Hoera, een jaar AVG!

Er is er een jarig hoera, hoera, dat kun je wel zien dat is…! Maar is de AVG nu een jaar of drie jaar geworden? En wie jarig is krijgt cadeautjes en trakteert, toch?

Reden voor een feestje?

Op 25 mei 2019 viert de AVG haar derde verjaardag. Drie jaar geleden is de verordening aangenomen en een jaar geleden heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de taak gekregen de wet te gaan handhaven. Sinds een jaar heeft iedere organisatie te voldoen aan verscherpte regels omtrent de bescherming van gegevens. Niet alleen de privacy van burgers is verhoogd. Ook het aantal vragen van mensen aan organisaties die gegevens verwerken is toegenomen.

Want weet u bijvoorbeeld welke gegevens van u waar worden verwerkt? En kunt u dit aantonen voor uw eigen organisatie? Vragen die mensen hebben, zijn gericht op het recht van inzicht. Dit recht is erg simpel om aan te roepen en des te complexer om te beantwoorden. U heeft zelf namelijk ook zicht nodig op de gegevens die door uw organisatie heen verwerkt worden. En hoe worden die gegevens beschermd?

Cadeautje?

Niet alleen persoonsgegevens moeten worden beveiligd. Als organisatie is ook de beveiliging van uw eigen gegevens belangrijk. De invoering van de AVG is dan ook het moment geweest om de set van maatregelen, die organisaties hebben om gegevens te beschermen, te bestuderen. En om die maatregelen aan te scherpen! Een cadeautje voor de mensen over wie die gegevens gaan, maar ook een cadeautje voor uw eigen organisatie. Want een verbeterd inzicht in gegevens en een verbeterde bescherming betekent ook een lagere kans op schade (en schande) door datalekken.

Traktatie

Zit u na dit eerste jaar AVG ook nog vol met vragen? Kom eens koffiedrinken met onze collega Lucas Vousten. Samen kijken we heel pragmatisch met u naar oplossingen die voor uw organisatie relevant zijn!

Lucas Vousten: +31 (0)40 240 9516  |  lvousten@joanknecht.nl