HR-Services

Goede, gezonde en gemotiveerde medewerkers zijn de kern van uw succes. Zij dragen bij aan grotere productiviteit, hogere kwaliteit en tevreden klanten. Ondertussen verandert de wereld van werk snel. Er zijn veel kansen, maar er wordt ook veel gevraagd van personeel en van u als ondernemer, financial of hr-professional. Wij ondersteunen u. Van het oplossen van concrete problemen tot het vertalen van koers en beleid naar cultuur en gedrag. En dat doen we altijd samen. Te beginnen bij een goed gesprek en een voorstel op maat. Waar kunnen we u bij ondersteunen?

 

Wij zijn HR-Services

Wij ondersteunen ondernemers, financials met hr-taken en hr-professionals bij het structureel verbeteren van het resultaat dat de organisatie boekt. We werken met een scherp oog voor team-ontwikkeling en individuele mogelijkheden.  Door onze coaching worden betrokken leidinggevenden in staat gesteld om direct door te pakken.

 

Daarnaast benaderen wij de personele vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken, door adequaat en snel te schakelen met onze collega’s van Accountancy, Assurance, Belastingadvies en IT-Services. Voorbeelden waar deze aanpak effectief is: reorganisaties, beloningsvraagstukken, visualiseren van performance cijfers in dashboards etc.

 

Hart voor de zaak

Wij streven samen met u naar deskundig personeel met hart voor de zaak. Medewerkers die gemotiveerd zijn, uitgedaagd worden, betrokken zijn en met elkaar in gesprek gaan. Die zich kunnen ontwikkelen en de ruimte krijgen om te veranderen. Kortom, medewerkers die weten wat van hen verwacht wordt, eigenaarschap tonen en graag hun verantwoordelijkheden nemen. Omdat ze voldoening halen uit hun werk en trots zijn op ‘hun club’.

 

We begrijpen wat er speelt

U heeft een uitstekende intuïtie over wat er speelt. Maar soms is het moeilijk om de vinger op de zere plek te leggen. Daarbij heeft u, als ondernemer, vele verantwoordelijkheden en komt u er, met de hectiek van de dag niet altijd aan toe om die intuïtie te staven. Of misschien is er gewoon te veel ‘gedoe’ met medewerkers. Het lijkt daarbij wel alsof het steeds lastiger is om de juiste mensen te vinden en behouden. U vindt goed werkgeverschap belangrijk. Toch is het in de praktijk weleens lastig om voldoende aandacht te geven aan uw mensen.

Hoewel de basis in principe passend geregeld is, zijn veel procedures door verandering of groei van de organisatie ingehaald. Verschillende mensen zijn verantwoordelijk voor onderdelen van hr en dit vergt onderlinge afstemming. Wanneer dit niet gebeurt, kunnen problemen vaker terugkomen. En soms blijkt dat de juiste expertise niet in huis is. Daarbij heeft u eigenlijk geen ruimte voor allerhande vragen over ontwikkeling, verzuim, verlof en salaris. En als de personele vraagstukken specialistischer worden, mist u eigenlijk net de kennis.

U bent operationeel in die mate belast dat u niet toekomt aan het ontwikkelen van een integrale hr-aanpak. U heeft behoefte aan een sparringpartner die kritisch kan meedenken en met opbouwende oplossingen en inspirerende alternatieven kan komen. Het is lastig om (strategisch) hr op de agenda te krijgen, terwijl de veranderopgave enorm is. Zo groot dat u tijdelijke professionele ondersteuning goed kunt gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het coachen van leidinggevenden in het eigen maken van hr, teamontwikkeling, leiderschapstraject en cultuurtrajecten.

We ondersteunen u

Wat uw rol ook is – ondernemer, financial of hr-professional – we ondersteunen u. Van het oplossen van concrete problemen tot het vertalen van koers en beleid naar cultuur en gedrag. Met een integraal hr-beleid, strategische personeelsplanning en door te werken aan de ontwikkeling van leiderschap, coaching en gedragsverandering.

Dat doen we altijd samen. We stellen de moeilijke vragen. We dagen uit. Om met elkaar beter zicht te krijgen op de status en verbetermogelijkheden van uw hr-management. Met advies en begeleiding waardoor u deze onmiddellijk kunt implementeren. Kortom, wij zijn uw hr business partner op maat.

 

Taken waar u ons direct kunt inzetten

  • Een oriënterende scan

Oftewel, de hr-foto. Hoe staan we er nu voor. Het vertrekpunt voor elk zinvol hr-traject. Het geeft een moment van reflectie en inzicht en leidt tot een passende hr-agenda.

 

  • Werk aan de winkel

Praktisch en operationeel. Er is veel te doen, en daar kunnen we direct bij helpen. Van het ontwikkelen van uw talenten, verzuimvraagstukken,  medewerkers die niet goed functioneren en werving. Omdat we daarbij nauw met u samenwerken en u coachen, wordt de integrale hr-aanpak geborgd bij de verantwoordelijke(n) van de organisatie. Daardoor verminderen we de kans op herhaling.

 

  • Projecten

Projecten die voortkomen uit uw hr-agenda hebben langdurige invloed op de organisatie. Waarnaar aandachtig gekeken moet worden en waarbij zorgvuldigheid en vindingrijkheid hand in hand moeten gaan. We ondersteunen bij het beantwoorden van complexe leiderschapsvraagstukken en begeleiden het vormgeven van gedragsverandering door leidinggevenden ‘on the job’ te coachen.

Het zijn projecten waarin organisatiedoelstellingen vertaald moeten worden naar hr-afdelingsplannen en de medewerkers. Van het inrichten van de hr-cyclus tot het salarishuis en rolbeschrijvingen. Waarbij we verder gaan dan een profiel; we implementeren de rollen zodat iedereen weet wat er van hen verwacht wordt.

Zo werken we

Zet ons in als uw hr-businesspartner. Onze werkstijl is praktisch en nuchter, resultaatgericht en dichtbij. We bewegen met u mee en sluiten nauw aan op uw organisatie.

Dat begint met een goed gesprek en een voorstel op maat, passend bij uw behoeften en mogelijkheden (denk aan een dagdeel per week of bijvoorbeeld twee keer in de maand). Als dat voorstel aanspreekt, gaan we aan de slag en pakken stap voor stap de onderdelen aan. We richten ons daarbij op kennisoverdracht en coaching.

“Wij bieden rust. We staan naast je. We doen het samen.”