Forensics & Recovery

Als succesvol en zorgvuldig ondernemer wilt u conflicten voorkomen. Meestal komt u er in alle redelijkheid samen ook wel uit. Maar soms is een conflict niet te vermijden. In dat geval zijn we een sterke schakel tussen ondernemers, advocaten en curatoren. We vertalen wettelijke kaders naar concrete situaties in uw bedrijf. We onderscheiden in complexe juridische materie de financiële hoofd- en bijzaken.

 

Recovery

We zijn ervaren in het voorkomen van een dreigend faillissement of het zo nodig doorstarten van de onderneming. We maken tijd en ruimte voor de herstructurering. We luisteren en praten met alle stakeholders. En met behulp van state-of-the-art data-analyse komen we snel tot de kern van het probleem, en daarmee het begin van een oplossing. Wij zijn verbonden aan Herstructurering & Recovery Online (HERO), een online uitgave die zich richt op juridische en bedrijfseconomische professionals en academici die te maken hebben met herstructurering, recovery, insolventie, waardering en daaraan gerelateerde onderwerpen.

 

Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA)

De WHOA maakt het mogelijk om uw onderneming en opgebouwde schulden te herstructureren door met schuldeisers een onderhands akkoord te sluiten. Bovendien stelt de WHOA u als ondernemer in de gelegenheid om de schuldeisers die niet willen meewerken aan een onderhands akkoord, te dwingen om dat wel te doen. U hoeft dus niet failliet te gaan. Wij werken daarbij als financieel experts onafhankelijk samen met alle insolventieadvocaten, ook die van u. Kijk op www.whoa-mkb.nl voor de toepassing van de WHOA voor mkb-bedrijven.

 

Fraudeonderzoek

Met een discreet (boeken)onderzoek komen we snel tot de kern van een fraudezaak. Op basis hiervan kunnen we begeleiden bij het nemen van vervolgstappen. We kennen de mogelijkheden en de valkuilen. Daarnaast begeleiden we u graag als u zelf onderwerp van onderzoek bent.

 

Faillissementsonderzoek

We verrichten regelmatig faillissementsonderzoek. Onze overzichtelijke financiële analyse verschaft de curator snel inzicht in de mogelijke oorzaken van het faillissement en de vermogenstoestand van de boedel.

 

Waardering binnen procesvoering

We voeren ondernemingswaarderingen uit binnen fiscale en juridische procedures. Met uitstekende theoretische kennis en opleiding, bekendheid met geldende werkwijzen en het vermogen om op efficiënte en doeltreffende wijze de business achter een waarderingsobject te doorgronden.

 

Wij werken onder andere in opdracht van ondernemingen (aandeelhouders, bestuurders, toezichthouders), professionele partijen, advocaten en curatoren. We treden op als arbiter (Nederlands Arbitrage Instituut) en als gerechtelijk (waarderings)deskundige. Dit doen wij ook voor echtscheiding en afwikkeling nalatenschappen (wanneer dit een juridische strijd is).

Meer weten?

Neem contact op met
onze experts

Frank Driessen
Frank Driessen 90x90

Forensics & Recovery

T 040 240 94 38

E fdriessen@joanknecht.nl

Ronny Buiting
Ronny-Buiting-test

Forensics & Recovery

T 040 240 94 15

E rbuiting@joanknecht.nl

Georges de Méris
Georges de Meris 90x90

Forensics & Recovery

T 040 240 94 76

E gdmeris@joanknecht.nl 

Services
Nieuws