Hoe nadelig zijn de ‘No-deal Brexit’ gevolgen voor u?

Gevolgen No Deal Brexit

Met minder dan vijftig dagen totdat de transitieperiode afloopt, roept de Britse premier Johnson dat we ons moeten voorbereiden op een ‘No-deal Brexit’. De onderhandelingen over de toekomstige betrekkingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie vergen meer tijd dan dat partijen rekening mee hebben gehouden. Dat is ook niet zo gek, want het tot stand komen van een zogenoemde vrijhandelsovereenkomst duurt vaak tientallen jaren. Indien het partijen niet lukt tot een overeenkomst te komen, zal worden teruggevallen op de standaardafspraken van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Dat een ‘No-deal Brexit’ grote gevolgen zal hebben, staat onomstotelijk vast. Maar hoe nadelig zijn deze gevolgen voor u?

In eerdere nieuwsberichten zijn wij al globaal ingegaan op de (mogelijke) gevolgen van de Brexit. Graag willen wij u in dit artikel op een aantal punten wijzen, echter is de situatie nog steeds onzeker en bespreken wij slechts mogelijke uitkomsten. Per 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk niet langer lid van de douane-unie en interne markt. Dit betekent een einde voor het vrije verkeer van goederen. U zult dus te maken krijgen met douaneformaliteiten aan de grens, zoals douanecontroles, voorschriften voor in- en uitvoer van producten en kwaliteitseisen.

Invoer in Nederland vanuit het Verenigd Koninkrijk

Bij invoer van goederen dient aangifte te worden gedaan bij de douane. Afhankelijk van de goederen die ingevoerd worden zijn er eventueel invoerrechten verschuldigd. Deze dienen direct bij invoer te worden voldaan. Ook dient direct op aangifte btw voldaan te worden in verband met de invoer. Maar indien regelmatig goederen worden ingevoerd, is het mogelijk de betaling van de btw te verleggen naar de reguliere aangifte btw door het aanvragen van een zogenaamde artikel 23-vergunning. Wanneer u in het bezit bent van een dergelijke vergunning, kunt u de verschuldigde invoer-btw aangeven in uw btw-aangifte en indien u recht heeft op aftrek van voorbelasting, kan de verschuldigde btw in dezelfde aangifte direct weer als voorbelasting in aftrek worden gebracht. De artikel 23-vergunning levert u dus een financieringsvoordeel op.

Registratie in Verenigd Koninkrijk

Vanaf 1 januari 2021 vallen de leveringen aan particulieren/niet-ondernemers niet meer onder de Europese regeling voor afstandsverkopen. Op basis van deze regeling is Nederlandse btw verschuldigd bij leveringen aan particulieren/niet-ondernemers indien het drempelbedrag van £ 85.000 in het betreffende jaar of het daaraan voorafgaande jaar niet wordt overschreden. Indien de leveringen dit drempelbedrag niet overschrijden, is momenteel geen registratie in het Verenigd Koninkrijk vereist.

Door een wijziging in de regelgeving in het Verenigd Koninkrijk is vanaf 1 januari 2021 wel Britse btw verschuldigd over de leveringen vanuit Nederland aan particulieren/niet-ondernemers in het Verenigd Koninkrijk. Als Nederlandse ondernemer betekent dit dat u zich direct dient te registreren in het Verenigd Koninkrijk en daar aangifte omzetbelasting dient te doen.

Indien de waarde van de zending lager is dan £ 135, dan hoeft u geen aangifte te doen voor de invoer. Er is dus alleen btw verschuldigd over de levering. Registratie is niet nodig wanneer u vanuit Nederland goederen verkoopt in het Verenigd Koninkrijk via een online marktplaats die de verkoop faciliteert. In dat geval is de online marktplaats de btw verschuldigd in het Verenigd Koninkrijk.

Invoer in het Verenigd Koninkrijk

Wanneer sprake is van invoer van goederen in het Verenigd Koninkrijk dient u aangifte te doen bij de Britse douane. Voor de import of export in het Verenigd Koninkrijk heeft u een EORI-nummer nodig. U gebruikt dit EORI-nummer om goederen aan te geven en vergunningen aan te vragen bij de douane. Voor handel met het Verenigd Koninkrijk dient u per 1 januari 2021 te beschikken over een speciaal UK-EORI-nummer. U dient, naast het aanvragen van het nummer, het nummer ook te koppelen aan uw Engelse btw-nummer. Mogelijk bent u bij de invoer in het Verenigd Koninkrijk invoerrechten verschuldigd.

Uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk

De levering van goederen vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk en vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland, wordt door de Brexit niet langer aangemerkt als een intracommunautaire levering, maar als uitvoer. U dient daarom voortaan aangifte ten uitvoer te doen bij de douane. Levering van goederen vanuit Nederland aan een afnemer in het Verenigd Koninkrijk is onder voorwaarden met 0% btw belast. Zo dient u alle stukken in uw administratie te bewaren waaruit blijkt dat de goederen naar het Verenigd Koninkrijk zijn vervoerd.

Hoe nu verder?

Welke de gevolgen van de Brexit zijn voor uw onderneming, is afhankelijk van uw situatie. Houd er rekening mee dat ondanks het feit dat de Brexit voor uw onderneming geen gevolgen heeft, dit mogelijk wel voor uw toeleveranciers geldt. Zoals eerder vermeld is de situatie nog steeds erg onzeker en hebben wij met dit artikel slechts uw aandacht op een aantal punten willen vestigen. Graag verwijzen wij u naar de Brexit Impact Scan via het Brexitloket om eventuele gevolgen voor uw onderneming in kaart te brengen.

Vragen?

Indien u vragen heeft over de gevolgen van de ‘No-Deal Brexit’, neem dan gerust contact op met uw adviseur bij Joanknecht of met een van onze specialisten rechtsboven aan deze pagina.