Joanknecht loopt voorop met Business Coaching

Joris van Dijk_Joanknecht

“Joanknecht is een deskundige, energieke en nieuwsgierige coach voor ondernemers en helpt hen op een persoonlijke en motiverende manier met hun business. Techniek en innovatie spelen daarin een belangrijke rol. Onze belofte: we maken de ondernemer én diens onderneming beter in elke levens- en ondernemersfase.” Was getekend Joris van Dijk, registeraccountant en adviseur accountancy bij Joanknecht [interview voor special De Hurk Magazine]. 

Vooruitstrevend. Zo mag je Joanknecht zeker noemen. Het advieskantoor loopt voorop in de ontwikkeling van online diensten die ondernemers meer mogelijkheden geven. Van Dijk: “Meer duidelijkheid, meer inzicht en daardoor meer controle – tegen vaste kosten. De organisatie is ingericht op moderne financiële dienstverlening, waarbij gebruik wordt gemaakt van online automatiseringsoplossingen. De klant weet veel meer dan pakweg tien jaar geleden. Dit heeft invloed op het advies dat hij vraagt en de prijs die hij hiervoor wil betalen. We denken niet voor de klant, maar gaan met hem in gesprek.”

Naast adviseur, is Van Dijk ook manager voor het team Business Coaching. “De cijfers en boekhouding moeten uiteraard in orde zijn, maar een ondernemer – we richten ons met Business Coaching op bedrijven die er bewust voor hebben gekozen om hun financiele administratie uit te besteden, veelal met een medewerkersbestand tot dertig personen – streeft naar continue verbeteringen voor zijn onderneming. En onze rol als coach is om hem te begeleiden bij het bereiken van zijn doelen. Een compliment waar dit van toepassing is, maar ook een kritische noot als een klant zijn doelen uit het oog dreigt te verliezen. En we werken altijd met de meest actuele cijfers. Daardoor is ons advies veel gerichter.”

Businesspartner

In de nieuwe – online – situatie wordt niet meer één keer per jaar de jaarrekening opgemaakt, maar is er nadrukkelijk tussentijds contact. Hierbij worden de cijfers doorgesproken, wordt het businessplan tegen het licht aangehouden en kan er direct worden geanticipeerd op de actuele bedrijfssituatie. Van Dijk: “De klant kan bij ons met zijn vragen terecht wanneer hij wil. Denk aan eerstelijnsvragen, over bijvoorbeeld de aanschaf van een auto, maar ook de eventuele overname van een andere onderneming. Binnen Joanknecht hebben we adviseurs op allerlei vakgebieden. Specifieke vragen komen daarom snel bij een deskundige onder de aandacht.”

Joanknecht wil een kantoor zijn dat zich richt op zijn adviesrol. Het verwerken van administraties vormt daarbij een goed middel; juist het tijdig voeren van administraties stelt Joanknecht in staat om proactiever te adviseren. “We hebben de sterke visie dat we actief met de ondernemer én de onderneming bezig willen en moeten zijn. Om zo elkaar te versterken. Met het team Online Business Coaching zijn we het financiële geweten van de ondernemer. We gebruiken de meest actuele informatie, om ons zo goed mogelijk te focussen op het bedrijf. En hem advies te kunnen geven op basis van cijfers én persoonlijke gesprekken. Niet alleen over omzet en winst, maar ook marges en mogelijke investeringen.”

Raad en daad

Volgens Van Dijk vraagt Online Business Coaching dan ook om een cultuuromslag. “De nadruk komt meer te liggen op het klantcontact en minder op sec de cijfertjes. “De ondernemer maakt de keuze om de financiële omgeving volledig uit te besteden aan Joanknecht óf hij zorgt er zelf voor – met behulp van een boekhouder – dat de boekhouding tijdig wordt bijgewerkt. Deze ondernemers zijn gebaat bij een goede automatiseringsoplossing, die helpt om eenvoudig en tijdig de administratie bij te werken. En bij een financieel adviseur, die direct beschikbaar is om hem met raad en daad bij te staan.”

 

Dit interview is gepubliceerd in special De Hurk Magazine in november 2017, een uitgave van Goeie Zaken. Neem gerust contact op met Joris van Dijk als u meer wilt weten over hoe wij u kunnen adviseren.