Gevolgen Brexit voor de btw nieuws

Gevolgen Brexit voor de btw

De huidige EU-lidstaten zijn voor hun nationale btw-wetgeving gebonden aan de Europese btw-richtlijn. Door de Brexit hoeft het Verenigd Koninkrijk zich niet langer te conformeren aan de Europese btw-richtlijn. Hierdoor kan het Verenigd Koninkrijk afwijkende btw-wetgeving krijgen. Daarnaast zal het Verenigd Koninkrijk na de Brexit voor de andere Europese lidstaten vanuit btw-perspectief worden aangemerkt als een ‘derde land’. Hierdoor zullen internationale transacties met het Verenigd Koninkrijk na de Brexit anders worden behandeld voor de btw.

Mogelijke gevolgen

Indien het Verenigd Koninkrijk als een ‘derde land’ zal worden behandeld, kan dit de volgende btw-gevolgen hebben:

  • indien u diensten verricht aan ondernemers in het Verenigd Koninkrijk, vallen deze diensten buiten de EU-wetgeving (‘out of scope’). Deze zullen dan niet meer in de btw-aangifte of opgaaf ICP hoeven worden opgenomen;
  • indien goederen worden geleverd naar het Verenigd Koninkrijk, is sprake van export in plaats van intracommunautaire leveringen. Als andersom goederen vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland worden geleverd, is sprake van import in Nederland. Daarnaast zullen de goederen voortaan ook langs de douane gaan.

De precieze gevolgen van de Brexit voor de btw zijn nog lastig in te schatten. De kans is groot dat het Verenigd Koninkrijk kiest voor een btw-wetgeving die is gebaseerd op de Europese btw-wetgeving en dat speciale verdragen worden opgesteld om bepaalde zaken te vergemakkelijken.

Contact

Doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk en heeft u vragen over de mogelijke btw-gevolgen van de Brexit, neem dan contact op met een van onze btw-adviseurs. Zij zijn bereikbaar via btw@joanknecht.nl.