Internationale ondersteuning

Internationale ondersteuning

V.l.n.r. Paul Tielemans, Bas Leijen, Gavin Vree, Manouk van Meer, Mark-Jan van der Weerden, Tim Kuijpers, Fabiënne Hol-van Goethem, Peter-Paul Derks, Edwin Vogel

 

Internationale ondersteuning

zomer 2020

Veel ondernemers streven naar internationale groei. Er zijn verschillende redenen om in het buitenland actief te zijn. Voor een dergelijke uitbreiding moet veel geregeld worden. Van een locatie tot medewerkers en van benodigde vergunningen tot een complete administratie. Al deze zaken moeten bovendien voldoen aan de regelgeving in een bepaald land. Om ondernemers hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen is Joanknecht aangesloten bij PrimeGlobal, een wereldwijd samenwerkingsverband van accountancy- en belastingadvieskantoren.

PrimeGlobal is met ruim driehonderd aangesloten kantoren in tachtig verschillende landen een van de grootste samenwerkingsverbanden op het gebied van accountancy en belastingadvies. “Ons belangrijkste doel vanuit Joanknecht is om ondernemers zo goed mogelijk te bedienen die in het buitenland actief zijn of dergelijke plannen hebben,’’ zegt Edwin Vogel, audit partner bij Joanknecht en world board member bij PrimeGlobal. “Andersom helpen we via het samenwerkingsverband ook ondernemers die zich in Nederland willen vestigen,’’ vult Manouk van Meer, voormalig belastingadviseur bij Joanknecht, aan. “We helpen bijvoorbeeld een Amerikaans bedrijf dat hier een distributiecentrum op wil zetten.”

 

Joanknecht maakt daarnaast op een structurele manier gebruik van het netwerk. “Als wij in Nederland de jaarrekening van bedrijven met buitenlandse vestigingen controleren, dan hebben we de cijfers van die vestigingen ook nodig,’’ legt Edwin uit. “Vanwege de verschillen in wet- en regelgeving en vanwege taalbarrières kunnen we de controlewerkzaamheden niet altijd zelf doen. Een PrimeGlobal-kantoor kan dan een controle uitvoeren in dat land en die aan ons rapporteren. Dan kunnen wij de cijfers hier opnemen in de jaarrekening.”

 

Cultuurgebonden

De basisrichtlijnen voor de accountancy zijn internationaal vastgelegd. “Ondanks het feit dat we allemaal volgens dezelfde richtlijnen werken, zijn er grote accentverschillen. Dat is vaak cultuurgebonden,” zegt Edwin. Dat geldt zelfs voor buurlanden als Duitsland en België waar Joanknecht veel mee te maken heeft. Ook belastingwetgeving is overal anders. Edwin: “Door de samenwerking met andere kantoren willen we ervoor zorgen dat ondernemers zo min mogelijk last hebben van de verschillen.” Hij ziet het als een sport om ingewikkelde wetten te vertalen naar de dagelijkse gang van zaken. Manouk: “Het maakt niet uit naar welk land in de wereld een ondernemer toe wil, wij kunnen door middel van het samenwerkingsverband overal ondersteunen.” Als er geen PrimeGlobal-kantoor in een bepaald land zit, dan kan een kantoor in een buurland vaak wel een goed kantoor in het betreffende land aanwijzen. Manouk: “Dat werkt zo niet alleen met accountants en belastingadviseurs, maar bijvoorbeeld ook met advocaten en andere professionals die een ondernemer nodig kan hebben.” Alle kantoren en professionals wisselen onderling kennis uit om ondernemers steeds beter en sneller te kunnen helpen. “Wij zijn een relatief klein kantoor, maar kunnen op deze manier grote bedrijven met veel internationale activiteiten toch goed begeleiden,’’ stelt Edwin.

 

”Wij kunnen ondernemers wereldwijd ondersteunen” ~ Manouk

 

Nog meer kennis uitwisselen

Al mag de kennisuitwisseling binnen het samenwerkingsverband volgens Edwin nog verder worden ontwikkeld in de toekomst. “Onze werkwijze is nu vaak dat we een kantoor zoeken dat kan helpen bij een specifieke vraag van een ondernemer. Dat kunnen we nog uitbreiden,’’ zegt hij. Als lid van de strategiecommissie van PrimeGlobal is Edwin nu bezig met het herstructureren van de organisatie. Op die manier draagt hij ook bij aan de toekomstvisie van het samenwerkingsverband.

 

Daar heeft hij een duidelijk beeld bij: “Het zou nuttig zijn als leden in algemene zin meer kennis gaan uitwisselen rond bepaalde thema’s, dus niet alleen naar aanleiding van vragen van klanten. Dat zien we nu op kleine schaal al gebeuren rond btw-vraagstukken.” Belastingadviseurs van verschillende kantoren komen regelmatig samen om kennis te delen en elkaar verder te helpen. “Er zijn nog veel meer interessante thema’s, bijvoorbeeld IT-Services, waarbij dit soort gesprekken tot hele interessante inzichten kunnen leiden. Een internationaal samenwerkingsverband is dé manier om dit soort kennisdeling voor elkaar te krijgen.”

 

 

 

Dit artikel verscheen in het magazine ‘samen maken we toekomst’, editie zomer 2020, gedrukt in juni 2020. Twee keer per jaar brengt Joanknecht dit magazine uit voor haar relaties. Magazine ontvangen? Laat het ons weten: Tel. +31 40 844 70 00 of via info@joanknecht.nl. Wil je reageren, heb je een vraag of feedback voor ons? Neem dan gerust contact op met Marlies Vervoordeldonk, hr- en communicatiemedewerker bij Joanknecht via tel. +31 40 240 9493 of via mvervoordeldonk@joanknecht.nl.