Kennisbank | Belastingadvies

Kennisbank

Joanknecht & Van Zelst is graag bovenop zaken. Wij houden u dan graag op de hoogte van nieuws, wetenswaardigheden en actuele ontwikkelingen op het gebied van financiën, fiscale actualiteiten en bedrijfseconomische ontwikkelingen. Op deze pagina staat een overzicht van onze nieuwsberichten.

Wilt u onze nieuwsbrief graag per e-mail ontvangen? Aan- en afmelden kan eenvoudig online.

Deel dit via social media:
TwitterLinkedIn


blocks-background

Schenking van aandelen vastgoed-bv vrijgesteld van overdrachtsbelasting

Geplaatst op: 2 augustus 2017

Vorig jaar heeft rechtbank Noord-Holland besloten dat de indirecte verkrijging van een vastgoedportefeuille bij schenking van aandelen in een vastgoedvennootschap vrijgesteld is van overdrachtsbelasting. Recent heeft Rechtbank Noord-Holland opnieuw besloten dat de verkrijging van aandelen in een vastgoedvennootschap door schenking is vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Voorwaarde voor toepassing van de vrijstelling is dat sprake moet zijn van een materiële onderneming. Dit volgt volgens de rechtbank uit de wetsgeschiedenis, jurisprudentie en de structuur van de wet. De uitspraak heeft mogelijk grote gevolgen voor de praktijk.
> Lees meer

Restschuldregeling eigen woning wordt niet verlengd

Geplaatst op: 12 juli 2017

Per 29 oktober 2012 werd de zogenoemde restschuldregeling ingevoerd. Op basis van deze regeling kunnen huiseigenaren die hun huis met verlies verkopen de rente en kosten van de restschuldfinanciering maximaal 15 jaar in aftrek brengen in de aangifte inkomstenbelasting. Deze regeling loopt eind dit jaar af. De staatssecretaris van Financiën is echter niet van plan deze regeling te verlengen.
> Lees meer

Monumentenaftrek in de inkomstenbelasting blijft in stand tot 2019

Geplaatst op: 12 juli 2017

Conform het Belastingplan 2017 zou de fiscale aftrek voor onderhoud van rijksmonumenten per 1 januari 2017 worden vervangen door een subsidieregeling. Naar aanleiding van veel kritiek vanuit de Tweede Kamer en de fiscale praktijk heeft de Tweede Kamer eerder al besloten de fiscale aftrek ook in 2017 in stand te laten.
> Lees meer

Keuzedocument bij box 3 hulpmiddel voor volgend kabinet

Geplaatst op: 15 juni 2017

De staatssecretaris gaf in de voortgangsrapportage van 20 september 2016 (Prinsjesdag) drie varianten voor box 3-heffing naar "werkelijk" rendement. Hij zegde toen toe om die varianten verder uit te diepen en onderzoek te doen naar mogelijke aanpassingen binnen het forfaitaire systeem die aan de kritiek op de huidige vermogensrendementsheffing tegemoetkomen.
> Lees meer

Fiscale valkuilen bij geldlening vanuit privé aan uw bv

Geplaatst op: 14 juni 2017

Stel, de bank is niet bereid om de ondernemingsactiviteiten van ‘uw’ bv nog langer te financieren. Als DGA ziet u wel degelijk mogelijkheden om de onderneming tot bloei te brengen. Daarom leent u in privé het benodigde bedrag daarvoor aan ‘uw’ bv. Deze lening valt dan in box 1 onder de terbeschikkingstellingsregeling. Mocht deze lening later onverhoopt toch niet terugbetaald kunnen worden, dan zal de Belastingdienst waarschijnlijk stellen dat er sprake is geweest van een onzakelijke lening. Het verlies op de lening wordt niet in aftrek toegelaten in box I. Wat kunt u daar tegenin brengen?
> Lees meer

Subsidieregeling Praktijkleren 2016/2017

Geplaatst op: 1 juni 2017

Vanaf 2 juni tot uiterlijk 15 september is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de Subsidieregeling Praktijkleren voor het studiejaar 2016/2017. Met deze regeling krijgt u als werkgever een tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling of student.
> Lees meer

Bezwaren tegen de btw-correctie wegens privégebruik auto van de zaak gedeeltelijk gegrond

Geplaatst op: 9 mei 2017

De Hoge Raad heeft de bezwaren tegen de btw-correctie wegens privégebruik auto van de zaak gedeeltelijk toegewezen. Dit kan leiden tot teruggaven van btw.
> Lees meer

Stijging van uw loonkosten per 1 juli 2017

Geplaatst op: 9 mei 2017

Heeft u werknemers in dienst die jonger zijn dan 23 jaar? Dan zullen uw loonkosten per 1 juli 2017 waarschijnlijk gaan stijgen.
> Lees meer

Dien jaarrekening in of vraag vóór 31 mei uitstel aan

Geplaatst op: 9 mei 2017

Op grond van de wet moet u binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening aanbieden aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Is uw boekjaar op 31 december 2016 afgelopen, dan moet dit dus voor het einde van de maand mei 2016 gedaan zijn.
> Lees meer

Autobijtelling 2017 en afloop 60-maandstermijn

Geplaatst op: 10 april 2017

Wanneer een werkgever vanaf 1 januari 2017 een auto ter beschikking stelt, bedraagt de fiscale bijtelling in principe 22%. Er mag (tijdelijk) een verlaagd bijtellingspercentage van 4% worden toegepast voor nieuwe auto’s zonder CO2-uitstoot. Ook kan nog worden opgemerkt dat per 2017 de datum van de eerste toelating op de weg (DET) relevant is in plaats van het moment waarop de auto voor het eerst op naam is gesteld.
> Lees meer

Klopt uw sectorindeling nog?

Geplaatst op: 30 maart 2017

Als werkgever dient u premies werknemersverzekeringen te betalen voor werknemers die verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Werknemers zijn dan verzekerd tegen inkomensverlies wanneer ze werkloos, arbeidsongeschikt of ziek worden. De Belastingdienst verdeelt werkgevers in sectoren. De sectorindeling bepaalt onder andere de hoogte van de sectorpremies.
> Lees meer

Nederland moet hypotheekrenteaftrek pro rata toerekenen

Geplaatst op: 23 maart 2017

In een recent gepubliceerde uitspraak heeft het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) geoordeeld dat Nederland persoonlijke aftrekposten pro rata toe moet kennen aan buitenlands belastingplichtigen. Dit heeft tot gevolg dat een belastingplichtige die in meerdere landen inkomen  geniet, maar niet in zijn woonstaat, pro rata aanspraak kan maken op aftrekposten in het kader van zijn persoonlijke en gezinssituatie. Dit geldt zodoende ook voor de aftrek van hypotheekrente.
> Lees meer

Positieve ontwikkelingen in verlaagd tarief overdrachtsbelasting

Geplaatst op: 16 maart 2017

Bent u van plan in de nabije toekomst een woning of een andere onroerende zaak te kopen? Dan kunt u geconfronteerd worden met een overdrachtsbelastingtarief van 2% of 6%.
> Lees meer

Fiscus mag gegevens automatische kentekenplaatherkenning niet gebruiken

Geplaatst op: 13 maart 2017

Bij de controle van rittenregistraties in het kader van de bijtelling voor het privégebruik van een ter beschikking gestelde (bestel)auto, mag de belastingdienst geen gebruik maken van beelden van ANPR-apparatuur. De Hoge Raad besliste onlangs dat voor het gebruik van de gegevens uit deze automatische kentekenplaatherkenning onvoldoende wettelijke grondslag bestaat.
> Lees meer

