Investeringsfaciliteiten in 2021

Ook in 2021 kan gebruik worden gemaakt van investeringsfaciliteiten als de energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Daarnaast heeft het kabinet vanaf 2021 de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) ingevoerd, om investeringen tijdens de coronacrisis te stimuleren.  Hieronder geven wij u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in deze regelingen per 1 januari 2021.

Energie-investeringsaftrek

De EIA is bedoeld voor het stimuleren van energiebesparende investeringen. De EIA bedraagt in 2021 45,5%. Dat betekent dat 45,5% van het investeringsbedrag extra aftrekbaar is van de fiscale winst indien het aangeschafte bedrijfsmiddel is opgenomen in de Energielijst. De Energielijst 2021 is inmiddels gepubliceerd. Voor de EIA geldt een minimuminvesteringsbedrag van € 2.500.

Nieuw in de regeling is dat vanaf 2021 wordt getoetst op terugverdientijd van de investering in plaats van de energiebesparing per geïnvesteerde euro. Zo is het bijvoorbeeld enkel mogelijk om EIA-voordeel te krijgen voor lampen die een langere dan gemiddelde levensduur hebben. Ook zijn de voorwaarden ten aanzien van een groot aantal koelinstallaties uitgebreid of gewijzigd.

Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

De MIA beoogt milieuvriendelijke investeringen te stimuleren. Een gedeelte van het investeringsbedrag (oplopend tot 36%, afhankelijk van het type bedrijfsmiddel) is extra aftrekbaar van de fiscale winst, indien het bedrijfsmiddel in de Milieulijst is opgenomen. De Milieulijst 2021 is inmiddels gepubliceerd.

Met ingang van 2021 gelden onder meer de volgende wijzigingen in de regeling:

  • Ondernemingen kunnen nog maar maximaal 10 elektrische personenauto’s per jaar melden voor de MIA. Deze beperking geldt niet voor diverse andere elektrische vervoersmiddelen.
  • Loodvrije accupakketten voor (onder andere) bestaande elektrische vervoermiddelen komen niet meer in aanmerking voor de MIA.

 

De Vamil stimuleert investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen door het mogelijk te maken het bedrijfsmiddel op een willekeurig moment af te schrijven. Indien een bedrijfsmiddel in aanmerking komt voor de Vamil, kan 75% van het investeringsbedrag ineens worden afgeschreven. Dit kan een rente- en liquiditeitsvoordeel opleveren.

Voor zowel de MIA als de Vamil geldt een minimuminvesteringsbedrag van € 2.500.

Driemaandstermijn

Om in aanmerking te komen voor de EIA, MIA of Vamil, is van belang dat de investering binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting wordt gemeld bij de RVO.

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Nieuw vanaf 2021 is de BIK. Deze nieuwe investeringskorting kan naast de EIA, MIA en Vamil worden aangevraagd. De BIK is een tijdelijke korting die geldt voor de jaren 2021 en 2022 waarmee de overheid ondernemingen wil stimuleren om tijdens de coronacrisis te blijven investeren.

Bij investeringen tot € 5.000.000 per kalenderjaar krijgen bedrijven een korting van 3,9% van het investeringsbedrag. Die kunnen zij in mindering brengen op hun afdracht loonheffingen. Voor zover het investeringsbedrag meer bedraagt dan € 5.000.000, bedraagt de korting 1,8% over het meerdere. Voor alle aanvragen geldt een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag. Voor verdere informatie over de Baangerelateerde investeringskorting verwijzen wij u naar ons eerdere nieuwsbericht.

Meer informatie

Voor vragen over de investeringsfaciliteiten kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of de adviseurs rechtsboven op deze pagina (mobile devices: onderaan). Wij staan u graag bij.