Geldt het btw-tarief van 6% of 9% voor leveringen en diensten uit 2018 die worden gefactureerd in 2019?

 

Per 1 januari 2019 is het verlaagde btw-tarief verhoogd van 6% naar 9%. In de praktijk blijkt nu dat nog onduidelijkheid bestaat over de juiste toepassing van het verlaagde tarief bij leveringen of diensten die in 2018 hebben plaatsgevonden, maar waarvoor pas in 2019 facturen worden uitgereikt.

Onduidelijk is of het oude 6%-tarief van toepassing is dan wel dat het nieuwe 9%-tarief moet worden gehanteerd. In een eerder nieuwsbericht hebben wij vermeld dat het oude tarief van toepassing blijft op leveringen en diensten uit 2018. Dit standpunt is gebaseerd op de Nederlandse wet en Europese regelgeving. Recent heeft de belastingdienst echter kenbaar gemaakt dat zij van mening is dat 9% btw verschuldigd is, indien er pas in 2019 wordt gefactureerd. Deze visie wordt in de praktijk niet zonder meer gedeeld.

Ons advies

Om discussie met de Belastingdienst en naheffingen te voorkomen, adviseren wij u op facturen die in 2019 uitgereikt worden het btw-tarief van 9% toe te passen in plaats van 6%. Ook als de leveringen of diensten in 2018 hebben plaatsgevonden. Het kan vervolgens interessant zijn om tegen de ingediende btw-aangifte bezwaar te maken. Onze btw-adviseurs helpen u graag verder (btw@joanknecht.nl).

Wij houden u via onze nieuwsbrief op de hoogte van eventuele verdere ontwikkelingen.