Geen verruiming overgangsrecht eigenwoningschenking 2017

Geplaatst op: 28 februari 2017

Het kabinet ziet geen aanleiding het overgangsrecht 2017 inzake de schenkingsvrijstelling eigen woning, te verruimen. De regeling is complex en kan tot onbillijke situaties leiden.
> Lees meer

Handhaving van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) uitgesteld

Geplaatst op: 22 februari 2017

Handhaving van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is uitgesteld naar 1 januari 2018, maar de onzekerheid van zzp’ers en hun opdrachtgevers neemt toe. In 2016 maakte ruim 122.000 zelfstandigen vaker mee dat opdrachtgevers liever geen zzp’ers inhuren ten opzichte van het jaar ervoor. Dit blijkt uit “het rapport Zzp’ers en hun opdrachten”, dat de Kamer van Koophandel onlangs publiceerde.
> Lees meer

Mededeling realisatie WBSO 2016

Geplaatst op: 22 februari 2017

Indien u in 2016 gebruik heeft gemaakt van de WBSO en hiervoor één of meerdere S&O-verklaringen heeft ontvangen dient u uiterlijk 31 maart 2017 de in dat jaar gerealiseerde S&O-uren te melden bij RVO. Als u S&O-verklaringen ontvangt op basis van kosten en uitgaven moet u ook de gerealiseerde kosten en uitgaven doorgeven.
> Lees meer

Praktijkhandreiking bedrijfsopvolging Vastgoedexploitanten

Geplaatst op: 8 februari 2017

De Belastingdienst heeft onlangs de Praktijkhandreiking bedrijfsopvolging Vastgoedexploitanten openbaar gemaakt. Vastgoedexploitanten moeten zich goed bewust zijn van de fiscale kwalificatie van hun activiteiten.
> Lees meer

Alle fiscale maatregelen voor innovatie en duurzaam ondernemen op een rijtje

Geplaatst op: 8 februari 2017

Doe uw voordeel met de fiscale maatregelen voor innovatie en duurzaam ondernemen. Joanknecht & Van Zelst zet ze in deze brochure voor u op een rijtje.
> Lees meer

Mogelijkheden voor eerder aflossen van spaar- of beleggingshypotheek

Geplaatst op: 31 januari 2017

Het wordt mogelijk om eerder kapitaal te gebruiken om een hypotheek af te lossen. Momenteel is het voordeel uit een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), spaarrekening eigen woning (SEW) of beleggingsrecht eigen woning (BEW) alleen vrijgesteld indien tenminste 15 of 20 jaar premie is betaald. Daar komt nu verandering in.
> Lees meer

Vereenvoudiging van btw teruggaaf bij oninbare vorderingen

Geplaatst op: 24 januari 2017

Wanneer een afnemer niet overgaat tot het betalen van een factuur ontstaat naar verloop van tijd een oninbare vordering. Vanaf 1 januari 2017 gelden nieuwe regels voor het aanmerken van een oninbare vordering en voor de manier waarop de betaalde BTW kan worden teruggevraagd.
> Lees meer

Voorkom hoge belastingrente

Geplaatst op: 23 januari 2017

Bent u belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting, dan kunt u te maken krijgen met belastingrente. Dit is een vergoeding voor de rente die de overheid mist doordat u pas na verloop van een bepaalde tijd uw belastingschuld betaalt. Deze hoge rente kan worden voorkomen door tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen.
> Lees meer

Eindheffing werkkostenregeling 2016

Geplaatst op: 13 december 2016

Voor zover u de vrije ruimte overschrijdt betaalt u 80% eindheffing. Deze eindheffing kunt u per aangiftetijdvak of eens per jaar aangeven en betalen. Wanneer u over 2016 eindheffing moet betalen, verwerkt u dat uiterlijk bij uw aangifte over de maand januari 2017. U dient de eindheffing voor eind februari 2017 te betalen.
> Lees meer

BovenOp Zaken Magazine – wintereditie 2016

Geplaatst op: 8 december 2016

Met genoegen presenteren wij de wintereditie van ons relatiemagazine Bovenop Zaken. Het decembernummer geeft een inkijkje in de bedrijfsvoering en ontwikkelingen bij enkele van onze gewaardeerde klanten. Ook houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen op ons vakgebied en binnen onze organisatie. Kortom wij en onze klanten zijn volop in beweging! Wij wensen u veel leesplezier.
> Lees meer

Special eindejaars belastingtips 2016-2017

Geplaatst op: 30 november 2016

Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2017, maar andere zaken vragen juist om uitstel tot in het nieuwe jaar. In ieder geval zijn er diverse veranderingen die om aandacht vragen. Welke dat zijn, leest u in onze Special Eindejaars Belastingtips 2016-2017.
> Lees meer

Nieuwe bijtellingsregeling leidt tot fiscale discriminatie

Geplaatst op: 30 november 2016

Vanaf 1 januari 2017 wordt de bijtellingsregeling minder CO2-afhankelijk. Voor alle auto’s die CO2 uitstoten gaat voortaan een bijtelling gelden van 22%. Voor auto’s die meer dan 106 gram/km uitstoten (de huidige 25%-categorie) gaat vanaf 2017 dus een lager percentage gelden. Het lagere standaardtarief van 22% geldt echter alleen voor nieuwe auto’s die op of na 1 januari 2017 voor het eerst zijn toegelaten op de weg.
> Lees meer

Uitstel implementatiefase Wet DBA

Geplaatst op: 30 november 2016

Op vrijdag 18 november 2016 is bekendgemaakt dat de implementatiefase van de Wet DBA wordt uitgesteld tot 1 januari 2018. De handhaving wordt daarom tot 1 januari 2018 stilgelegd. Het uitstel komt onder meer door de onduidelijkheid en onzekerheid die momenteel heerst. Dit leidt zelfs tot ongewenste en onbedoelde gevolgen voor de arbeidsmarkt: veel opdrachtgevers zijn terughoudend bij het inhuren van zzp’ers.
> Lees meer

Monumentenaftrek blijft toch behouden… of (toch) niet?

Geplaatst op: 15 november 2016

Het was de bedoeling de fiscale aftrekregeling per 1 januari 2017 te vervangen door een subsidieregeling. Zowel vanuit de Tweede Kamer als de fiscale praktijk stuitte de afschaffing van de fiscale aftrekregeling op veel kritiek. Om die reden zal de fiscale aftrek voor onderhoud van rijksmonumenten ook in 2017 nog bestaan.
> Lees meer

Stuur de beschikking Werkhervattingskas 2017 naar uw salarisadministrateur

Geplaatst op: 15 november 2016

Vanaf vrijdag 11 november is de Belastingdienst begonnen met het versturen van brieven aan werkgevers inzake de gedifferentieerde premies Werkhervattingskas (Whk) 2017. U zult deze brief ontvangen wanneer u werknemers in dienst heeft die verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.
> Lees meer

Aanvraag WBSO vóór 30 november

Geplaatst op: 15 november 2016

Dien vóór 30 november uw aanvraag in als u per 1 januari 2017 wilt gebruikmaken van WBSO. De aanvraag moet uiterlijk één kalendermaand voor het tijdstip waarop u gebruik wenst te maken van WBSO, zijn ingediend.
> Lees meer

Inwerkingtreding Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Geplaatst op: 31 oktober 2016

