Kennisbank

A3 Kennisbank - banner normal

Joanknecht & Van Zelst is graag bovenop zaken. Wij houden u dan graag op de hoogte van nieuws, wetenswaardigheden en actuele ontwikkelingen op het gebied van financiën, fiscale actualiteiten en bedrijfseconomische ontwikkelingen. Op deze pagina staat een overzicht van onze nieuwsberichten.

Wilt u onze nieuwsbrief graag per e-mail ontvangen? Aan- en afmelden kan eenvoudig online.

Deel dit via social media:
TwitterLinkedIn


103957429

Accountancy

Wet (uiterste) betaaltermijn van kracht

Geplaatst op: 10 juli 2017 in

Op 1 juli is de nieuwe Wet (uiterste) betaaltermijn van kracht geworden. Grote bedrijven moeten nu een maximale betalingstermijn van zestig dagen hanteren in handelsrelaties met mkb-bedrijven en zzp’ers. Bent u op de hoogte van de nieuwe regels?

> Lees meer

Terugblik presentatie Joanknecht bij Exact Online

Geplaatst op: 29 juni 2017 in

Wij werken al lange tijd samen met Exact Online en op 14 juni deelden wij onze ervaring over salarisverwerking met dit softwarepakket met collega-accountants. Aaron van Hees, salariscoördinator liet zien hoe hij door samenwerking met klanten en Exact Online Salaris de salarisverwerking heeft verbeterd en versimpeld.

> Lees meer

Pilot nieuwe salarisverwerkingen

Geplaatst op: 15 juni 2017 in

Nieuwe technieken op het gebied van salarisverwerkingen bieden mogelijkheden om op een efficiëntere manier samen te werken en eenvoudig informatie te generen. Wij zijn een pilot gestart waarin we samen met werkgevers deze nieuwe manier van werken met verregaande automatisering toepassen. Doet u mee?

> Lees meer
> Leeas alle artikelen in Accountancy

Assurance

Uitbreiding van de risicoparagraaf in het bestuursverslag

Geplaatst op: 22 februari 2017 in

De Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) hanteert met ingang van het boekjaar 2015 nieuwe bepalingen omtrent de inhoud de risicoparagraaf in het bestuursverslag (voorheen: jaarverslag). Beursgenoteerde, grote en middelgrote ondernemingen worden hierbij verplicht om de risicoparagraaf in het bestuursverslag uit te breiden.

> Lees meer

Nadere duiding actuele kostprijs in de praktijk

Geplaatst op: 8 februari 2017 in

Dit artikel is een vervolg op het artikel “Actuele waarde: vervangingswaarde wordt actuele kostprijs” op onze website. Op 25 januari jl. heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving nadere duiding over het begrip ‘actuele kostprijs’ gegeven.

> Lees meer

Actuele waarde: vervangingswaarde wordt actuele kostprijs

Geplaatst op: 23 januari 2017 in

Vastgoed (en andere materiële vaste activa) in eigen gebruik mogen tegen actuele waarde worden gewaardeerd in de jaarrekening. Er vindt dan een herwaardering plaats ten opzichte van de boekwaarde op grond van historische kostprijs minus afschrijving.

> Lees meer
> Leeas alle artikelen in Assurance

Belastingadvies

Schenking van aandelen vastgoed-bv vrijgesteld van overdrachtsbelasting

Geplaatst op: 2 augustus 2017 in

Vorig jaar heeft rechtbank Noord-Holland besloten dat de indirecte verkrijging van een vastgoedportefeuille bij schenking van aandelen in een vastgoedvennootschap vrijgesteld is van overdrachtsbelasting. Recent heeft Rechtbank Noord-Holland opnieuw besloten dat de verkrijging van aandelen in een vastgoedvennootschap door schenking is vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Voorwaarde voor toepassing van de vrijstelling is dat sprake moet zijn van een materiële onderneming. Dit volgt volgens de rechtbank uit de wetsgeschiedenis, jurisprudentie en de structuur van de wet. De uitspraak heeft mogelijk grote gevolgen voor de praktijk.

