Fout bij berekening van forfaitaire rendementen box 3

Door een fout van het ministerie van Financiën zijn de forfaitaire rendementen voor sparen en beleggen voor de jaren 2019 en 2020 verkeerd berekend en foutief in de wet opgenomen. De rekenfout werkt door in het aangifteprogramma 2019 en de voorlopige aanslagen 2020. De Belastingdienst heeft aangekondigd deze zo snel mogelijk te corrigeren. In deze bijdrage informeren wij u over de gevolgen van deze fout.

Forfaitaire rendementen

In onderstaande tabel is aangegeven welke forfaitaire rendementen voor 2019 en 2020 zijn gehanteerd en hoe deze zullen worden gecorrigeerd.

 

Belastingjaar Soort Gehanteerd rendement Rendement na correctie
2019 Beleggen 5,60% 5,59%
2020 Beleggen 5,33% 5,28%
2020 Sparen 0,06% 0,07%

 

Het effect van de correctie is afhankelijk van de omvang van het box 3-vermogen. Voor vermogens tot circa € 73.000 gaat het om een verschil van slechts € 1 of € 2. Voor een vermogen tot bijna

€ 1.000.000 gaat het gemiddeld om een verschil van € 4 in 2019 en € 18 in 2020. Voor grote vermogens boven de € 1.000.000 kan het verschil oplopen tot een paar honderd euro.

Wat betekent dit voor uw aangifte en aanslagen?

De Belastingdienst heeft aangegeven de juiste rendementspercentages voor zowel 2019 als 2020 zo snel mogelijk op te nemen in de wet. Daarnaast zal op korte termijn ook het aangifteprogramma worden aangepast. Let op: het kan zijn dat in de aangifte inkomstenbelasting 2019 de onjuiste percentages worden gehanteerd.

Verder zullen de definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2019 op basis van de gecorrigeerde rendementspercentages worden vastgesteld. Dit geldt ook voor de definitieve aanslagen 2020. In de meeste gevallen zullen de correcties dus een juiste afrekening tot gevolg hebben.

Voorlopige teruggaaf

Het kan zijn dat u gedurende het belastingjaar al een voorlopige teruggaaf heeft ontvangen en dat u uitsluitend als gevolg van de correcties van de rendementspercentages een aanvullende teruggaaf zou moeten krijgen. Voor dit soort gevallen is de Belastingdienst momenteel aan het onderzoeken in hoeverre teruggaaf hiervan uitvoerbaar is. Er zal in ieder geval een teruggaafgrens van € 15 worden gehanteerd.

Tot slot

Mocht u vragen hebben over het effect van de correcties van de rendementspercentages op uw aangifte en/of definitieve aanslag, neem dan contact op met uw adviseur bij Joanknecht of met een van onze specialisten die rechtsboven op deze pagina staan vermeld.