Internationale overnamekandidaten

Internationale overnamekandidaten

De zoektocht naar de ideale overnamekandidaat is vaak een belangrijk deel van het overnameproces, zowel bij een aan- als bij een verkoop van een onderneming. Vanuit verkopersperspectief geldt immers veelal dat de partij die het meeste strategische voordeel met een overname kan behalen de hoogste prijs voor de onderneming wil bieden. Nederland is een gewild investeringsland en vele buitenlandse ondernemingen kijken in hun ‘buy and build’ strategie nadrukkelijk ook naar Nederlandse ondernemingen. Ook buitenlandse private equity partijen roeren zich nadrukkelijk op de Nederlandse markt.

Andersom, bij het opzetten van activiteiten door een Nederlandse onderneming in het buitenland wordt ook vaak een overnamestrategie gehanteerd. De overname van een lokaal gevestigde buitenlandse partij is immers vaak een prima manier om op een snelle manier voet aan de grond te krijgen in een buitenlandse markt en de bijbehorende lokale wet- en regelgeving.

Internationale overnametargets

Belangrijke voorwaarde hierbij is dat de geschikte internationale potentiële kopers (in geval van verkoop) dan wel internationale overnametargets (in geval van aankoop) worden gevonden. Ook in het MKB is sprake van toenemende internationale vertakking: wij merken dat in onze transactiepraktijk bijna de helft van de door ons begeleidde transacties in het MKB de afgelopen jaren een grensoverschrijdend karakter had.

Internationaal netwerk

Wij konden zo’n internationale zoektocht al prima invullen voor onze opdrachtgevers op basis van onze bestaande contacten binnen ons internationale netwerk en op basis van de ons ter beschikking staande informatiebronnen. Recentelijk hebben we daarbij nog aanvullend geïnvesteerd in de database Orbis / Zephyr. Deze database bevat gegevens, waaronder financiële gegevens, eigenaarsinformatie en overnamehistorie, van ondernemingen wereldwijd. Daarmee zijn we nog beter geëquipeerd om een zoekopdracht met een internationaal karakter in te vullen.

Dat geldt uiteraard ook onverminderd voor overnames binnen de eigen landsgrenzen!

Mocht u meer informatie willen over de mogelijkheden tot het zoeken van geschikte overnamekandidaten, zowel nationaal als internationaal, dan kunt u contact opnemen met Christian van der Heijden of een van onze andere Corporate Finance adviseurs.