> Lees meer

Restschuldregeling eigen woning wordt niet verlengd

Geplaatst op: 12 juli 2017 in

Per 29 oktober 2012 werd de zogenoemde restschuldregeling ingevoerd. Op basis van deze regeling kunnen huiseigenaren die hun huis met verlies verkopen de rente en kosten van de restschuldfinanciering maximaal 15 jaar in aftrek brengen in de aangifte inkomstenbelasting. Deze regeling loopt eind dit jaar af. De staatssecretaris van Financiën is echter niet van plan deze regeling te verlengen.

> Lees meer

Monumentenaftrek in de inkomstenbelasting blijft in stand tot 2019

Geplaatst op: 12 juli 2017 in

Conform het Belastingplan 2017 zou de fiscale aftrek voor onderhoud van rijksmonumenten per 1 januari 2017 worden vervangen door een subsidieregeling. Naar aanleiding van veel kritiek vanuit de Tweede Kamer en de fiscale praktijk heeft de Tweede Kamer eerder al besloten de fiscale aftrek ook in 2017 in stand te laten.

> Lees meer
> Leeas alle artikelen in Belastingadvies

Bovenop zaken specials

Bovenop zaken Special – Estate planning – Editie 189

Geplaatst op: 26 april 2017 in

In deze Bovenop zaken Special over Estate planning verzamelen we voor u de belangrijkste actualiteiten en aandachtspunten op het gebied van estate planning. In deze editie staat het huwelijk centraal.

> Lees meer

Bovenop zaken Special – Estate planning – Editie 150

Geplaatst op: 25 juni 2015 in

In de Bovenop zaken Special – Estate planning verzamelen we voor u de belangrijkste actualiteiten en aandachtspunten op het gebied van estate planning.

> Lees meer

Bovenop zaken Special – estate planning – Editie 138

Geplaatst op: 6 november 2014 in

Op het gebied van estateplanning zijn er een aantal belangrijke zaken die we onder uw aandacht willen brengen. Er zijn namelijk een aantal wijzigingen die consequenties kunnen hebben voor uw financiële positie.

> Lees meer
> Leeas alle artikelen in Bovenop zaken specials

Corporate finance

Vijf voordelen van een samenwerking met een multinational

Geplaatst op: 2 augustus 2017 in

Waarom zou je als startup samenwerken met een corporate? Corporates (multinationals) zijn toch log, bureaucratisch, ouderwets, risico-avers, traditioneel, etc.? Het klopt dat corporates niet altijd goed zijn uitgerust voor disruptieve innovatie. Corporate structuren en processen remmen innovatie, omdat ze zijn ontworpen om het huidige bedrijfsmodel te optimaliseren en niet om creativiteit en nieuwe ideeën te stimuleren. Dit is precies wat de samenwerking met een startup zo interessant voor corporates maakt. Er zijn ook veel voordelen van het samenwerken met corporates voor startups.

> Lees meer

Financiering van vastgoed

Geplaatst op: 12 juli 2017 in

Bij de financiering van vastgoed speelt naast het bepalen van de optimale fiscaal-juridische structuur ook de financieringsvraag. Financiert u de aankoop of bouw van uw pand vanuit eigen middelen of gaat u lenen van een financiële instelling?

> Lees meer

Korting op financiering van Spotcap via Joanknecht & Van Zelst

Geplaatst op: 12 juli 2017 in

Joanknecht & Van Zelst heeft recent een partnership met alternatieve financier Spotcap gesloten. Wij kunnen nu voor u direct een kredietaanvraag bij Spotcap indienen. Het voordeel voor u is dat u een fikse korting op de afsluitprovisie van Spotcap ontvangt. Deze korting kan oplopen tot € 2.500!

> Lees meer
> Leeas alle artikelen in Corporate finance

Estate planning

Tijdig gegevens ANBI publiceren op internet

Geplaatst op: 30 mei 2017 in

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten een fiscaal gunstige behandeling. Zo zijn schenkingen van en aan de ANBI vrijgesteld van schenkbelasting. Om in aanmerking te komen voor de ANBI-status moeten goede doelen aan een aantal voorwaarden voldoen. Ze moeten een deugdelijke administratie voeren en zijn verplicht de belangrijkste gegevens tijdig op internet openbaar te maken.

> Lees meer

Ingrijpende wetswijziging gemeenschap van goederen

Geplaatst op: 25 april 2017 in

Op 28 maart 2017 is het wetsvoorstel ‘Beperking wettelijke gemeenschap van goederen’ aangenomen door de Eerste Kamer. Hiermee wordt trouwen in beperkte gemeenschap de nieuwe standaard.

