Gevolgen coronavirus op de werkvloer

Als werkgever heeft u de verantwoordelijkheid om medewerkers zo veilig mogelijk te laten werken. Hoe pakt u dat nu aan met het coronavirus? Het coronavirus heeft gevolgen voor de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer. Het is van belang dat u uw medewerkers goed informeert en indien nodig maatregelen treft.

Voorzorgsmaatregelen voor werkgevers

Er gelden een aantal maatregelen aanbevolen door het RIVM. Het is van belang deze met uw medewerkers te communiceren. De maatregelen zijn een antwoord op de vraag: ‘Wat kan ik doen om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen?’

 • Was je handen goed en regelmatig.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog of in een papieren zakdoek.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg in een afsluitbare vuilnisbak. Was daarna je handen.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 • Geen handen schudden.
 • Vermijd nauw contact met personen die ziek zijn.
 • Vermijd zoveel mogelijk contact in grotere groepen of houd in ieder geval één meter afstand van elkaar.

 

Aanvullende maatregelen voor inwoners van Noord-Brabant

Voor inwoners van Noord-Brabant gelden aanvullende maatregelen. Deze heeft het RIVM op 6 maart jl. afgekondigd:

 • Beperk zoveel mogelijk sociale contacten bij klachten als verkoudheid en/of hoesten en/of koorts.
 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Probeer vanuit huis te werken.
 • Indien mogelijk spreid de werktijden.
 • Ga niet op bezoek bij anderen of plekken waar veel mensen komen.
 • Bel de huisarts pas als de klachten verergeren.

 

Recht op loon tijdens quarantaine?

Wat als uw medewerker in quarantaine moet: heeft hij of zij dan recht op loon? Dit hangt van de situatie af:

 • Zieke medewerker: als een medewerker ziek is en daarom in quarantaine moet, heeft hij recht op loon op grond van zijn arbeidsongeschiktheid ongeacht de reden van zijn eerdere reis.
 • Medewerker is (nog) niet ziek: als een medewerker uit voorzorg, omdat hij mogelijk besmet zou kunnen zijn, in quarantaine moet, dan gaat deze situatie (nog) niet op. Er is immers (nog) geen sprake van arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte. Als de werknemer niet ziek is, dan geldt de hoofdregel dat een medewerker recht heeft op loon, tenzij de oorzaak van het niet werken voor rekening van de medewerker komt. In dit geval komt het risico voor rekening van de ondernemer.

 

Werktijdverkorting

Verwacht u door het coronavirus minimaal twee weken ten minste 20% minder werk te hebben, dan is het mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De medewerkers blijven dan in dienst, maar ontvangen voor het aantal uren dat er tijdelijk geen werk is, een WW-uitkering. Let op: dit geldt enkel voor de medewerkers waarvoor u het loon moet doorbetalen en dus niet voor oproepkrachten met een nulurencontract, uitzendkrachten of zzp’ers.

Om aanspraak te kunnen maken op werktijdverkorting dient u een vergunning aan te vragen bij het UWV. Als u aan de voorwaarden voldoet, dan wordt een vergunning van zes weken verleend. Deze kan door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verlengd worden tot maximaal 24 weken.  Zie voor meer informatie de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie of advies?

Heeft u vragen omtrent de gevolgen van het coronavirus op de werkvloer, neemt u dan gerust contact op met onze hr-businesspartners.

Voor meer informatie over het coronavirus en eventuele maatregelen zie:

Website Rijksoverheid

Website GGD Zuidoost-Brabant

Website RIVM