Fiscale eindejaarstips 2018/2019

 

Met het einde van het jaar in zicht is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2019 en moet u nu in actie komen. Andere zaken vragen juist om uitstel tot in het nieuwe jaar. In ieder geval zijn er na Prinsjesdag weer diverse veranderingen die om aandacht vragen. Welke dat zijn, leest u in onze eindejaarstips. Doe er uw fiscale voordeel mee!

Alle (100+) eindejaarstips 2018/2019 vindt u hier. Hieronder lichten wij alvast een tipje van de sluier op met vijf interessante tips.

Speel in op beperking aftrekposten box 1

De tarieven in box 1 voor inkomsten uit werk en woning worden de komende jaren verlaagd, te beginnen in 2019. Hier staat tegenover dat aftrekposten dan ook minder voordeel opleveren. Bovendien wordt het maximum aftrekpercentage voor het overgrote deel van de aftrekposten afgebouwd naar 37,05% in 2023. U kunt hierop inspelen door aftrekposten zoveel mogelijk in de tijd naar voren te halen. Naast de aftrekposten voor ondernemers gaat het om de uitgaven voor onderhoudsverplichtingen, de uitgaven voor specifieke zorgkosten, de weekenduitgaven voor gehandicapten, de scholingsuitgaven, de aftrekbare giften, het restant persoonsgebonden aftrek van voorgaande jaren en verliezen op beleggingen in durfkapitaal.

Maak gebruik van de energie-investeringsaftrek in 2018

Overweegt u te investeren in een bedrijfsmiddel dat op de Energielijst 2018 staat? Het is interessant om deze energie-investering nog in 2018 te doen. De energie-investeringsaftrek (EIA) bedraagt in 2018 namelijk nog 54,5%, maar wordt in 2019 verlaagd naar 45%. Ook bij de EIA wordt voor het jaar van investeren gekeken naar het moment waarop de verplichtingen zijn aangegaan, zoals het plaatsen van een order, akkoord gaan met een (bindende) offerte of het tekenen van een koopcontract.

Houd rekening met verlaging vpb-tarieven

Het tarief in de vennootschapsbelasting (vpb) wordt de komende jaren verlaagd. Hierna zijn de vpb-tarieven voor de komende jaren opgenomen.

Tarieven vennootschapsbelasting
2018 2019 2020 2021
winst ≤ € 200.000 20% 19% 16,5% 15%
winst > € 200.000 25% 25% 22,55% 20,5%

Voor de bv kan het dus fiscaal extra interessant zijn om winst uit te stellen naar latere jaren en kosten naar voren te halen. Hierbij kan worden gedacht aan het uitstellen van een winstgevende transactie naar 2019 of het vormen van een voorziening of een herinvesteringsreserve.

Plan dividenduitkeringen aan dga

Het tarief in box 2 wordt de komende jaren verhoogd. Hierna zijn de tarieven voor de komende jaren opgenomen.

Tarieven box 2

2018

25%

2019

25%
2020

26,25%

2021

26,9%

Vanwege de verhoging van het box 2-tarief kan het fiscaal interessant zijn vóór 2020 dividend uit te keren om nog gebruik te maken van het huidige tarief. Bent u van plan in 2018 nog een dividend uit te keren? In dat geval kan het voordelig zijn deze dividenduitkering uit te stellen naar begin 2019. Hiermee kunt u voorkomen dat het dividendbedrag op 1 januari tot het vermogen van box 3 behoort en u daarover belasting moet betalen.

Koop duurdere elektrische auto in 2018

Als u van plan bent binnenkort een elektrische auto van meer dan € 50.000 aan te schaffen, is het verstandig dit nog voor het einde van 2018 te doen. Vanaf 2019 geldt de 4%-bijtelling voor elektrische auto’s nog slechts tot een cataloguswaarde van € 50.000. Over het meerdere betaalt u 22%.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met Patrick van den Heuvel per e-mail op pvdheuvel@joanknecht.nl of per telefoon op +31 (0)40 240 9537.