Optimalisatie van uw organisatie

Optimalisatie van uw organisatie begint met het inzichtelijk maken van de huidige processen, om deze vervolgens te kunnen optimaliseren. Lopen de daadwerkelijke bedrijfsprocessen zoals u verwacht? Process mining geeft inzicht in het daadwerkelijke verloop van een proces.

 

Er zijn verschillende technieken om inzicht te krijgen in het daadwerkelijke verloop van een proces. Een daarvan is process mining. De process mining analyses die wij maken zijn gebaseerd op data afkomstig van uw proces, zoals logbestanden. We maken een visuele weergave van het feitelijke verloop van het proces. In deze analyse wordt de volgorde van stappen inzichtelijk, maar ook de doorlooptijd van deze stappen waardoor mogelijke knelpunten zichtbaar worden.

 

Graag kijken wij op basis van uw specifieke situatie of process mining voor u waardevol is.

 

Een project met process mining zou er als volgt uit kunnen zien:

 

 • Wij brengen uw daadwerkelijke proces in kaart door middel van process mining tools.
 • We analyseren samen deze uitkomst en identificeren mogelijke knelpunten of repeterende werkzaamheden.
 • Dit geeft u een inzicht in het daadwerkelijke verloop van het proces en de mogelijke aanknopingspunten voor proces- of systeemverbeteringen.
 • Wanneer uit onze gezamenlijke analyse komt dat er bijvoorbeeld veel handmatige handelingen plaatsvinden, oriënteren we op een aantal technologische oplossingen.
 • Op basis van deze oriëntatie implementeren we de meest geschikte oplossing. Dit zou bijvoorbeeld een systeemkoppeling/ interface of het robotiseren van een bepaalde handeling kunnen zijn.

Vaak wordt process mining ingezet omdat het vermoeden bestaat dat er efficiëntie te behalen is in bepaalde processtappen. Vaak is dat bij stappen waar handmatige handelingen vereist zijn. Deze handelingen zorgen voor een verhoogde kans op fouten en het oplopen van de doorlooptijd. Wanneer er inderdaad een efficiëntieslag te maken is, kunnen we hiervoor vaak een robot inzetten.

Wanneer kan robotiseren voor u interessant zijn:

 • Bij het overtypen of invoeren van informatie
 • Bij handelingen die veel tijd in beslag nemen
 • Bij repeterende (manuele) handelingen
 • Bij foutgevoelige handelingen
 • Bij moeilijk te automatiseren processtappen

 

Deze handelingen komen nog ontzettend vaak voor in organisaties. Een robot kunt u zien als een vooraf geprogrammeerde medewerker die weet wat gedaan moet worden met een bepaalde input. De mogelijkheden hierin zijn onbeperkt.

Voordelen van robotisering:

 • Doorlooptijd van het proces neemt af
 • Kans op fouten neemt af
 • Administratieve druk neemt af
 • Betrokken collega’s gaan van een registrerende naar een controlerende taak
 • Collega’s kunnen meer tijd besteden aan waardetoevoegende taken
 • Een efficiënter proces
 • Gelukkigere collega’s

Meer weten? Neem vandaag nog contact op. Wij laten u graag meer voorbeelden zien van process mining en robotisering voor optimalisatie van uw organisatie.

Meer weten?

Neem contact op met
onze experts

Jeroen Vervoort
Jeroen_Vervoort-90x90

T 040 240 94 95

E jvervoort@joanknecht.nl

Lucas Vousten
Lucas_Vousten-90x90

T 040 240 95 16

E lvousten@joanknecht.nl

Ties Meesters
Ties_Meesters-90x90

T 040 240 94 59

E tmeesters@joanknecht.nl

Benieuwd wat Joanknecht met IT-Services nog meer voor uw organisatie kan betekenen?

Bekijk de IT-Services pagina