> Lees meer

(Onbedoeld) effect van het vergoedingsrecht

Geplaatst op: 25 april 2017 in

Vergoedingsrechten zullen onder het nieuwe huwelijksvermogensrecht veel vaker voorkomen dan nu al het geval is. Indien met het privévermogen van de ene echtgenoot een goed wordt aangeschaft dat (ook) tot het vermogen van de andere echtgenoot gaat behoren, krijgt laatstgenoemde echtgenoot een schuld aan eerstgenoemde echtgenoot. Dit is een vergoedingsrecht. Vergoedingsrechten kunnen omvangrijker zijn dan echtgenoten in eerste instantie bedoeld hadden.

> Lees meer
> Leeas alle artikelen in Estate planning

Financieel-juridisch advies

Hoe onroerend goed te positioneren binnen uw onderneming

Geplaatst op: 2 augustus 2017 in

De vraag hoe onroerend goed het beste gepositioneerd kan worden binnen de onderneming is afhankelijk van vele factoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ondernemingsvorm, de levensfase van de onderneming en de ondernemer en de beoogde bedrijfsopvolgingsstructuur.

> Lees meer

Geslaagd seminar “IN CONTROL 2020”

Geplaatst op: 15 juni 2017 in

Ruim 75 gasten luisterden naar en gingen in discussie met professor dr. S.C. (Sylvie) Bleker- Van Eyk en officier van justitie mr. T.M. (Thomas) Bosch over compliance als ondernemingsrisico. Door invloeden van klanten, leveranciers en overheid is het voor bedrijven en instellingen van cruciaal belang geworden om ook op het gebied van integriteit en compliance ‘in control’ te zijn.

> Lees meer

Uitnodiging voor seminar “IN CONTROL 2020”

Geplaatst op: 9 mei 2017 in ,

Op 13 juni 2017 organiseren wij in samenwerking met Holla Advocaten het seminar IN CONTROL 2020: Compliance loont, integriteit is geen keuze. U bent van harte uitgenodigd!

> Lees meer
> Leeas alle artikelen in Financieel-juridisch advies

Internationaal

Brochure Doing Business in the Netherlands 2016 weer beschikbaar

Geplaatst op: 4 april 2016 in

De nieuwe edities 2016 van onze jaarlijkse brochures Doing Business in the Netherlands en de Duitse versie Unternehmen in den Niederlanden zijn weer beschikbaar. Deze edities zijn gratis te downloaden via onze website.

> Lees meer

Uw partner bij import en export

Geplaatst op: 4 april 2016 in

Dinsdag 29 maart jl. verscheen als bijlage bij het Financieel Dagblad een speciale editie Import en Export in een oplage van 53.000 exemplaren. Op pagina 3 van deze editie hebben wij samen met onze Nederlandse PrimeGlobal Partners Crop en Visser & Visser een in het oog springende advertentie geplaatst. Daarnaast vindt u ons terug op de speciale internetsite www.internationalbusiness.nu.

> Lees meer
> Leeas alle artikelen in Internationaal

IT-audit en advies

Cybersecuritybeeld Nederland 2017

Geplaatst op: 13 juli 2017 in

Eind juni heeft demissionair staatssecretaris Dijkhoff het Cybersecuritybeeld Nederland 2017 (CSBN 2017) naar de Tweede Kamer gestuurd. Kernboodschap hierin luidt dat de ‘digitale weerbaarheid’ in Nederland achterblijft bij de grote groei aan dreigingen. Ondanks het feit dat het besef van cybersecurity in Nederland groeit, blijft het een belangrijk punt van aandacht.

> Lees meer

Data kwijt. Wat nu?

Geplaatst op: 29 juni 2017 in

Of het nu komt door diefstal, een ransomware-aanval, haperende hardware of menselijk handelen, iedereen heeft op zijn tijd te maken met het verlies van data. Het hebben van een goede back-up is dan essentieel. Een aantal praktische tips om weer eens stil te staan bij de uitgangspunten ervan.

