Internationaal zakendoen, dus ook een salary-split?

 

Internationaal zakendoen klinkt interessant en aanlokkelijk vanuit diverse perspectieven: nieuwe markt, nieuwe kansen, avontuur, groei, etc. Daarnaast kan het fiscaal voor de ondernemer zelfs qua netto beloningspakket ook interessant zijn, namelijk door het implementeren van een salary-split.

Wel of geen salary-split?

Voor de ondernemer die ook bestuurder is van een buitenlandse groepsvennootschap en/of feitelijk deels in het buitenland zijn werkzaamheden uitoefent, zal een salary-split veelal resulteren in een (aanzienlijke) verlaging van de belastingdruk. En dus leiden tot een hoger netto inkomen, zonder dat daar een verhoging van het salaris tegenover staat.

Hoe groot het netto voordeel bij een salary-split zal zijn, is afhankelijk van de specifieke feitelijke situatie. Factoren die daarbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld: over welke landen en hoe wordt het salaris verdeeld, is de ondernemer wel of geen statutair directeur van de buitenlandse vestiging(en), wat is de privésituatie (is er bijvoorbeeld een hoge hypotheekrenteaftrek en/of alimentatieverplichting?). Essentieel is dat de salary-split altijd op de feiten moet zijn gebaseerd. Veranderen de feiten, dan kan dat ook gevolgen hebben voor de salary-split en dus voor het financiële voordeel.

Nadelen van een salary-split

Een salary-split brengt uiteraard ook extra administratieve lasten en extra kosten met zich mee. Zoals diverse registraties in het buitenland, buitenlandse salarisadministratie, buitenlandse aangifte inkomstenbelasting, het regelen van de sociale zekerheidspositie en de pensioenpositie, diverse arbeidsrechtelijke aspecten en interne administratie. Deze extra kosten en extra administratieve verplichtingen zullen ook meegenomen moeten worden bij de vraag hoeveel voordeel de salary-split (uiteindelijk) zal opleveren.

Internationaal zakendoen

Een salary-split zal vaak niet het eerste zijn waar de ondernemer aan denkt bij internationaal zakendoen, maar zou wel op de checklist moeten staan. Zowel voor zichzelf, als ook voor de medewerkers, die internationaal hun werkzaamheden (gaan) verrichten. Het kan zelfs zo zijn dat er “automatisch” een salary-split ontstaat, omdat iemand nu eenmaal voor de Nederlandse vestiging en voor de buitenlandse vestiging gaat werken.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande bericht? Neem dan contact op met Fabiënne Hol-van Goethem via +31 (0)40 240 9464 of mail naar fhol@joanknecht.nl.