Forensics & Recovery

Als succesvol en zorgvuldig ondernemer wilt u conflicten voorkomen. Meestal komt u er in alle redelijkheid samen ook wel uit. Maar soms is een conflict niet te vermijden. In dat geval zijn we een sterke schakel tussen ondernemers, advocaten en curatoren. We vertalen wettelijke kaders naar concrete situaties in uw bedrijf. We onderscheiden in complexe juridische materie de financiële hoofd- en bijzaken.

 

Recovery

We zijn ervaren in het voorkomen van een dreigend faillissement of het zo nodig doorstarten van de onderneming. We maken tijd en ruimte voor de herstructurering. We luisteren en praten met alle stakeholders. En met behulp van state-of-the-art data-analyse komen we snel tot de kern van het probleem, en daarmee het begin van een oplossing.

Ook in tijden van het coronavirus staan wij u bij. Mogelijk te treffen maatregelen door u als ondernemer in deze corona-crisis hebben wij voor u uiteengezet in een white paper.

 

Fraudeonderzoek

Met een discreet (boeken)onderzoek komen we snel tot de kern van een fraudezaak. Op basis hiervan kunnen we begeleiden bij het nemen van vervolgstappen. We kennen de mogelijkheden en de valkuilen. Daarnaast begeleiden we u graag als u zelf onderwerp van onderzoek bent.

 

Faillissementsonderzoek

We verrichten regelmatig faillissementsonderzoek. Onze overzichtelijke financiële analyse verschaft de curator snel inzicht in de mogelijke oorzaken van het faillissement en de vermogenstoestand van de boedel.

 

Waardering binnen procesvoering

We voeren ondernemingswaarderingen uit binnen fiscale en juridische procedures. Met uitstekende theoretische kennis en opleiding, bekendheid met geldende werkwijzen en het vermogen om op efficiënte en doeltreffende wijze de business achter een waarderingsobject te doorgronden.

 

Wij werken onder andere in opdracht van ondernemingen (aandeelhouders, bestuurders, toezichthouders), professionele partijen, advocaten en curatoren. We treden op als arbiter (Nederlands Arbitrage Instituut) en als gerechtelijk (waarderings)deskundige. Dit doen wij ook voor echtscheiding en afwikkeling nalatenschappen (wanneer dit een juridische strijd is).

Meer weten?

Neem contact op met
onze experts

Frank Driessen
Frank_Driessen-90x90

Forensics & Recovery

T 040 240 94 38

E fdriessen@joanknecht.nl

Ronny Buiting

Forensics & Recovery

T 040 240 94 15

E rbuiting@joanknecht.nl

Georges de Méris

Forensics & Recovery

T 040 240 94 76

E gdmeris@joanknecht.nl 

Services
Nieuws