Huwelijken met internationaal karakter

Vlaggen Europa nieuwsbericht

Steeds meer huwelijken in Nederland hebben een internationaal karakter, bijvoorbeeld doordat mensen voor langere tijd in het buitenland wonen of een niet-Nederlandse partner hebben. Dit heeft gevolgen voor de vermogensrechtelijke positie van de echtgenoten in een internationaal huwelijk. Vaak zijn deze gevolgen erg ondoorzichtig en is niet duidelijk welk recht nu van toepassing is op het huwelijk. Zo kan men onder andere bij echtscheiding voor vervelende verrassingen komen te staan, waaronder niet-voorziene fiscale gevolgen.

EU verordening huwelijksvermogensrecht

Om echtgenoten meer rechtszekerheid te bieden, geldt voor Europese huwelijken vanaf 2019 een EU-verordening inzake het huwelijksvermogensrecht. Deze verordening regelt welk rechtssysteem echtgenoten kunnen kiezen en welk rechtssysteem van toepassing is indien de echtgenoten geen rechtskeuze uitbrengen.

De verordening is van toepassing op iedereen die op of na 29 januari 2019 in het huwelijk treedt of na deze datum een rechtskeuze heeft uitgebracht. De rechtskeuze kan op verschillende momenten worden gemaakt: voorafgaand aan, bij het aangaan of tijdens het huwelijk. De echtgenoten kunnen kiezen tussen het recht van het land van de gewone verblijfplaats of nationaliteit van ten minste één van de echtgenoten ten tijde van de sluiting van het huwelijk.

Geldend recht bij geen rechtskeuze

Indien echtgenoten geen rechtskeuze hebben gemaakt, geldt op grond van de verordening het volgende recht:

  • het recht van de staat waar de echtgenoten na de huwelijkssluiting hun eerste gewone gemeenschappelijke woonplaats hebben, of bij gebreke daarvan;
  • het recht van de staat waarvan beide echtgenoten op het tijdstip van de huwelijkssluiting de nationaliteit bezitten, of bij gebreke daarvan;
  • het recht van de staat waarmee de echtgenoten samen op het tijdstip van de huwelijkssluiting de nauwste band hebben.

 

Als een rechtssysteem wordt gekozen, dan blijft dit recht van toepassing. De rechtskeuze kan uitsluitend door de echtgenoten zelf worden gewijzigd. Het toepasselijke recht verandert bijvoorbeeld niet door de verandering van de nationaliteit of de woonplaats van de echtgenoten.

Grote internationale verschillen

Internationaal bestaan grote verschillen tussen de huwelijksvermogensstelsels. Het blijft van groot belang helder voor ogen te hebben welk rechtssysteem van toepassing is. Twijfelt u over de fiscaal-juridische gevolgen van het internationale huwelijksvermogensrecht? Laat u hierover adviseren door onze estate planner Gavin Vree, per e-mail of per telefoon op +(0)40 240 9440.