De invoering van het LIV komt steeds dichterbij: per 1 januari 2017 kunt u als werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen voor werknemers met een relatief laag loon.Er worden twee groepen werknemers onderscheiden, waarbij thans het wettelijk minimumloon op basis van een 38-urige werkweek als uitgangspunt geldt.
> Lees meer

Kennisvouchers Starters International Business

Geplaatst op: 13 oktober 2016

Met Starters International Business (SIB) helpt het ministerie van Buitenlandse Zaken bedrijven die de stap willen maken naar buitenlandse markten. Doet u als mkb-ondernemer zaken in of met het buitenland dan kunnen wij u bijstaan met fiscale advisering. Deze subsidieregeling is interessant omdat u de helft van de advieskosten tot maximaal € 2.500 vergoed kunt krijgen.
> Lees meer

Toepassing innovatiebox aangescherpt in Belastingplan 2017

Geplaatst op: 11 oktober 2016

In het Belastingplan 2017 is een voorstel opgenomen om de innovatiebox per 1 januari 2017 op een aantal punten te wijzigen. Zo moet er vanaf 2017 altijd een S&O-verklaring aanwezig zijn, worden de kwalificerende voordelen mede bepaald aan de hand van een vastgestelde formule en is er een uitbreiding van de huidige documentatie- en administratieverplichtingen.
> Lees meer

Subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid ESF

Geplaatst op: 11 oktober 2016

In de periode 14 tot en met 25 november kunnen bedrijven en instellingen een aanvraag indienen om werkenden langer en productief aan het werk te houden. Een aanvrager kan de helft van de hiermee gemoeide projectkosten gesubsidieerd krijgen – tot een maximum van € 10.000 – waarbij geldt dat de aanvrager zelf de andere helft van de projectkosten bijlegt.
> Lees meer

Aanwijzen eindheffingsloon binnen de WKR kan niet met terugwerkende kracht

Geplaatst op: 11 oktober 2016

Het is van belang dat u vergoedingen en verstrekkingen voorafgaand expliciet aanwijst als eindheffingsloon in uw (financiële) administratie. Indien en voor zover de aanwijzing niet vooraf plaatsvindt, worden de vergoedingen en verstrekkingen geacht tot het individueel belastbaar loon van uw werknemer te behoren. Voor zowel u als werkgever maar ook voor uw werknemer kunnen de financiële gevolgen van een onjuiste toepassing aanzienlijk zijn.
> Lees meer

Bruikbaarheid gegevens ANPR en flitsfoto’s voor bijtelling

Geplaatst op: 6 september 2016

Sinds 2014 gebruikt de Belastingdienst ook eigen nummerplaat herkenningsapparatuur om rittenregistraties op juistheid te controleren. Deze werkwijze is volgens Advocaat-Generaal Niessen in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
> Lees meer

Dien tijdig uw aanvraag teruggaaf btw uit EU-land 2015 in

Geplaatst op: 2 september 2016

Heeft u afgelopen jaar buitenlandse btw betaald, dien dan tijdig uw teruggaaf btw uit EU-land 2015 in!
> Lees meer

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij schenking vastgoedvennootschap(?)

Geplaatst op: 18 augustus 2016

Een verrassende uitspraak van rechtbank Noord-Nederland. Zij besliste dat de vrijstelling overdrachtsbelasting bij schenking van een onderneming ook heeft te gelden voor de schenking van aandelen in een vastgoedvennootschap.
> Lees meer

Nieuwe aangiftemogelijkheid e-commercegoederen

Geplaatst op: 18 augustus 2016

Het is nu mogelijk om een aangifte ten invoer of ten uitvoer van e-commercegoederen te doen met de Vereenvoudigde aangifte e-commerce, VENUE. Voorheen kon dit enkel worden gedaan in AGS, het aangiftesysteem van de Douane.
> Lees meer

Wet uitwerking Autobrief II gepubliceerd

Geplaatst op: 26 juli 2016

Op 14 juli jongstleden is het wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II in het Staatsblad gepubliceerd. De wijzigingen in de Autobrief zijn met ingang van 1 januari 2017 van kracht. De Autobrief II bevat aanpassingen van het systeem van de autobelastingen. Benieuwd naar de belangrijkste aanpassingen?
> Lees meer

Verlenging eerste schijf vennootschapsbelasting

Geplaatst op: 26 juli 2016

Over de eerste € 200.000 winst betaalt men 20% vennootschapsbelasting. Boven deze eerste schijf bedraagt het tarief 25%. Om sparen in de eigen bv aantrekkelijker te maken kondigt de staatssecretaris aan de eerste schijf in de vennootschapsbelasting te verlengen en wel in 2018 naar € 250.000 en in 2021 naar € 350.000.
> Lees meer

Vereenvoudiging van btw-teruggaaf bij oninbare vorderingen

Geplaatst op: 26 juli 2016

Wanneer een afnemer niet overgaat tot het betalen van een factuur ontstaat na verloop van tijd een oninbare vordering. Omdat de huidige procedure de btw, die betrekking heeft op die vordering terug te vragen gecompliceerd is en veel tijd in beslag neemt, heeft het ministerie van Financiën op 12 juli jongstleden een conceptvoorstel ingediend om de procedure gemakkelijker te maken.
> Lees meer

MIT-subsidie 2016

Geplaatst op: 26 juli 2016

Een MIT-R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Steeds vaker slaan ondernemingen de handen ineen op het gebied van innovatie en dienen namens het samenwerkingsverband een aanvraag in voor een R&D-samenwerkingsproject.
> Lees meer

Dien vóór 31 juli aanvraag in als u per 1 september gebruik wilt maken van WBSO

Geplaatst op: 7 juli 2016

Om innovatie te bevorderen biedt de overheid fiscale stimuleringsmaatregelen. Zo biedt de WBSO-regeling een korting op de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk. Dit kan u als ondernemer aanzienlijk financieel voordeel opleveren. Om gebruik te maken van WBSO moet u een aanvraag indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
> Lees meer

Box 3-heffing voor het jaar 2011 is niet in strijd met Europees recht

Geplaatst op: 21 juni 2016

Het betalen van belasting in box 3 over een fictief rendement van 4% is volgens de Hoge Raad niet in strijd met Europees recht en valt binnen de ruime beoordelingsmarge van de wetgever.
> Lees meer

Nieuwe Nederlandse transfer pricing wetgeving 2016

Geplaatst op: 7 juni 2016

Met ingang van 1 januari 2016 bevat de Nederlandse vennootschapsbelasting aanvullende transfer pricing documentatieverplichtingen. De aanvullende verplichtingen gelden voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016.
> Lees meer

Terugblik Actualiteiten Update DBA en Wwz in de praktijk

Geplaatst op: 6 juni 2016

Op 2 juni organiseerden wij weer een halfjaarlijkse Actualiteiten Update voor financieel verantwoordelijken bij onze klanten. Ditmaal met de onderwerpen: 'Einde VAR, hoe nu verder?' en 'Een jaar Wwz; hoe werkt dit in de praktijk?' Download hier de beide presentaties.
> Lees meer

Wijziging innovatiebox: mkb wordt ontzien

Geplaatst op: 26 mei 2016

Het ministerie van Financiën heeft recent een conceptwetsvoorstel aanpassing innovatiebox ter consultatie gepubliceerd. De meest in het oog springende wijziging betreft het toegangsbewijs tot de innovatiebox.
> Lees meer

