Internationaal zakendoen, vastgoed in Frankrijk

Internationaal zakendoen: vastgoed in Frankrijk

Frankrijk is traditioneel de populairste vakantiebestemming voor Nederlanders. Het kopen van een tweede huis in Frankrijk is geen uitzondering. Daarbij moet rekening worden gehouden met de Franse wetten en regels, waaronder de belastingwetgeving.

Afgelopen oktober hebben wij de PrimeGlobal conferentie in Nice bijgewoond. Daarbij hebben onze collega’s van Ruff & Associés een presentatie gegeven over de Franse belastingheffing over vastgoed. Deze kan, door een Nederlandse bril gezien, verrassend uitpakken. Een concreet voorbeeld is het verschil in belastingheffing over verhuurinkomsten uit gemeubileerde en ongemeubileerde verhuur.

Ongemeubileerde verhuur

Wanneer een niet-inwoner van Frankrijk ongemeubileerd vastgoed verhuurt dan kan deze, indien de verhuurinkomsten beneden € 15.000 per jaar blijven, kiezen tussen het “micro-foncier” regime en het “régime réel foncier”. Bij het “micro-foncier” regime worden de verhuurinkomsten na aftrek van een (forfaitaire) korting van 30% belast. Bij het “régime réel foncier” worden de verhuurinkomsten, na aftrek van de bij wet toegestane aftrekbare kosten, belast. Indien de verhuurinkomsten meer dan € 15.000 per jaar bedragen, is het “régime réel foncier” verplicht.

Gemeubileerde verhuurd

Voor de verhuur van gemeubileerd vastgoed (bijvoorbeeld een vakantiewoning) door niet-inwoners kent Frankrijk drie verschillende belastingregimes: het “Micro-BIC régime”, het “régime du réel BIC” en het “Micro-BIC Meublée de Tourisme” regime. Deze regimes hebben ieder een eigen omzetdrempel en regels met betrekking tot de aftrekbare kosten.

Meer weten over investeren in Frans vastgoed

Het bovenstaande is slechts een van de vele voorbeelden van valkuilen van de Franse (belasting)wetgeving. Een ander voorbeeld is dat ook voor de waardestijging van vastgoed verschillende belastingregimes gelden. Indien u overweegt om te investeren in Frans vastgoed, dan is het van belang dat u zich hierover goed informeert. Wilt u meer weten over investeren in Frans vastgoed? Neem dan contact op met onze (internationale) belastingadviseurs: Peter-Paul Derks via +31 (0)40 240 9450 en pderks@joanknecht.nl of Mark-Jan van der Weerden via +31 (0)40 240 9473 en mvdweerden@joanknecht.nl . Zij kunnen behulpzaam zijn bij het leggen van het eerste contact met onze Franse collega’s.