Forse verhoging bijtelling voor elektrische auto’s

Forse verhoging bijtelling voor elektrische auto’s

Op 28 juni 2019 is het definitieve klimaatakkoord gepresenteerd. Onderdeel van de plannen is een forse verhoging van de fiscale bijtelling voor het privégebruik van zakelijke emissieloze auto’s, zoals volledig elektrische auto’s. Het voorstel is de bijtelling voor deze auto’s reeds in 2020 te verdubbelen van 4% naar 8%. 

Oorspronkelijk zou dit pas in 2021 het geval zijn. Ook zal het maximumbedrag voor deze lage bijtelling worden verlaagd van € 50.000 naar € 45.000 in 2020. In de daaropvolgende jaren zal het fiscale voordeel verder worden afgebouwd.

Fiscale bijtelling elektrische auto’s

Voor volledig elektrische auto’s die in 2019 op kenteken zijn of worden gezet, geldt een fiscale bijtelling van 4% over een maximum van € 50.000 (‘bijtelling cap’) van de catalogusprijs. Over het deel van de catalogusprijs boven de € 50.000 bedraagt het fiscale bijtellingspercentage 22%. In het klimaatakkoord wordt voorgesteld om de fiscale bijtelling in de komende jaren als volgt aan te passen.

De bijtellingspercentages zullen jaarlijks worden gemonitord en zo nodig worden aangepast.

Voor innovatieve emissieloze auto’s die zich nog niet in de markt bewezen hebben, zoals de waterstof- en de zonnecelauto, geldt dat de invoering van het maximumbedrag in de bijtelling wordt uitgesteld tot na 2024.

Wat te doen?

Het bijtellingspercentage geldt momenteel steeds voor een periode van 60 maanden vanaf de datum eerste toelating. Bent u voornemens een volledig elektrische auto via de zaak te rijden, doe dit dan nog in 2019. U kunt dan nog vijf jaar lang gebruikmaken van de huidige bijtellingsregeling.

Klimaatakkoord

Het definitieve klimaatakkoord kunt u hier vinden.