Teruggaaf van dividendbelasting voor buitenlandse aandeelhouders

Geplaatst op: 11 mei 2016

Buitenlandse bedrijven en personen kunnen belasting terugvragen wanneer zij in een vergelijkbare situatie met een binnenlandse aandeelhouder meer dividendbelasting betalen. Vooruitlopend op nieuwe wetgeving is door de staatssecretaris aangegeven in welke situaties een teruggaaf wordt verleend.
> Lees meer

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) onder omstandigheden ook van toepassing op verkrijging van aandelen in vastgoed-bv

Geplaatst op: 11 mei 2016

De Hoge Raad heeft recent bevestigd dat de BOR onder omstandigheden van toepassing kan zijn op de verkrijging van aanmerkelijkbelangaandelen in een vennootschap die vastgoed exploiteert. Bepalend voor de vraag of de BOR kan worden toegepast is of de exploitatie van vastgoed kwalificeert als ondernemingsvermogen.Dit zal in iedere specifieke casus moeten worden beoordeeld.
> Lees meer

Goedkeuring afschaffing fictieve dienstbetrekking commissarissen per 1 mei 2016

Geplaatst op: 11 april 2016

Staatssecretaris Wiebes heeft in het kader van de afschaffing van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016 toegezegd de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen af te schaffen. De afschaffing van de fictieve dienstbetrekking zal plaatsvinden per 1 januari 2017.
> Lees meer

Corrigeer voorlopige aanslag (ib of vpb) tijdig om belastingrente te voorkomen!

Geplaatst op: 21 maart 2016

Door de Belastingdienst tijdig te verzoeken een voorlopige aanslag op te leggen dan wel een reeds opgelegde voorlopige aanslag te corrigeren, kan de termijn waarin de belastingrente begint te lopen worden voorkomen. Hierbij gelden verschillende termijnen voor de herziening van een voorlopige aanslag en het verzoeken om een (eerste) voorlopige aanslag.
> Lees meer

Uitkering uit kapitaalverzekering ontvangen? Mogelijk heeft u teveel belasting betaald!

Geplaatst op: 8 maart 2016

Heeft u vóór 1 januari 2016 een uitkering ontvangen uit een kapitaalverzekering eigen woning of een kapitaalverzekering in box 3, dan heeft u wellicht recht op een teruggave van belasting!
> Lees meer

Zakendoen met zelfstandigen vanaf 1 mei 2016. Hoe gaat u dit organiseren?

Geplaatst op: 8 maart 2016

Bent u voorbereid op het vervallen van de VAR-systematiek en heeft u de samenwerking met zelfstandigen geregeld conform de nieuwe regeling vanaf 1 mei aanstaande? Wij zijn uiteraard graag bereid u hierbij te assisteren.
> Lees meer

Evaluatie en toekomst van de innovatiebox

Geplaatst op: 23 februari 2016

Op 19 februari 2016 heeft de staatssecretaris een evaluatierapport van de innovatiebox van 2010 tot 2012 aan de Tweede Kamer aangeboden. Uit de evaluatie blijkt dat de innovatiebox een positieve bijdrage levert aan het vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven en daaraan gerelateerde hoogwaardige bedrijvigheid en werkgelegenheid. Daarnaast bevordert de innovatiebox onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden in Nederland.
> Lees meer

Highlights WBSO 2016

Geplaatst op: 22 februari 2016

Met ingang van 1 januari 2016 is de WBSO-regeling ingrijpend gewijzigd. De huidige stand van zaken kunt u nalezen in onze brochure over fiscale stimuleringsregelingen. Daarnaast zijn de afgelopen weken diverse nieuwsberichten in de media verschenen over de WBSO-regeling.
> Lees meer

Uiterlijk 1 maart 2016 aangifte schenkbelasting indienen!

Geplaatst op: 22 februari 2016

Let op! Uiterlijk 1 maart 2016 dient de aangifte schenkbelasting ingediend te zijn over de schenkingen gedaan in het kalenderjaar 2015. Ook wanneer de gedane schenking is vrijgesteld van schenkbelasting, dient in bepaalde gevallen aangifte te worden gedaan.
> Lees meer

Einde fictieve dienstbetrekking voor commissarissen

Geplaatst op: 2 februari 2016

Staatsecretaris Wiebes heeft toegezegd de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen volledig te willen afschaffen. Deze toezegging deed hij in het kader van de afschaffing van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016.
> Lees meer

VAR op 1 mei afgeschaft

Geplaatst op: 2 februari 2016

De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) zal per 1 mei 2016 vervallen. Op 2 februari 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet deregulering arbeidsrelaties (DBA) aangenomen. Er was veel kritiek op de afschaffing van de VAR, welke overigens nog een uitfaseringstermijn kent tot 1 mei 2017.
> Lees meer

Lenen van de bv in de kijker

Geplaatst op: 2 februari 2016

Het goed vastleggen van leningen in een overeenkomst en het stellen van voldoende zekerheden worden steeds belangrijker. De belastingdienst gaat in 2016 meer controleren.
> Lees meer

Crisisheffing 2013 en 2014 blijven in stand

Geplaatst op: 2 februari 2016

De in 2013 door werkgevers verschuldigde crisisheffing op door werknemers in 2012 genoten loon boven € 150.000 is volgens de Hoge Raad niet in strijd met Europese wetgeving. Naar het oordeel van de Hoge Raad zijn de begrotingsproblemen van de overheid voldoende rechtvaardiging voor de door werkgevers ingebrachte bezwaren.
> Lees meer

Fiscale gevolgen VW-fraude

Geplaatst op: 2 februari 2016

Aanvankelijk leek de fraude slechts betrekking te hebben op de uitstoot van NOx en niet op de – voor de fiscaliteit relevante – uitstoot van koolstofdioxide (hierna: CO2). Op 3 november 2015 is echter duidelijk geworden dat de fraude ook betrekking lijkt te hebben op deze CO2-uitstoot. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor verschillende fiscale regelingen, zoals de bijtelling.
> Lees meer

Ook recht op energie-investeringsaftrek voor transactie die lijkt op sale en leaseback

Geplaatst op: 2 februari 2016

Recent heeft Hof Den Haag geoordeeld dat ook recht bestaat op de Energie Investeringsaftrek (EIA) in een situatie die vergelijkbaar is met sale en leaseback .In de situatie dat er sprake is van een verschuiving van een bedrijfsmiddelen binnen concern, dient er sprake te zijn van een “reële investering” om recht te hebben op de energie-investeringsaftrek (EIA).
> Lees meer

Wijzigingen fiscale stimuleringsregelingen per 1 januari 2016

Geplaatst op: 19 januari 2016

Door middel van verschillende fiscale stimuleringsregelingen bevordert de overheid innovatief ondernemerschap en duurzame investeringen. Met ingang van 1 januari 2016 zijn een aantal regelingen gewijzigd. Evenals voorgaande jaren, hebben wij alle fiscale stimuleringsregelingen op een rijtje gezet in ‘de brochure Fiscale maatregelen voor innovatie en duurzaam ondernemen 2016’.
> Lees meer

Aandachtspunten laatste btw-aangifte 2015

Geplaatst op: 7 januari 2016

De laatste btw-aangifte van het jaar is altijd een bijzondere aangifte omdat die gebruikt wordt voor het doorvoeren van een aantal correcties. Welke zijn de belangrijkste correcties en aandachtspunten?
> Lees meer

Aanschaf van een bedrijfsauto, geeft dat dan automatisch recht op investeringsaftrek?

