Uitstel van betaling voor belastingen in verband met coronacrisis opnieuw verlengd

Gaat de WHOA het mkb door de coronacrisis helpen?

Gaat de WHOA het mkb door de coronacrisis helpen?

16 december 2020

Op 1 januari 2021 treedt de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) in werking. Deze wet biedt bedrijven in zwaar weer een extra instrument om financieel orde op zaken te stellen. Een alternatief derhalve voor het buitengerechtelijk crediteurenakkoord, de surseance of de doorstart na faillissement. Gaat de WHOA het mkb door de coronacrisis helpen?

Wat zijn de voordelen van de WHOA?

De economie heeft zwaar te lijden onder de pandemie. Veel bedrijven houden het hoofd  nog nét boven water dankzij de miljardensteun van de overheid. Maar voor hoelang nog? Voor veel vooral mkb-bedrijven is financiële herstructurering het laatste redmiddel. De WHOA kan dan uitkomst bieden.

 

De WHOA heeft een aantal voordelen voor een ondernemer in zwaar weer. Zo kan hij zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord bereiken over een schuldsanering. Dit kan bovendien snel en flexibel zonder pottenkijkers als een curator (in geval van een faillissement) of een bewindvoerder (in geval van surseance). De ondernemer houdt controle over zijn onderneming en kan dus ook blijven ondernemen. Bovendien vraagt de WHOA al in een vroeg stadium om een conceptliquidatieplan om het gesprek met de schuldeisers aan te gaan. Er is dus al snel een volledig inzicht van de totale schuldpositie.

 

Be prepared!

Vanzelfsprekend zijn er spelregels. Zo moeten schuldeisers worden ingedeeld in klassen. Binnen die klassen is ruimte om het akkoord zelf in te richten. De wet is daarin heel flexibel. Het is van belang om binnen een van de klassen een akkoord te bereiken. Pas dan kan het totale voorstel naar de rechter voor homologatie; de bindende verklaring. Daarmee moeten de andere schuldeisers het akkoord respecteren.

 

Voor een succesvolle herstructurering zijn een goed doordacht financieel plan en een passend akkoord van groot belang. Daarnaast moeten het proces, de besluitvorming en de inhoud van het akkoord voldoen aan de wettelijke voorschriften. Dat vraagt voorbereiding! De WHOA stelt dat de onderneming na het akkoord in de kern weer gezond moet zijn. Daarnaast moet het akkoord redelijk zijn. Zo mag het schuldeisers en aandeelhouders niet in een nadeligere positie brengen dan bij een faillissement het geval zou zijn.

 

Zijn er kanttekeningen?

Die zijn er zeker. De wet is technisch complex. Het vraagt dus waarschijnlijk expertise van bijvoorbeeld juristen, recovery-adviseurs, waarderings- en financieringsexperts. Dit zorgt voor extra kosten, maar die kunnen bij een goed akkoord worden terugverdiend. Ook kan de rechter worden verzocht een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. Hij of zij bereidt de herstructurering en het akkoord voor namens de onderneming en biedt de overeenkomst aan de schuldeisers aan. Overigens kunnen ook stakeholders de rechter verzoeken zo’n deskundige aan te wijzen. Zo kunnen ze een herstructurering afdwingen.

 

Daarnaast mag het herstelplan er in beginsel niet toe leiden dat u als aandeelhouder beter af bent dan uw schuldeisers die hun vorderingen deels zien verdampen.

 

Kan de WHOA u helpen?

Wellicht een ongepaste vraag maar: hoe komt u uit de coronacrisis? Dreigen voor u donkere wolken wanneer de overheidssteun stopt en u de opgebouwde schulden moet aflossen? Als dat zo is, is het wellicht goed voorbereidingen te treffen voor een WHOA-traject. Het voorwerk voor een akkoord kunt u nu al doen. En u kunt het voorstel ook al voorleggen aan de klassen van schuldeisers. Mocht u overeenstemming bereiken met een van de klassen, kunt u in januari snel een akkoord ter homologatie aanbieden bij de rechter. Kortom: het kan lonen om nu al te handelen. Mocht u daarbij hulp nodig hebben, aarzel niet daarom te vragen. De recovery-adviseurs van Joanknecht Forensics & Recovery helpen u graag. Neem ook eens een kijkje op onze WHOA website.

ronny-buiting

Deze blog is geschreven door drs. Ronny Buiting.

Adviseur Forensics & Recovery bij Joanknecht.

Ronny is bereikbaar per telefoon op +31 (0)40 240 9415 en per e-mail op rbuiting@joanknecht.nl.