Kennisbank | Assurance

Kennisbank

Joanknecht & Van Zelst is graag bovenop zaken. Wij houden u dan graag op de hoogte van nieuws, wetenswaardigheden en actuele ontwikkelingen op het gebied van financiën, fiscale actualiteiten en bedrijfseconomische ontwikkelingen. Op deze pagina staat een overzicht van onze nieuwsberichten.

Wilt u onze nieuwsbrief graag per e-mail ontvangen? Aan- en afmelden kan eenvoudig online.

Deel dit via social media:
TwitterLinkedIn


blocks-background

Uitbreiding van de risicoparagraaf in het bestuursverslag

Geplaatst op: 22 februari 2017

De Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) hanteert met ingang van het boekjaar 2015 nieuwe bepalingen omtrent de inhoud de risicoparagraaf in het bestuursverslag (voorheen: jaarverslag). Beursgenoteerde, grote en middelgrote ondernemingen worden hierbij verplicht om de risicoparagraaf in het bestuursverslag uit te breiden.
> Lees meer

Nadere duiding actuele kostprijs in de praktijk

Geplaatst op: 8 februari 2017

Dit artikel is een vervolg op het artikel "Actuele waarde: vervangingswaarde wordt actuele kostprijs" op onze website. Op 25 januari jl. heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving nadere duiding over het begrip 'actuele kostprijs' gegeven.
> Lees meer

Actuele waarde: vervangingswaarde wordt actuele kostprijs

Geplaatst op: 23 januari 2017

Vastgoed (en andere materiële vaste activa) in eigen gebruik mogen tegen actuele waarde worden gewaardeerd in de jaarrekening. Er vindt dan een herwaardering plaats ten opzichte van de boekwaarde op grond van historische kostprijs minus afschrijving.
> Lees meer

De nieuwe Nederlandse corporate governance code

Geplaatst op: 13 december 2016

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code presenteerde op 8 december jl. de nieuwe Nederlandse corporate governance code. Het centraal stellen van lange termijn waardecreatie is de belangrijkste vernieuwing in de code.
> Lees meer

Accountantseed eerste maatregel uit verbeterplan ‘In het publiek belang’

Geplaatst op: 12 oktober 2016

In het rapport 'In het publiek belang' is door de beroepsgroep NBA een 53 tal maatregelen geformuleerd te aanzien van de accountantsorganisatie en de sector in het algemeen. Joanknecht & Van Zelst haakt in op deze eerste maatregel en organiseert een incompany eedaflegging voor eigen en externe accountants op 17 januari 2017.
> Lees meer

Publiek belang: betere kwaliteit goed voor commercie

Geplaatst op: 9 maart 2016

'In het publiek belang. Het kan echt beter' is het motto voor de kwaliteitsverbetering bij de 370 niet-oob-kantoren. Bij vijf kantoren die er al mee begonnen zijn, is het vertrouwen van het maatschappelijk verkeer misschien nog niet herwonnen, maar het zelfvertrouwen wel. Stefan Suy nam namens Joanknecht & Van Zelst deel aan het interview.
> Lees meer

Bovenop Zaken – winter 2015

Geplaatst op: 8 december 2015

Met trots presenteren wij de wintereditie van ons relatiemagazine Bovenop Zaken. In dit decembernummer een interview met zwemster Maud van der Meer en coach Suzanne Beyer-Van Griensven over de parallellen in hun vak. Wij wensen u veel leesplezier
> Lees meer

Verandering grensbedragen voor kleine rechtspersonen

Geplaatst op: 4 september 2015

Op dit moment ligt bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ter behandeling waarin de grenzen voor de wettelijke controleplicht van rechtspersonen wordt verhoogd.
> Lees meer