Geplaatst op: 22 december 2015

Als u investeert in een bedrijfsmiddel, kunt u maximaal 28% van het investeringsbedrag in aftrek brengen op de belastbare winst van het betreffende jaar. Echter, niet iedere auto die bedrijfsmatig gebruikt wordt, voor bijvoorbeeld het vervoer van goederen, is volgens de regels van de Belastingdienst ook een bestelauto. Een bedrijfsauto kwalificeert als bestelauto als aan een aantal specifieke voorwaarden is voldaan. Daarbij spelen vooral de verschillende maten van de auto een rol.
> Lees meer

Nieuwe regeling aanwijzing directeur grootaandeelhouder

Geplaatst op: 14 december 2015

Per 1 januari 2016 treedt de nieuwe Regeling aanwijzing directeur grootaandeelhouder in werking. Deze regeling bevat criteria voor het aanmerken van een bestuurder als dga en derhalve voor de verzekeringsplicht van een bestuurder voor de werknemersverzekeringen.
> Lees meer

Jaarlijkse aandachtspunten bij schenkingen

Geplaatst op: 10 december 2015

Het einde van het jaar nadert weer. Daarom hebben wij voor u de belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot schenkingen op een rijtje gezet. Naar aanleiding hiervan kunt u bepalen of nog actie ondernomen moet worden.
> Lees meer

Is uw onderneming WKR-proof?

Geplaatst op: 10 december 2015

Sinds 1 januari 2015 bent u als werkgever verplicht de werkkostenregeling (WKR) toe te passen. Echter, past u vandaag de dag de WKR ook al (goed) toe? Check uw situatie met onze speciale WKR-toets.
> Lees meer

Bovenop Zaken – winter 2015

Geplaatst op: 8 december 2015

Met trots presenteren wij de wintereditie van ons relatiemagazine Bovenop Zaken. In dit decembernummer een interview met zwemster Maud van der Meer en coach Suzanne Beyer-Van Griensven over de parallellen in hun vak. Wij wensen u veel leesplezier
> Lees meer

Update Belastingplan 2016

Geplaatst op: 25 november 2015

De invoering van het Belastingplan kan nu alleen nog plaatsvinden als de Eerste Kamer ook instemt met de plannen. De systemen van de belastingdienst zijn inmiddels in overeenstemming gebracht met de nieuwe plannen. Het afkeuren van de plannen zal voor veel Nederlanders tot grote naheffingen in 2016 leiden. Alvorens de Tweede Kamer heeft ingestemd is het belastingplan in ieder geval op de navolgende punten gewijzigd.
> Lees meer

Fiscale eindejaarstip

Geplaatst op: 25 november 2015

Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2016, maar andere zaken vragen juist om uitstel tot in het nieuwe jaar. Hierbij informeren wij u over de meest relevante tips.
> Lees meer

ANBI (goede doelen) krijgen in de komende periode extra aandacht van de fiscus

Geplaatst op: 11 november 2015

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI) genieten fiscale voordelen. De belastingdienst heeft aangekondigd de komende tijd haar focus te richten op de ANBI. Op basis van haar onderzoek worden aanbevelingen gedaan ter verbetering van zowel de handhaving als de relevante wet- en regelgeving.
> Lees meer

Fiscaal voordeel bij innovatie? Dien nu uw WBSO- en RDA-aanvraag in!

Geplaatst op: 11 november 2015

Om innovatie te bevorderen biedt de overheid fiscale stimuleringsmaatregelen. Zo biedt de WBSO en de RDA korting op de loonheffing op loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk. Dit kan u als ondernemer aanzienlijk financieel voordeel opleveren.
> Lees meer

Mogelijke subsidie voor duurzame inzetbaarheid

Geplaatst op: 5 november 2015

Wilt u uw werknemers langer en gezonder aan het werk houden, dan zijn hier subsidies voor.
> Lees meer

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties uitgesteld

Geplaatst op: 29 oktober 2015

Na eerdere berichtgeving omtrent het wetsvoorstel Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties waarin is aangekondigd dat de VAR gaat verdwijnen voor modelovereenkomsten die door de Belastingdienst beschikbaar worden gesteld heeft op verzoek van Staatssecretaris van Financiën uitstel plaatsgevonden van de inwerkingtreding van de wet. De Wet DBA zou inwerkingtreding per 1 januari 2016. Echter, deze datum is nu vervangen voor 1 april 2016.
> Lees meer

De blauwe envelop wordt verleden tijd

Geplaatst op: 29 oktober 2015

De digitalisering heeft ook zijn duidelijke intrede gedaan bij de Belastingdienst. Op termijn gaat namelijk de grote stroom berichtgeving volledig digitaal. Tevens gaan aanvullende (persoonlijke) informatieve berichten worden verstuurd. In de huidige digitale tijd maakt deze wijziging de mailbox en “mijnoverheid.nl” daarom nog belangrijker.
> Lees meer

Gift via B.V. aftrekbaar

Geplaatst op: 15 oktober 2015

Al enige jaren wordt het doen van giften aan goede doelen fiscaal aantrekkelijk gemaakt. Voor particulieren bestaat een aftrekmogelijkheid in de inkomstenbelasting en voor bedrijven bestaat een aftrekmogelijkheid in de vennootschapsbelasting. Over de toepassing van deze aftrekmogelijkheid heeft de Staatssecretaris recentelijk nadere duidelijkheid verschaft.
> Lees meer

Rentemiddeling

Geplaatst op: 1 oktober 2015

In onze publicatie ‘’De fiscaal gevolgen van rentemiddeling’’ informeerde wij u over de aftrekbaarheid van rentemiddeling. In reactie op het standpunt van de belastingdienst hebben vele banken aangegeven dat zij de fiscale uitwerking niet kunnen uitvoeren. De oplossing lijkt er nu in gevonden dat de boeterente voortaan in aanmerking wordt genomen als rente.
> Lees meer

Toekomst fiscale innovatieregelingen

Geplaatst op: 30 september 2015

Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2016 gepresenteerd. Hierin is voorgesteld de huidige S&O-afdrachtvermindering en RDA samen te voegen tot één instrument genaamd “WBSO”. Dit betekent onder andere dat R&D-kosten- en uitgaven voortaan direct via de loonbelasting verrekend kunnen worden.
> Lees meer

IPad is een computer en geen telefoon

Geplaatst op: 17 september 2015

Tot en met 2014 kon een werkgever een communicatiemiddel al fiscaal vrij vergoeden of verstrekken bij zakelijk gebruik van meer dan 10%. Voor computers gold een hoger zakelijk gebruik van 90% of meer. Volgens de Hoge Raad viel een iPad onder de categorie computers.
> Lees meer

Prinsjesdag 2015

Geplaatst op: 14 september 2015

Wat betekenen de plannen voor uw financiën? Hieronder treft u een selectie van enkele in het oog springende wijzigingen die voortvloeien uit het Belastingplan 2016. Overigens attenderen wij u erop dat ook dit jaar de plannen vanwege de minderheid in de Eerste Kamer nog kunnen wijzigen.
> Lees meer

Aangifte verhuurderheffing 2015

Geplaatst op: 1 september 2015

Was u op 1 januari 2015 eigenaar van meer dan tien huurwoningen, waarvan de kale huurprijs niet hoger is dan € 710,68 per maand?
> Lees meer

De fiscale gevolgen van rentemiddeling

Geplaatst op: 10 augustus 2015

Bent u een lening aangegaan voor de financiering van uw eigen woning en betaalt u een hoge hypotheekrente? Dan kan rentemiddeling voor u wellicht leiden tot besparing van hypotheekrente.
> Lees meer

Bovenop zaken – zomer 2015

Geplaatst op: 9 juli 2015

Bovenop zaken - zomer 2015 is verschenen. Ons relatiemagazine met verhalen over de kansen en uitdagingen van collega-ondernemers en artikelen over onze expertise.
> Lees meer

Aankondiging integratie WBSO en RDA per 1 januari 2016

Geplaatst op: 9 juli 2015

Het kabinet wil per 1 januari 2016 de WBSO en RDA integreren in één regeling. Dit kan in bepaalde situaties leiden tot meer liquiditeitsvoordeel.
> Lees meer

Beperking terugwerkende kracht crisisheffing?

