flow+

Weten wat er leeft binnen je organisatie, een praktijkcasus van Flow+

Weten wat er leeft binnen je organisatie, een praktijkcasus van Flow+

6 november 2019

Mario Leijen kiest voor begeleiding van Flow+. In periodieke sessies worden relevante vraagstukken opgepakt gebaseerd op de “Wereld van de Ondernemer”. Als onderdeel hiervan is Mario specifiek op zoek gegaan naar wat leeft binnen zijn organisatie Niva Liften. Hij was benieuwd of medewerkers hetzelfde naar zijn organisatie kijken als hij doet.

Flow+ Quickscan

Flow+ ondersteunde Mario met het beantwoorden van de vraag wat er leeft binnen zijn organisatie, door het afnemen van een quickscan onder alle medewerkers. Deze bestaat allereerst uit een schriftelijke enquête van zo’n 50 vragen ingedeeld naar de onderdelen van de “Wereld van de Ondernemer”. Met vragen over leiderschap, strategie en beleid, management van medewerkers en resultaten. Vervolgens hebben twee Flow+ coaches alle medewerkers een-op-een geïnterviewd op basis van de ingevulde enquête om meer diepgang te geven aan de antwoorden.

 

Terugkoppeling naar ondernemer en medewerkers

De resultaten uit de enquêtes en interviews zijn door de Flow+ coaches samengevoegd en teruggekoppeld aan Mario en aan zijn medewerkers. Eerst heeft Mario zelf de resultaten gepresenteerd gekregen. Deze terugkoppeling heeft een vaste opbouw:

 

• Kernwaarden: wat zijn de kernelementen van de cultuur van Niva Liften?
• Aandachtspunten: waar maken medewerkers zich druk om?
• Link met enquêtes: cijfermatige uitkomsten enquêtes in verhouding tot interviewresultaten.

 

Vervolgens hebben de Flow+ coaches dezelfde presentatie voor alle medewerkers van Niva Liften gehouden. Zo zien zij ook terug waar ze aan hebben bijgedragen en wat leeft binnen de organisatie als geheel. De uitkomsten naar aanleiding van de Flow+ Quickscan en terugkoppeling worden nu verder opgepakt door Mario tijdens de basecampsessies, de periodieke gesprekken met zijn Flow+ coach. Daarbij worden de actiepunten verder opgepakt.

 

Resultaat

Dankzij de inzet van Flow+ heeft Mario meer inzicht gekregen in wat zijn mensen bezighoudt. “Ik was positief verrast door het feit dat de kernwaarden zo sterk naar voren kwamen uit de quickscan. Deze hadden wij nooit expliciet met elkaar besproken, maar nu hebben we ze beter geformuleerd en kunnen we naar de toekomst toe ons beleid erop afstemmen. Er zaten verder geen heel grote verrassingen in de uitkomsten van de Flow+ Quickscan. Dat is een goed teken voor mij, want dat geeft aan dat ik goed in de gaten heb wat leeft binnen mijn bedrijf. De uitkomsten bevestigen dat ik samen met mijn medewerkers op de goede weg ben en dat iedereen heel betrokken is bij het bedrijf. Wel zijn een aantal duidelijke behoeften naar voren gekomen, waaraan ik de komende maanden met mijn medewerkers en Flow+ coach verder ga werken.”

 

Ook geïnteresseerd in een vernieuwende kijk?

Neem contact op met Jeroen Beckers voor een vrijblijvende kennismaking. Jeroen is bereikbaar via telefoonnummer +31 40 240 9418 en +31 (0)6 5349 0753 en per e-mail op jbeckers@flowplus.nl. Kijk voor meer informatie op www.flowplus.nl