Hoe lichter, hoe beter

 

Bij de verkoop van een onderneming zijn de prijs en de financiering belangrijke onderwerpen van onderhandeling. Hoe hoger het verkoopbedrag, hoe lastiger het voor de koper is om de overname gefinancierd te krijgen. Als het de koper om de bedrijfsactiviteiten gaat, is het niet handig als naast de onderneming ook overtollige activa mee verkocht worden. In dat geval is het beter de te verkopen onderneming zo licht mogelijk te maken.

Spoor alle niet-operationele activa op

Het lichter maken start met het opsporen van alle niet-operationele activa. De meest voor de hand liggende methode is het afstoten van overtollige kasmiddelen, te hoge debiteurenstanden of niet tot de kernactiviteiten behorende vast activa. Voorbeelden zijn effectenportefeuilles en bedrijfsvreemde machines. Door deze te verminderen of te verkopen wordt de balans verkort. Als vervolgens eventuele off-balance verplichtingen en schulden worden verminderd en de winstreserves worden uitgekeerd, ontstaat een lichte en transparante onderneming.

Het uitdunnen van de balans voorkomt dat de koper eerst een “zware” balans moet financieren. Hij zal deze balans vervolgens zelf moeten afslanken om de schuld aan de bank af te lossen. Bij een lichte onderneming is het voor partijen ook duidelijker voor welke activa wordt betaald en wat de toekomstige kasstromen zijn. Hoe simpeler dat is, hoe makkelijker het is om financiers bij de overname te betrekken.

Begin op tijd

Het lichter maken past bij een goede voorbereiding op de verkoop van een onderneming. Als u de kans op verkoop wilt vergroten, begin hier dan tijdig mee. Zo voorkomt u teleurstelling aan de onderhandeltafel, wanneer blijkt dat de koper niet over voldoende financiële middelen beschikt en de koopsom niet gefinancierd krijgt.

Net als bij een hardloopwedstrijd maakt tijdig afslanken de onderneming aantrekkelijker. En het leidt ertoe dat de transactie door de koper sneller kan worden afgerond.

Deze blog is geschreven door Georges de Méris, partner Corporate Finance en Forensics & Recovery bij Joanknecht.