Geplaatst op: 7 juli 2015

In 2012 werd de crisisheffing ingevoerd. Mogelijk wordt de terugwerkende kracht van deze extra heffing beperkt tot 25 mei 2012.
> Lees meer

Hoofdlijnen belastinghervorming bekend

Geplaatst op: 22 juni 2015

Het kabinet presenteert mogelijk deze Prinsjesdag een voorstel voor de aangekondigde belastinghervorming. Wij zetten de hoofdlijnen op een rijtje.
> Lees meer

Volledig vrijgesteld schenken vaker mogelijk dan gedacht

Geplaatst op: 22 juni 2015

Wanneer uw kind een studie- of woningschuld heeft, kunt u volledig vrijgesteld schenken. Van deze mogelijkheid wordt nog weinig gebruik gemaakt.
> Lees meer

Uw studerende kind fiscaal voordelig motiveren

Geplaatst op: 22 juni 2015

U kunt uw studerende kind fiscaal voordelig motiveren. In sommige gevallen is een schenking namelijk onbelast. Zo is het mogelijk om gratis op kamers te wonen.
> Lees meer

Goedkeuring defiscalisatie bij vruchtgebruik erfrecht kan goed of slecht uitpakken

Geplaatst op: 22 juni 2015

De uiteindelijk verdeling van de nalatenschap werd niet met terugwerkende kracht toegepast. De goedkeuring defiscalisatie bij vruchtgebruik erfrecht maakt dit mogelijk.
> Lees meer

Europese Erfrechtverordening trekt één lijn in Internationaal erfrecht

Geplaatst op: 22 juni 2015

Op 17 augustus 2015 wordt de Europese Erfrechtverordening van toepassing. Dit is van belang voor iedereen die vermogen in het buitenland bezit.
> Lees meer

ANBI moet tijdig gegevens publiceren op internet

Geplaatst op: 18 juni 2015

Een ANBI moet tijdig gegevens publiceren op de website om in aanmerking te (blijven) komen voor de ANBI-status en fiscaal gunstige behandeling te genieten.
> Lees meer

Bijtellingscategorie voor plug-in-hybrides toch niet versneld aangepast

Geplaatst op: 11 juni 2015

U kunt het hele jaar nog gebruikmaken van de bestaande fiscale regelingen voor plug-in-hybrides. Per 1 januari 2016 zal de nieuwe bijtellingscategorie voor plug-in-hybrides wel doorgevoerd worden.
> Lees meer

Fiscale verzamelwet 2015

Geplaatst op: 9 juni 2015

In dit artikel bespreken we enkele in het oog springende wijzigingen die voortvloeien uit de fiscale verzamelwet 2015.
> Lees meer

Mark-Jan van der Weerden nieuwe partner Joanknecht & Van Zelst

Geplaatst op: 1 juni 2015

Per 1 juni 2015 is drs. Mark-Jan van der Weerden (1970) toegetreden als partner bij Joanknecht & Van Zelst.
> Lees meer

Boekenonderzoek bij een balansschuld omzetbelasting hoger dan € 50.000

Geplaatst op: 28 mei 2015

De Belastingdienst gaat binnen het landelijk project ´Inning balansschulden omzetbelasting´ boekenonderzoeken instellen bij ondernemers met een balansschuld omzetbelasting hoger dan €50.000.
> Lees meer

Bijtellingscategorie voor plug-in-hybrides mogelijk versneld aangepast

Geplaatst op: 21 mei 2015

Naar aanleiding van de snel stijgende verkoop van plug-in-hybrides zijn er Kamervragen gesteld. Als gevolg daarvan wordt de nieuwe bijtellingscategorie voor plug-in-hybrides mogelijk al met ingang van 1 juli 2015 ingevoerd.
> Lees meer

Ook kilometeradministratie bij 0% bijtelling

Geplaatst op: 12 mei 2015

Uit een recente uitspraak inzake de bijtellingsregeling blijkt dat u ook een kilometeradministratie moet bijhouden wanneer u een auto met 0% bijtelling rijdt. Zeker wanneer u in één jaar twee verschillende auto’s heeft gereden, kan dit een naheffing voorkomen.
> Lees meer

Geen blauwe enveloppen meer?

Geplaatst op: 5 mei 2015

Uitsluitend digitale communicatie met de Belastingdienst op termijn verplicht voor belastingplichtige én Belastingdienst om aangifte te vereenvoudigen. Maar is digitaliserering per se vereenvoudiging?
> Lees meer

De innovatiebox ligt onder vuur!

Geplaatst op: 16 april 2015

De kans bestaat dat het huidige regime zijn langste tijd heeft gehad en er binnenkort ingrijpende wijzigingen zullen volgen. Om te anticiperen op een eventuele afschaffing van het huidige regime van de innovatiebox, hebben wij enkele oplossingen bedacht.
> Lees meer

Laag btw-tarief voor verbouwen eigen woning vervalt

Geplaatst op: 9 april 2015

Per 1 juli 2015 vervalt het lage btw-tarief voor verbouwen eigen woning. De 6% btw geldt alleen nog voor werkzaamheden die voor die datum zijn afgerond en voor bepaalde onderhoudswerkzaamheden.
> Lees meer

Periodieke btw-aangifte voor particulieren met zonnepanelen niet nodig

Geplaatst op: 2 april 2015

Heeft u als particulier zonnepanelen aangeschaft? Dan heeft u wellicht een brief van de Belastingdienst ontvangen waarin staat dat u vanaf 1 januari 2015 geen btw-aangifte meer hoeft te doen.
> Lees meer

Projectontwikkelaars en aannemers moeten btw-aangifte corrigeren bij verhuur

Geplaatst op: 16 maart 2015

Veel projectontwikkelaars of aannemers verhuren nieuwbouwwoningen bij achterblijvende verkoop. Daarbij zijn zij verplicht de aftrek van voorbelasting tijdens de bouw, tijdig te corrigeren in hun btw-aangifte.
> Lees meer

G-rekening wordt niet vervangen

Geplaatst op: 12 maart 2015

Met een g-rekening voorkomt u inleners- en ketenaansprakelijkheid. Het voorstel om de g-rekening te vervangen door een depotstelsel is definitief van tafel. Hoe werkt een g-rekening?
> Lees meer

150-kilometergrens in de 30%-regeling in principe niet strijdig met EU-recht

Geplaatst op: 5 maart 2015

Het Europese Hof van Justitie oordeelde dat de 150-kilometergrens in de 30%-regeling niet in strijd is met het Europese recht. Er is volgens het hof namelijk geen sprake van onrechtvaardige discriminatie. Wat betekent dit?
> Lees meer

Let op met aftrek rente eigenwoninglening en schenking

Geplaatst op: 3 maart 2015

Let op met de aftrek rente eigenwoninglening en schenking. Indien de schenking aangemerkt wordt als een kwijtschelding, heeft uw kind geen recht op aftrek. Laat u vooraf goed informeren wanneer u wilt schenken!
> Lees meer

Personeelsfeest op locatie vrijgesteld onder de wkr?

