Kabinet verruimt steunmaatregelen en geeft overzicht

KABINET VERRUIMT STEUNMAATREGELEN EN GEEFT OVERZICHT_2

Recent heeft het kabinet besloten tot verruiming van een aantal steunmaatregelen zoals de TVL. Deze regeling, die vaste lasten dekt, staat in dit kwartaal (tijdelijk) open voor bedrijven in alle sectoren (behalve banken). Voorheen konden alleen specifiek getroffen sectoren zoals de horeca en de evenementenbranche aanspraak maken op deze subsidie. Daarnaast heeft het kabinet een nuttig overzicht gemaakt van alle lopende coronasteunmaatregelen en de verwachte ontwikkelingen daarin. U vindt hier de brief van het kabinet.

Andere aangekondigde aanpassingen in het coronasteunbeleid van het kabinet zijn onder andere:

  • TOZO: de vermogenstoets wordt ingevoerd per 1 april 2021 (was aanvankelijk per 1 oktober jl.).
  • Subsidieregeling Horeca: er komt een specifieke schadeloosstelling voor de horeca vanwege de bedrijfssluiting per 15 oktober jl. Deze regeling is verbonden aan de TVL.
  • Evenementenbranche: er komt een specifieke aanpassing van de TVL regeling voor bedrijven in deze branche als ze een sterk seizoenspatroon hebben. Dit patroon zou tot gevolg kunnen hebben dat ze zonder aanpassing onvoldoende steun zouden ontvangen uit de TVL regeling.
  • Verlenging (garantie)regelingen voor bedrijfsfinancieringen: de BMKB-C garantieregeling zal verlengd worden tot eind 2021. De financieringsregeling COL voor start- en scale ups wordt verlengd tot 30 juni 2021, net als de overbruggingskredietfaciliteit Qredits.
  • Arbeidsmarkt: het kabinet neemt het voortouw om medewerkers uit getroffen sectoren die nu niet kunnen werken te kunnen inzetten in sectoren waar juist nu een tekort aan medewerkers is.

 

Meer informatie

Heeft u vragen over uw specifieke situatie? Neem gerust contact op met Frank Driessen, partner Forensics & Recovery, op telefoonnummer +31 (0)40 240 9438 of per e-mail op fdriessen@joanknecht.nl