Intrekking Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

BIK

De Baangerelateerde Investeringskorting is eind 2020 door het kabinet ingevoerd om bedrijven te stimuleren om tijdens de coronacrisis te blijven investeren. Tijdens een ‘informeel overleg’ heeft de Europese Commissie echter gewaarschuwd dat de BIK-regeling mogelijk wordt aangemerkt als ongeoorloofde staatssteun. Het kabinet wil de BIK daarom met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 intrekken.

Zoals wij eerder schreven, heeft het kabinet de BIK eind vorig jaar voorgelegd aan de Europese Commissie. De reden hiervan is dat het kabinet twijfelde of de BIK op het niveau van fiscale eenheden Vpb kon worden toegepast, zonder dat dit zou leiden tot strijd met Europese wet- en regelgeving. Uit informeel overleg met de Europese Commissie is nu gebleken dat mogelijk niet alleen de toepassing bij fiscale eenheden, maar de gehele BIK-regeling als ongeoorloofde staatssteun wordt aangemerkt.

Voor het kabinet is het geen optie om de BIK te laten doorgaan zonder goedkeuring van de Europese Commissie: het financiële risico voor ondernemers is hiervoor te groot. Indien de BIK-regeling wordt aangemerkt als ongeoorloofde staatssteun, hebben ondernemers namelijk met terugwerkende kracht niet langer recht op de korting en moeten zij deze met rente terugbetalen. Het kabinet heeft een aantal opties overwogen om de regeling staatssteunbestendig te maken, maar geen van deze opties zou de onzekerheid voor ondernemers op korte termijn wegnemen.

Nu grote onzekerheid bestaat over de toepassing van de BIK die niet op korte termijn kan worden weggenomen, wordt de doelstelling van de BIK niet langer bereikt. De BIK was juist bedoeld om ondernemers op korte termijn te stimuleren om investeringen te doen. Het kabinet heeft daarom besloten om de regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 in te trekken.

Voor intrekking van de BIK is een wetswijziging nodig. Het wetsvoorstel is reeds aangeboden aan de Raad van State voor advies. Daarna zal het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk worden ingediend bij het parlement. Het budget dat in 2021 voor de BIK was gereserveerd, wordt ingezet voor een verlaging van de werkgeverspremies voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf).

Contact

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht? Dan kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of de belastingadviseurs rechtsboven op deze pagina (mobile devices: onderaan). Wij helpen u graag!