Geplaatst op: 24 februari 2015

De belastingdienst uitte onlangs dat reiskosten en tijdelijke verblijfskosten voor een bedrijfsuitje of personeelsfeest op locatie onder de werkkostenregeling (wkr) zijn vrijgesteld van loonbelasting. Dit kan leiden tot een verruiming van uw werkkostenbudget.
> Lees meer

Servicebericht aanslag wordt weer verzonden

Geplaatst op: 17 februari 2015

De storing bij de Belastingdienst is opgelost. Servicebericht aanslag wordt weer verzonden. Heeft u vragen over uw aanslag? Neem contact op!
> Lees meer

Onterecht verstuurde uitnodigingen voor het doen van btw-aangifte

Geplaatst op: 6 februari 2015

Heeft u deze brief ontvangen, terwijl u voor de btw een ontheffing voor administratieve verplichtingen heeft, dan is deze aangiftebrief onterecht door de belastingdienst aan u verstuurd.
> Lees meer

Opgaaf lening eigen woning voor behoud hypotheekrenteaftrek

Geplaatst op: 29 januari 2015

Heeft u een lening bij uw familie of eigen bv ter verwerving, verbetering of onderhoud van een eigen woning? Dan moet u tijdig een ‘opgaaf lening eigen woning’ indienen om het recht op hypotheekrenteaftrek te behouden.
> Lees meer

Giften aan goede doelen aftrekbaar

Geplaatst op: 26 januari 2015

Doet u een gift aan goede doelen of bent u dat van plan te gaan doen? Laat u dan goed informeren over de manier waarop u dat het beste kunt doen. Onze adviseurs weten precies wanneer uw giften aan goede doelen aftrekbaar zijn en dus voor u financieel het voordeligst.
> Lees meer

Btw-wijziging plaats van dienst

Geplaatst op: 4 december 2014

Met ingang van 1 januari 2015 vindt er in de btw een wijziging plaats voor telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten. Deze diensten zullen vanaf dat moment belast zijn in het land waar de afnemer woont of is gevestigd. Daarbij maakt het niet uit of de afnemer een ondernemer of een particulier is.
> Lees meer

Belastingvrije kerstpakketten via de personeelsvereniging

Geplaatst op: 27 november 2014

Binnen de werkkostenregeling (WKR) is het mogelijk om de helft van uitkeringen en verstrekkingen aan medewerkers belastingvrij te financieren via de personeelsvereniging.
> Lees meer

Toepassing van belastingregels bij personeelsfeesten

Geplaatst op: 18 november 2014

Het einde van het jaar is in zicht. Voor veel bedrijven de tijd om personeels-, Sinterklaas- of kerstfeesten te organiseren. Leuk om uw waardering te laten blijken, maar zorg ervoor dat u niet verrast wordt door de Belastingdienst.
> Lees meer

Let op: vals verzoek om btw-registratie

Geplaatst op: 18 november 2014

Er is een vals verzoek om btw-registratie in omloop. Let op, dit kan u ten onrechte geld kosten.
> Lees meer

Vaak onterecht btw berekend bij beheer collectief vermogen

Geplaatst op: 3 november 2014

Beschikt u over omvangrijke beleggingen? Dan kan het zijn dat u te veel betaalt voor het beheer van deze beleggingen.
> Lees meer

Autobrief 2.0, lang verwacht toch nog niet gekomen

Geplaatst op: 16 oktober 2014

De eerder aangekondigde autobrief zal dit kwartaal niet aan de Tweede Kamer worden aangeboden. De verwachting is dat dit medio 2015 zal gebeuren.
> Lees meer

Let op met de btw-aftrek, voorkom correcties!

Geplaatst op: 30 september 2014

Nog even en de tijd van relatiegeschenken, kerstpakketten en eindejaarsborrels breekt weer aan. Een blijk van waardering aan het einde van het jaar voor medewerkers, klanten en relaties. Maar wist u dat u de btw op deze zaken niet zomaar mag aftrekken?
> Lees meer

Verlaagd btw-tarief

Geplaatst op: 29 augustus 2014

Het verlaagde btw-tarief voor verbouwings- en renovatiewerkzaamheden wordt met 6 maanden verlengd tot 1 juli 2015.
> Lees meer

Crisisheffing mag volgens Rechtbank Den Haag

Geplaatst op: 8 mei 2014

Vandaag heeft de rechtbank in individuele procedures geoordeeld dat de crisisheffing niet in strijd is met diverse Europese en internationale verdragen.
> Lees meer

Erfgenamen familiebedrijf nu wel of niet zwaarder belast?

Geplaatst op: 1 mei 2014

Op woensdag 30 april jl. werd bekend dat het kabinet erfgenamen van familiebedrijven zwaarder wil gaan belasten. Het voorstel om de erfbelasting te verhogen leidde tot zoveel protest, dat op 1 mei jl. bekent werd dat het voorstel niet deze kabinetsperiode zal worden doorgevoerd.
> Lees meer

Investeringsaftrek milieuvriendelijke voertuigen

Geplaatst op: 14 april 2014

In dit besluit is een tweetal goedkeuringen opgenomen die de (fiscale) praktijk nieuwe handvaten geeft voor milieuvriendelijke voertuigen
> Lees meer

Controlethema’s aangifte inkomstenbelasting 2013

Geplaatst op: 12 maart 2014

De belastingdienst kiest elk jaar bepaalde thema’s waarop extra gecontroleerd wordt. De gekozen controlethema’s van dit jaar zijn zorgkosten (zoals dieetkosten en medicijnen), hypotheekverhoging, persoonsgebonden budget, gastouders, giften en vermogen in het buitenland.
> Lees meer

“Tweemalige” crisisheffing maak bezwaar!

Geplaatst op: 12 maart 2014

Niets is zo eenmalig als eenmalige belastingheffing, zo ook de eenmalige crisisheffing. De in 2013 ingevoerde crisisheffing was bedoeld om in 2013 extra inkomsten te genereren voor de overheid.
> Lees meer

Afdrachtvermindering onderwijs toegepast?

