Help mijn overname mislukt…

Help mijn overname mislukt

De voorbereiding van een overname of een samenwerking wordt altijd minutieus voorbereid. Hoe kan het dan toch dat de meerderheid uiteindelijk mislukt? Bij voorbereiding van een overname of een samenwerking is alles gericht op het slagen van de deal. Er is een uitgebreid overname-onderzoek, juridische contracten worden tot op de komma uitgepluisd en de verdeling van sleutelposities voor de belangrijkste managers tot in detail vastgelegd.

En toch mislukken de meeste overnames en fusies. Hoe kan dat nu?

Hiervoor is een aantal oorzaken aan te wijzen:

 • Strategie: Het ontbreekt kopers en verkopers vaak aan een strategie of lange termijnplan. Het is dus volkomen diffuus wat de overname of samenwerking op termijn moet opleveren. Gaat het om betere marktpositie? Om meer deskundig personeel? Of is het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten het doel?
 • Doel: Een overname moet passen bij de persoonlijke ambitie van het management en directie. Het moet dus ook volkomen duidelijk zijn wat de rol wordt van het management van het over te nemen bedrijf! De mensen in de over te nemen organisatie willen (terecht) weten waar ze aan toe zijn.
 • Cultuur: Het nieuwe management kan maar één keer een eerste indruk maken. Die kans gaat verloren als er onduidelijkheid is over belangrijke onderwerpen als bedrijfscultuur, stijl van leidinggeven, et cetera. Gevolg: personeel wordt onzeker en gaat een eigen agenda bepalen. Bovendien kunnen oude en/of deelbelangen dan de bovenhand krijgen.
 • IT en systemen: Het hiervoor genoemde punt levert meerdere problemen op. Het vertraagt zaken als de integratie van administratieve systemen, gezamenlijke planning en het delen van bedrijfsmiddelen en IT. Tel daarbij op de wrijving binnen het management en de kans op succes lijkt nihil. Zeker als er onoverbrugbare en onuitgesproken verwachtingen naar boven komen; het begin van het einde.

 

Hoe zorgt u dat een overname of samenwerking wél succesvol wordt?

Maar laat ik positief afsluiten en antwoord geven op de vraag: hoe zorgt u dat een overname of samenwerking wél succesvol wordt? Volgens mij is een hele belangrijke, eerste stap dat zowel overnemer als overgenomen partij antwoorden geven op de volgende vragen:

 1. Wat is de strategie als het gaat om producten, markten, mensen en inrichting van de (IT-) organisatie?
 2. Wat is de persoonlijke ambitie van het management?
 3. Welke cultuur en stijl van leidinggeven hebben we voor ogen? En welke rol spelen de werknemers hierin?
 4. Hoe communiceren we onderling?
 5. Waar liggen de beslissingsbevoegdheden?
 6. Wat zijn onze harde financiële en onze meer zachte organisatorische doelen (BBSC)?
 7. Welk succes willen we kunnen vieren?

 

Zorg eerst voor onvoorwaardelijke, onderlinge duidelijkheid over deze belangrijke zaken en start pas dan met het (ver)koop traject en de communicatie met de toekomstige collega’s. Het verhoogt de kans op slagen maar vraagt wel enige wijsheid en gezond verstand.

Corporate Finance

Joanknecht is jaarlijks betrokken bij tientallen transacties op het gebied van fusie- en overnamebegeleiding. We werken voor directies en toezichthouders van (middel)grote ondernemingen, voor participatiemaatschappijen en publieke instellingen. Daarbij treden we wisselend op als adviseur van kopende en verkopende partijen. Ook hebben wij ervaring met het opzetten van investeringsfondsen. We opereren op basis van specialistische kennis, ruime ervaring en een uitstekend netwerk.

Deze blog is geschreven door Georges de Méris, partner Corporate Finance en Forensics & Recovery.