Gevolgen en aandachtspunten voor samenwoners

Samenwoners nieuwsbericht

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht is niet alleen van belang voor (aanstaande) echtgenoten, maar kan ook gevolgen hebben voor samenwoners. Onder de nieuwe wetgeving bezitten echtparen drie vermogens: de privévermogens van iedere echtgenoot en het gemeenschappelijke vermogen. Tot het gemeenschappelijke vermogen behoren niet alleen goederen die tijdens het huwelijk worden aangeschaft, maar ook goederen die reeds vóór het huwelijk aan beide echtgenoten gezamenlijk toebehoorden.

Goederen samenwoonperiode

Veel mensen wonen al enige jaren samen voordat zij in het huwelijk treden. In deze periode worden ook vaak goederen door beide partners samen aangeschaft, zoals een gezamenlijke woning en bijvoorbeeld de inboedel hiervan. Deze goederen zullen na de sluiting van het huwelijk in het gemeenschappelijke vermogen van de echtgenoten vallen. Daarbij maakt de eigendomsverhouding niet uit: indien de gezamenlijke woning niet voor 50-50% eigendom van de aanstaande echtgenoten was (maar bijvoorbeeld voor 70-30%), valt deze toch in de goederengemeenschap waardoor beide echtgenoten ieder de helft van de eigendom verkrijgen.

Einde huwelijk

Belangrijk aandachtspunt is dat ook bij beëindiging van het huwelijk, de echtgenoten worden geacht voor de helft eigenaar te zijn, ongeacht de voorhuwelijkse gerechtigdheid. Indien de echtgenoten een bewust gekozen ongelijke eigendomsverhouding willen behouden, moet dit worden vastgelegd in huwelijkse voorwaarden.

Een huwelijk heeft verschillende vermogensrechtelijke gevolgen. Met name voor samenwonende partners is het van belang bewust te zijn van deze gevolgen. Dit voorkomt dat regelingen die tijdens de samenwoonfase zorgvuldig zijn opgezet, onbedoeld worden gewijzigd. Woont u al enige tijd samen, bent u van plan in het huwelijk te treden en vraagt u zich af wat de fiscale en vermogensrechtelijke gevolgen zijn van de nieuwe wetgeving? Laat u dan adviseren door onze estate planner Gavin Vree, per e-mail of per telefoon op +(0)40 240 9440.