Heeft de Brexit gevolgen voor u?

De Brexit is een feit: het Verenigd Koninkrijk heeft per 1 februari 2020 de Europese Unie verlaten. Hierbij zijn de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk een terugtrekkingsakkoord overeengekomen, waarin onder andere een overgangsperiode is opgenomen. De overgangsperiode houdt in dat de EU-regels grotendeels blijven gelden tot en met 31 december 2020. Het is verstandig deze overgangsperiode te gebruiken om te beoordelen welke gevolgen de Brexit voor uw onderneming heeft.

Overgangsperiode

Tot en met 31 december 2020 kan worden gehandeld alsof het Verenigd Koninkrijk nog behoort tot de Europese Unie. Inwoners van het Verenigd Koninkrijk (hierna: VK) worden tot die datum dus nog als inwoner van de Europese Unie beschouwd.

Tijdens deze overgangsperiode heeft het terugtrekkingsakkoord onder andere geen gevolgen voor:

  • de btw;
  • de inkomstenbelasting bij kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen die wonen in het VK;
  • de heffingskortingen bij inwoners van het VK;
  • bij emigratie naar het VK in 2020 hoeft geen zekerheid te worden gesteld bij het opleggen van een eventuele conserverende aanslag;
  • betalingsregelingen voor exitheffingen in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting blijven mogelijk voor inwoners van het VK;
  • toepassing van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting bij een deelneming in het VK;
  • fiscale eenheden voor de vennootschapsbelasting die een top- of tussenmaatschappij in het VK hebben.

 

De overgangsperiode uit het terugtrekkingsakkoord kan mogelijk worden verlengd. Het is echter nu nog onduidelijk of daarvan gebruik zal worden gemaakt.

Is actie nodig?

Tijdens deze overgangsperiode is het van belang te beoordelen welke gevolgen de Brexit voor uw onderneming heeft.

Indien uw onderneming regelmatig goederen invoert vanuit het VK, kan het verstandig zijn een zogenoemde artikel 23-vergunning aan te vragen voor de heffing van btw. Met een artikel 23-vergunning kunt u de te betalen btw bij invoer aangeven in de reguliere btw-aangifte. Tevens kan de btw in aftrek worden gebracht in dezelfde aangifte als waarin ook de invoer-btw wordt aangegeven. Zo voorkomt u dat bij iedere import van goederen de btw direct bij de douane moet worden afgedragen op de aangifte ten invoer, terwijl de aftrek pas later plaatsvindt.

Levert uw onderneming goederen aan het VK, dan is na de overgangsperiode sprake van een uitvoer (in plaats van een intracommunautaire levering). Dit heeft tot gevolg dat moet worden voldaan aan douaneformaliteiten. Zo zal bij iedere levering van goederen een uitvoeraangifte moeten worden opgemaakt.

Lees in dit artikel meer over de btw-gevolgen van de Brexit.

Contact

Of verdere actie ondernomen moet worden, hangt af van uw situatie. Heeft u vragen over de gevolgen van de Brexit voor u of uw onderneming? Neem dan contact op met uw adviseur bij Joanknecht of met een van onze specialisten die rechtsboven op deze pagina staan vermeld. Mogelijk kunt u ook gebruikmaken van de zogenoemde Brexit-voucher, waarbij 50% van de gemaakte advieskosten wordt vergoed (maximaal € 2.500 exclusief btw).