Geplaatst op: 12 maart 2014

De belastingdienst controleert massaal bij werkgevers de afdrachtvermindering onderwijs. De belastingdienst is van mening dat de afdrachtvermindering voor werknemers die in het kader van hun werk een opleiding volgden, in veel gevallen ten onrechte werd geclaimd.
> Lees meer

Gebruikelijk loon voor dga vanaf 2014 wederom met € 1.000 omhoog

Geplaatst op: 12 februari 2014

Een dga wordt voor de loonbelasting geacht een loon te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van zijn arbeid.
> Lees meer

Schenkingsaangiften 2013

Geplaatst op: 12 februari 2014

Vóór 1 maart a.s. dienen alle aangiften schenkbelastingen 2013 binnen te zijn bij de belastingdienst.
> Lees meer

Certificering van aandelen leidt niet tot verbreking fiscale eenheid btw

Geplaatst op: 12 februari 2014

Een fiscale eenheid btw kan gevormd worden als ondernemers in financieel, organisatorisch en economisch opzicht verweven zijn.
> Lees meer

Let op tijdige indiening aangiften omzetbelasting

Geplaatst op: 30 januari 2014

M.i.v. 1 januari 2014 worden er geen aangiftebrieven meer verzonden. Het te laat indienen en of te laat betalen van de aangifte omzetbelasting kan grote gevolgen hebben.
> Lees meer

Herziening voorlopige aanslag beperkt

Geplaatst op: 29 januari 2014

Wanneer u het niet eens bent met een voorlopige aanslag en u de belastingdienst verzoekt om aanpassing, kan de inspecteur vanaf 28 januari 2014 afzien van het aanpassen van de voorlopige aanslag.
> Lees meer

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en verhuur vastgoed

Geplaatst op: 29 januari 2014

Op 20 december jl. heeft het Hof Den Haag geoordeeld dat de BOR in de Successiewet ook van toepassing is op aanmerkelijk belang aandelen van een vennootschap die vastgoed exploiteert.
> Lees meer

Termijnen belastingrente

Geplaatst op: 15 januari 2014

De belastingrente voor de inkomstenbelasting bedraagt minimaal 4%, de belastingrente voor de vennootschapsbelasting minimaal 8%.
> Lees meer

Aftrek hypotheekrente nog verder beperkt

Geplaatst op: 14 januari 2014

Het maximale aftrekpercentage van de hypotheekrente wordt vanaf 2014 met 0.5% per jaar verlaagd (maximaal voor 2014: 51,5%).
> Lees meer

Bezwaar privégebruik auto voor de btw: regeling voor 2012 geldt ook voor 2013

Geplaatst op: 14 januari 2014

In 2012 heeft de Belastingdienst een bericht op zijn website geplaatst, waarin hij aankondigde bezwaarschriften tegen aangegeven privégebruik auto voor de btw over het jaar 2011 ambtshalve te kunnen behandelen als een bezwaar voor 2012
> Lees meer

Eerste kamer akkoord met belastingplan 2014

Geplaatst op: 20 december 2013

Op 17 december jl. werd door de Eerste Kamer vier wetvoorstellen die op Prinsjesdag werden gepresenteerd aangenomen.
> Lees meer

Collectieve uitspraak bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Geplaatst op: 18 december 2013

Op 4 december jl. is collectief uitspraak gedaan op de bezwaarschriften die waren aangewezen als massaal bezwaar bij het besluit van 23 oktober 2012.
> Lees meer

Vergeet de toeslagen en belastingteruggave niet!

Geplaatst op: 18 december 2013

Is uw kind het afgelopen jaar 18 jaar geworden, vergeet dan niet de zorgtoeslag aan te vragen. Iedereen die 18 jaar of ouder is en een Nederlandse zorgverzekering heeft, heeft recht op zorgtoeslag.
> Lees meer

Bestel nog in 2013 een elektrische of zeer zuinige auto

Geplaatst op: 28 november 2013

Voor elektrische en zeer zuinige (14%-bijtelling) auto’s gelden diverse fiscale stimuleringsregelingen.
> Lees meer

Overzicht fiscale eindejaarsacties

Geplaatst op: 28 november 2013

Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen.
> Lees meer

Tarieven voor schenken en vererven particulier vermogen gehandhaafd

Geplaatst op: 28 november 2013

Op grond van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOF) bestaat er een grote vrijstelling voor schenking en vererving van ondernemingsvermogen.
> Lees meer

Met terugwerkende kracht RDA aanvragen over 2012

Geplaatst op: 14 november 2013

Heeft u over de eerste periode 2012 nog geen RDA aangevraagd terwijl u daar wel recht op heeft, dan kunt u dit alsnog voor 1 januari 2014 doen.
> Lees meer

G-rekening wordt vanaf 1 juli 2014 vervangen door depotstelsel

Geplaatst op: 14 november 2013

Indien uw bedrijf personeel inleent of als u gebruik maakt van onderaannemers kan de Belastingdienst uw onderneming aansprakelijk stellen voor de loonheffingen en btw die deze uitlener of onderaannemer moet afdragen aan de Belastingdienst.
> Lees meer

Btw op zonnepanelen aftrekbaar voor particulieren (vervolg)

Geplaatst op: 14 november 2013

Afgelopen week heeft het Ministerie van Financiën over dit onderwerp een aantal vragen en antwoorden gepubliceerd. Hieruit blijkt dat particulieren inderdaad in aanmerking komen voor teruggaaf van btw, ongeacht de soort elektriciteitsmeter.
> Lees meer

WBSO-aanvraag deadline 2014

Geplaatst op: 14 november 2013

Wilt u de financiële lasten van R&D-projecten verlagen, dan kunt u gebruik maken van de WBSO en de RDA.
> Lees meer

Voorkom de gevolgen van de verhoging belastingrente vennootschapsbelasting naar 8% (!)

Geplaatst op: 31 oktober 2013

Met ingang van 1 januari 2014 wordt de belastingrente voor de vennootschapsbelasting (“VPB”) gekoppeld aan de wettelijke rente voor handelstransacties met een ondergrens van 8% (momenteel: 8,5%).
> Lees meer

Fiscale eenheid voor de btw ook bij een 25,3% economische verwevenheid

Geplaatst op: 31 oktober 2013

De Hoge Raad heeft recent een uitspraak gedaan inzake de fiscale eenheid voor de btw. De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat er sprake is van voldoende economische verwevenheid, indien onderling niet “verwaarloosbare betrekkingen bestaan”.
> Lees meer

Het herfstakkoord

Geplaatst op: 15 oktober 2013

Het kabinet heeft op 11 oktober samen met de coalitiefracties en de fracties van D66, ChristenUnie en SGP een aantal begrotingsafspraken voor 2014 gemaakt.
> Lees meer

Wetsvoorstel maatregelen woningmarkt 2014

Geplaatst op: 3 oktober 2013

Het wetsvoorstel ”Wet maatregelen woningmarkt 2014’’ werd direct na Prinsjesdag naar de Tweede Kamer gestuurd.
> Lees meer

Uitgave specifieke zorgkosten

Geplaatst op: 3 oktober 2013

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld om de navolgende regelingen af te schaffen
> Lees meer

Vervolg: bijtelling privégebruik elektrische auto

Geplaatst op: 19 september 2013

De staatssecretaris wenst in de toekomst onderscheid te maken tussen volledig elektrische voertuigen en plug-in hybrides en range extenders
> Lees meer

Vereenvoudiging formeel verkeer belastingdienst

Geplaatst op: 5 september 2013

Het wetsvoorstel ''Wet vereenvoudiging formeel verkeer belastingdienst'' is op 2 september 2013 naar de Tweede Kamer gestuurd.
> Lees meer

Wijziging kinderregelingen

Geplaatst op: 5 september 2013

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel ingediend waarmee het aantal kindregelingen wordt beperkt.
> Lees meer

Automatische nummerplaatherkenning

Geplaatst op: 28 augustus 2013

Belastingdienst schendt Wet bescherming persoonsgegevens
> Lees meer

Teruggaaf BTW uit EU land 2012

Geplaatst op: 28 augustus 2013

Deadline voor terugvragen buitenlandse btw 2012 nadert.
> Lees meer

Aangiftebrief omzetbelasting

Geplaatst op: 2 augustus 2013

Vanaf 1 januari 2014 stuurt de belastingdienst geen aangiftebrieven meer voor de omzetbelasting...
> Lees meer