> Lees meer

Waarom passwords alleen niet meer voldoende zijn

Geplaatst op: 15 juni 2017 in

Netwerken, applicaties, apps en webportalen: allemaal vragen ze om wachtwoorden. De grote kunst is om telkens weer complexe wachtwoorden te verzinnen, deze periodiek te wijzigen en zeker niet voor alle toepassingen gelijk te laten zijn. Want als ergens een lek is ontstaan en het wachtwoord ligt onverhoopt toch op straat, zouden kwaadwillenden zomaar met deze gegevens andere systemen kunnen benaderen.

> Lees meer
> Leeas alle artikelen in IT-audit en advies

Over ons

Terugblik op onze Summer Course

Geplaatst op: 3 augustus 2017 in

Medio juli vond onze befaamde jaarlijkse summer course plaats. Het geeft derde- en vierdejaars hbo- en wo-studenten in de richting van accountancy, bedrijfseconomie, finance, fiscale economie en fiscaal recht de mogelijkheid in twee dagen tijd Joanknecht & Van Zelst en haar collega’s beter te leren kennen.

> Lees meer

Innovation Powerhouse brengt creatieve energie naar Strijp-T

Geplaatst op: 2 augustus 2017 in

Binnenkort is het zover. Dan openen de deuren van het Innovation Powerhouse, waar design- en innovatiebureau VanBerlo als één van de creatieve bewoners intrekt. We spraken met Ad van Berlo over de totstandkoming van dit project.

> Lees meer

‘Als co-maker bieden wij de meeste toegevoegde waarde’

Geplaatst op: 12 juli 2017 in

Een tijdje terug interviewden we Toon Verschuren, dochter Holly en zoon Toon jr. over hun bedrijf Verschuren Interieurbouw. Een familiebedrijf dat zichzelf continu verbetert. “Verschuren 2.0 betekent voor ons zo veel mogelijk meten om te leren uit ons productieproces en bij te sturen waar nodig. Het doel is het proces zo efficiënt en perfect mogelijk te laten verlopen. Dát is ons antwoord op de nieuwe realiteit, waarin maar één ding zeker is en dat is dat wij ons continu moeten blijven aanpassen aan de markt en haar omstandigheden.”

> Lees meer
> Leeas alle artikelen in Over ons

Pensioenadvies

Verjaring van pensioenschulden

Geplaatst op: 2 augustus 2017 in

In Nederland kennen we het systeem van bedrijfstakpensioenfondsen. Dit komt er kort gezegd op neer dat alle bedrijven in een bepaalde sector zich verplicht moeten aansluiten bij een bepaald pensioenfonds. Een voordeel voor werknemers is dat ze geen pensioengat ervaren wanneer ze overstappen naar een andere werkgever in dezelfde sector. Voor werkgevers betekent het bijvoorbeeld dat de concurrent ook dezelfde pensioenkosten heeft. Maar wat als je je nu eens niet aansluit?

> Lees meer

Afkoop van het pensioen in eigen beheer – wie is de partner die moet meetekenen?

Geplaatst op: 29 juni 2017 in

Op het registratieformulier voor afkoop of omzetting van pensioen dat naar de Belastingdienst gestuurd moet worden, moet de partner van de DGA meetekenen. Dat lijkt een eenvoudige vraag, maar ook over de vraag wie de partner is, is een apart besluit gepubliceerd door de Belastingdienst.

> Lees meer

Oudedagsverplichtingen en scheiding of overlijden

Geplaatst op: 1 juni 2017 in

Bij het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer is een van de lastige punten: wat te doen met het nabestaandenpensioen. Als het pensioen wordt omgezet in een oudedagsverplichting bestaat vaak de wens om de uitkeringen hieruit na het overlijden van de pensioengerechtigde toe te laten komen aan de overblijvende partner. De wet bepaalt echter dat de uitkeringen aan de erfgenamen toekomen.

> Lees meer
> Leeas alle artikelen in Pensioenadvies

Downloads

Wij stellen diverse downloads beschikbaar zoals Boven op zaken het relatiemagazine van Joanknecht & Van Zelst, interessante vaktechnische memo’s, whitepapers met uitgebreide informatie over diverse onderwerpen. U kunt hier ook slideshows downloaden van presentaties gehouden tijdens onze kennisbijeenkomsten. Ook vindt u hier onze corporate brochure en informatiebrochure over werken bij Joanknecht & Van Zelst. Bekijk hier onze pagina “Downloads”.