruik ervan door kredietverstrekkers, doch dat het merendeel van de onderzoekdeelnemers wel mogelijkheden zien van rating.
> Lees meer

Twee nieuwe financieringsbronnen voor leningen tot €150.000

Geplaatst op: 2 december 2013

Vanaf 25 november is het crowdfundingsplatform Seeds, na een succesvolle proef, officieel van start gegaan.
> Lees meer