Fraude: hoe onderzoeken we dat?

fraude fraudeonderzoek

Soms worden ondernemers geconfronteerd met fraude. Die kan zowel intern door een medewerker of extern door een leverancier zijn gepleegd. De eerste reactie is vaak: “dat kan niet waar zijn, wat zegt dit over onszelf als bedrijf ?” Naast ongeloof leidt het tot een vertrouwensbreuk en wantrouwen tegenover de mensen die voorheen alle vertrouwen genoten. Het bedrijf kan alleen verder, als bij de juiste mensen het vertrouwen snel wordt hersteld.

Herstel vertrouwen

Dat herstel van vertrouwen is niet altijd makkelijk, als het om een ingewikkelde fraude gaat of als er sleutelmedewerkers betrokken zijn. Het wordt helemaal complex als sprake is van computercriminaliteit, een dreigend faillissement of de eigen organisatie fouten heeft gemaakt.

Fraude maar laten lopen?

Het kan soms verleidelijk zijn om de fraude te laten lopen, omdat het uitzoeken extra werk vraagt en het leidt tot pijnlijke gesprekken en situaties. Vaak betekent een fraude een financiële aderlating. En de fraude moet worden gemeld aan mede-aandeelhouders en de accountant. Daarnaast vraagt het om een herstel- en preventieplan en moeten de relaties met (frauderende) leveranciers en medewerkers worden herzien.

Toch weerhoudt dit de meeste ondernemers niet om een fraude goed uit te laten zoeken. Immers, als men het er bij laat zitten, wordt het risico op herhaling groter en leert de eigen organisatie er niets van.

Om te voorkomen dat de fraudeur er makkelijk mee wegkomt of gebruik kan maken van procedurefouten, is vroegtijdig overleg met een fraude-expert een goede eerste maatregel. Zo’n expert heeft de kennis en ervaring om de valkuilen te vermijden, bewijs veilig te stellen en verdergaande fraude te voorkomen.

Ware toedracht

Bij een fraudeonderzoek zou het de ondernemer niet alleen moeten gaan om het vaststellen van de feiten. Hij wil ook ontdekken wat de motieven van de fraudeur waren om daarmee toekomstige fraudes te voorkomen.

Meestal spelen daarbij drie factoren een rol:

    1. Voelde de fraudeur druk of noodzaak of had hij een leefstijl waardoor hij motief had voor het plegen van fraude?
    2. Boden de organisatie of de omstandigheden de gelegenheid om relatief makkelijk toe te slaan?
    3. Was de fraude makkelijk goed te praten door: een lakse bedrijfscultuur/onderbetaling/wangedrag door management of wraak wegens onheuse behandeling?

 

Door deze motieven te kennen kan toekomstige fraude worden voorkomen. Het maakt het voorspelbaar welk verweer de fraudeur zal voeren.

Zwaktes in eigen organisatie

Om herhaling van de fraude te voorkomen dienen de zwaktes in de eigen organisatie boven tafel te komen. Is er een integere bedrijfscultuur? Krijgt risicomanagement en interne controle genoeg aandacht? Is de fraudepreventie op orde? Worden werknemers niet te vaak in de gelegenheid gebracht om zonder veel moeite te kunnen frauderen?

Vervolging fraudeur en schadevergoeding

Fraudeonderzoeken liggen heel gevoelig. Mensen en bedrijven  worden makkelijk ten onterechte beschuldigd of aan de schandpaal genageld. Om dat te voorkomen en strafvervolging en schadeclaims mogelijk te maken, worden vaak fraude-experts bij het onderzoek ingezet. De Forensics & Recovery adviseurs van Joanknecht hebben in dat kader veel ervaring opgedaan. Zij treden daarbij niet op als een soort bijzondere detective, maar als experts op het gebied van:

  • Terugvinden en analyseren van (misleidende) financiële gegevens
  • Inbreng van financiële knowhow bij juridische trajecten
  • Bewijzen van feiten voor recht

Joanknecht Forensics & Recovery adviseurs leveren bewijzen en bijbehorende feitelijke beschrijvingen. Deze kunnen voor de opdrachtgever de basis vormen om aangifte te doen of de schade te verhalen.

Samenwerking

Weet dat u bij dit soort fraudes altijd vrijblijvend onze Forensics & Recovery adviseurs kunt bellen. Zo is bij de eerste signalen van fraude een effectieve reactie gegarandeerd.