Hoe lichter, hoe beter

Hoe lichter, hoe beter

19 september 2018

Dit artikel is geüpdatet op 31-7-2020

 

Bij de verkoop van een onderneming zijn de prijs en de financiering belangrijke onderwerpen van onderhandeling. Hoe hoger het verkoopbedrag, hoe lastiger het voor de koper is om de overname gefinancierd te krijgen. Als het de koper vooral om de bedrijfsactiviteiten gaat, is het niet handig als naast de onderneming ook overtollige activa mee verkocht worden. In dat geval is het beter de te verkopen onderneming zo licht mogelijk te maken.

Spoor alle niet-operationele activa op

Het lichter maken start met het opsporen van alle niet-operationele activa. De meest voor de hand liggende methode is het afstoten van overtollige kasmiddelen, te hoge debiteurenstanden of niet tot de kernactiviteiten behorende vast activa. Voorbeelden zijn effectenportefeuilles en bedrijfsvreemde machines of bedrijfspanden. Door deze te verminderen of te verkopen wordt de balans verkort. Als vervolgens eventuele off-balance verplichtingen en schulden worden verminderd en de winstreserves worden uitgekeerd, ontstaat een lichte en transparante onderneming.

 

Het uitdunnen van de balans voorkomt dat de koper eerst een “zware” balans moet financieren. Hij zal deze balans na de koop zelf moeten afslanken om de schuld aan de bank af te lossen. Bij een lichte onderneming is het voor partijen ook duidelijker voor welke activa wordt betaald en wat de toekomstige kasstromen zijn. Hoe simpeler dat is, hoe makkelijker het is om financiers bij de overname te betrekken.

 

Nu financiering tijdens de coronacrisis lastiger is. is het lichter maken ook een goede methode om middelen beschikbaar te krijgen voor de eigen bedrijfsactiviteiten. Daarnaast dwingt het de focus meer te richten op de activiteiten die er echt toe doen.

 

Begin op tijd

Zeker tijdens de coronacrisis past het lichter maken bij een goede voorbereiding op de verkoop van een onderneming. Als u de kans op verkoop wilt vergroten, begin hier dan tijdig mee. Zo voorkomt u teleurstelling aan de onderhandeltafel, wanneer blijkt dat de koper niet over voldoende financiële middelen beschikt en de koopsom niet gefinancierd krijgt.

 

Net als bij een hardloopwedstrijd maakt tijdig afslanken de onderneming gezonder en aantrekkelijker. En het leidt ertoe dat de transactie door de koper sneller kan worden afgerond.

Geschreven door Georges de Méris.

Partner corporate finance en forensics & recovery bij Joanknecht.

Georges is bereikbaar per telefoon op +31 (0)40 240 9476 en per e-mail op gdmeris@joanknecht.nl.