Afwikkeling internationale nalatenschap iets minder complex

EEV

Heeft u een (tweede) woning in het buitenland, woont uw kind over de grens of misschien heeft u wel plannen om te emigreren? Dit alles kan gevolgen hebben voor de afwikkeling van uw nalatenschap. Een afwikkeling van een nalatenschap met een internationaal aspect en het verkrijgen van goederen hieruit kan moeizaam verlopen. Ook kan de afwikkeling van dergelijke nalatenschappen erg kostbaar zijn. Door de Europese Erfrechtverordening (EEV) die reeds een aantal jaren in werking is getreden, is de afwikkeling voor de betrokkenen bij een internationale nalatenschap gelukkig wat eenvoudiger geworden.

Europese Erfrechtverordening (EEV)

Voor de inwerkingtreding van de EEV konden nabestaanden bij het afwikkelen van internationale nalatenschappen voor onaangename verrassingen komen te staan. Dat komt omdat het erfrecht lang niet in alle EU-landen hetzelfde is. Een testament uit het ene land is niet zomaar geldig in een ander land. Hierdoor komt het voor dat bij een overlijden niet duidelijk is welk erfrecht van toepassing is.

Voor de inwerkingtreding van de EEV had een erfgenaam aldus te maken met de vele verschillende regels en procedures in alle Europese landen. Door de EEV is de afwikkeling van grensoverschrijdende nalatenschappen binnen Europa eenvoudiger en duidelijker geworden. De EEV regelt onder meer wat het toepasselijk recht is op de nalatenschap en verplicht deelnemende landen zich hieraan te houden.

Voor wie van belang?

De EEV geldt voor alle lidstaten van de EU, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken. In Nederland is deze verordening van belang voor mensen met bezit in het buitenland, voor mensen die emigreren of langdurig in het buitenland verblijven en voor buitenlanders die in Nederland wonen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat een Nederlander die in België woont zonder testament in Spanje overlijdt.

De EEV biedt ook duidelijkheid in die gevallen dat geen uitdrukkelijke rechtskeuze is gemaakt in een testament. Voorbeeld hiervan is een Nederlands echtpaar dat het gehele jaar in Frankrijk woont en waarvan de man overlijdt zonder testament. Volgens het Nederlandse erfrecht gaat het huis naar de vrouw. Volgens het Franse erfrecht hebben hun kinderen sterkere aanspraken: de moeder mag het huis gebruiken (vruchtgebruik) en de kinderen hebben het eigendom. Dit soort onduidelijkheden kan leiden tot vervelende situaties en langdurige juridische procedures.

Gevolgen invoering EEV

Met de invoering van de EEV geldt het erfrecht van één land bij de afwikkeling van een internationale nalatenschap:

  • Standaard zal het erfrecht van het land waarin iemand woont van toepassing zijn op de afwikkeling van zijn nalatenschap. Dit is het land waarmee diegene op het moment van overlijden de meeste binding had. Om te bepalen welk land dat is, telt bijvoorbeeld hoe lang en hoe vaak men in een land verbleef en in welk land zijn sociale leven of zijn gezinsleven zich afspeelde.
  • Men kan van deze standaard afwijken door in zijn testament te kiezen voor het erfrecht van het land van zijn nationaliteit. Andere rechtskeuzen zijn niet mogelijk op grond van de EEV. Een Nederlander kan in zijn testament dus de rechtskeuze maken voor Nederlands recht, maar kan bijvoorbeeld niet kiezen voor Frans recht, zelfs niet als daar zijn meeste bezittingen zijn gelegen. Deze rechtskeuze is geldig in alle landen binnen de Europese Unie, behalve het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland.

 

Tot slot

Mocht u nu een tweede woning in het buitenland hebben, dan wel in het buitenland wonen, en wilt u problemen bij overlijden voorkomen? Laat u dan goed adviseren. De EEV helpt al binnen een groot deel van Europa, maar daarbuiten blijft de afwikkeling van een internationale nalatenschap complex. Neem gerust contact op voor nader advies met  onze estate planner, Gavin Vree, per e-mail of per telefoon op +(0)40 240 9440.