Hr-foto: breng de uitdagingen op hr-gebied in kaart

In de huidige tijd waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen door technologische, economische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen is het noodzakelijk om als onderneming wendbaar en flexibel te zijn. Dat vraagt naast een heldere strategie en concrete organisatiedoelstellingen bovenal veel en voortdurend aandacht voor de mens in de organisatie. Hoe zit het met de factor ‘mens’ in uw organisatie?

Het belang van medewerkers in een organisatie

Deskundige, gemotiveerde en trotse medewerkers bepalen namelijk het succes van uw organisatie. Zij voelen zich verantwoordelijk, betrokken en werken met veel plezier aan taken die zij goed beheersen. Dit maakt dat ze beter presteren, goede kwaliteit leveren en daarmee bijdragen aan een hogere productiviteit, klanttevredenheid en omzet.

Uitdagingen op hr-gebied

Heeft u deze medewerkers reeds in huis of hoe trekt u deze nieuwe medewerkers aan? Nog belangrijker, hoe behoudt u deze waardevolle medewerkers voor uw organisatie? Heeft u zicht op de talenten, competenties en ambities van uw huidige medewerkers? Sluiten deze (nog) aan bij de organisatiedoelstellingen? Gaat u hierover in gesprek met uw medewerkers? Is er ruimte om te leren en te ontwikkelen binnen uw organisatie? Heeft u zicht op welk ‘werk’ er ligt voor nu en in de toekomst en welke kennis, ervaring en competenties heeft u daarvoor nodig? Past het leiderschap binnen uw organisatie bij de actuele uitdagingen?

Herkent u deze vragen en stoeit u met deze complexe managementuitdaging?

Wij hebben bij Joanknecht hr-professionals die u graag helpen bij het krijgen van overzicht en inzicht in deze personeelsvraagstukken. Een eerste stap is het maken van een hr-foto van uw organisatie. Dit is een uitgebreid interview waarin stapsgewijs alle relevante hr-thema’s met u, en eventueel met meerdere mensen uit uw organisatie, worden doorgenomen. Van strategische personeelsplanning tot arbeidsvoorwaarden en belonen, van recruitment tot hr-systeem.

Na een analyse hiervan door onze hr-professionals ontvangt u in een vervolggesprek een terugkoppeling met onze bevindingen. Vervolgens bepaalt u zelf of en met welke acties u aan de slag wilt gaan en welke ondersteuning u daarbij wenst. Dat kan zowel adviserend, sparrend en zo nodig ook ondersteunend zijn; zoveel mogelijk passend bij uw behoefte.

SLIM-subsidie als (gedeeltelijke) financiering

Het kan interessant en aantrekkelijk zijn om voor de uitvoering van het hr-actieplan gebruik te maken van een aanvraag voor de SLIM-subsidie. Deze subsidie kan deze maand nog worden aangevraagd. Ook in september is weer een nieuwe subsidieaanvraag mogelijk. Wilt u meer weten over de SLIM-subsidie? Lees dan ons eerder geschreven artikel.

Contact

Voor meer informatie staan wij graag voor u klaar. Neem contact op met uw vaste contactpersoon of de adviseurs rechtsboven op deze pagina.