Impact op bedrijfsvoering van aanvullend geboorteverlof

aanvullend geboorteverlof

Vanaf 1 juli heeft een partner recht op vijf weken aanvullend geboorteverlof. Heeft u al nagedacht over de impact op uw bedrijfsvoering en specifiek over de gevolgen voor uw strategische personeelsplanning? Laat u niet verrassen en ga tijdig het gesprek aan met uw medewerkers.

Aanvullend geboorteverlof

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Vanaf 1 juli a.s. komt er een aanvullende verlofmogelijkheid bij. Partners krijgen recht op maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof tegen 70% van het (maximaal) dagloon. Bij cao kan het geregeld zijn dat dit tot 100% moet worden aangevuld. Werkgevers krijgen hiervoor een uitkering van het UWV. Tijdens het ontvangen van de uitkering van het aanvullend geboorteverlof blijft de medewerker wel vakantiedagen opbouwen maar geen vakantiegeld. Een totaaloverzicht van de regeling en bijbehorende voorwaarden vindt u op de website van het UWV.

Gevolgen voor de bedrijfsvoering

Werkgevers dienen hun werknemers over deze aanvullende verlofmogelijkheid te informeren. Dit is van belang vanuit betrokkenheid naar je medewerkers maar ook vanuit strategisch ondernemerschap. Wat betekent het voor je strategische personeelsplanning als een of meerdere van je werknemers zes weken afwezig is? Is er voldoende capaciteit om dit op te vangen? De vijf weken mogen over de eerste zes maanden na de geboorte worden gespreid. Wees erop voorbereid dat het effect van dit verlof langdurig kan zijn.

Maak goede afspraken met medewerkers

Als werkgever dien je aandacht te hebben voor het feit dat werknemers er een hele tijd niet kunnen zijn. Daarom is het van belang om tijdig goede afspraken te maken. Formeel moet het aanvullend geboorteverlof vier weken van tevoren worden aangevraagd. Op dat moment wachten gaat voor verrassingen zorgen. Dus informeer tijdig bij je medewerkers wat hun wensen en bedoelingen zijn en ga het goede gesprek aan. Enerzijds om te luisteren naar je medewerker en anderzijds om organisatiebelangen te delen.

Tijdig in gesprek gaan draagt bij aan de bereidwilligheid van medewerkers om mee te denken in organisatiebelang. Bovendien geldt dat als je als werkgever open bent in je communicatie, werknemers eerder geneigd zijn dat ook naar de werkgever te zijn.

Vragen?

Heeft u vragen over uw strategische personeelsplanning of hoe u de gesprekken met uw medewerkers het beste kunt aanpakken? Of over hr gerelateerde zaken in het algemeen? Lees over ‘de wereld van hr’ en neem gerust contact op met onze hr-businesspartner.