Fiscale eenheidsregime in strijd met EU-recht

 

Op 22 februari heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat het Nederlandse fiscale eenheidsregime voor de vennootschapsbelasting niet voldoet aan de voorwaarden van het Europees Recht. Als gevolg hiervan wordt de regelgeving rondom de fiscale eenheid met terugwerkende kracht vanaf 25 oktober 2017 gewijzigd. Deze beslissing van het Hof van Justitie kan gevolgen hebben voor in Nederland gevestigde moeder- en dochterbedrijven die samen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting vormen.

Renteaftrekbeperking

In de uitspraak van het Hof van Justitie was sprake van een Zweedse vennootschap die binnen de groep van ondernemingen geld uitleende aan een Nederlandse bv. Dit geld werd door de bv gestort in een Italiaanse dochtermaatschappij en gebruikt voor de verwerving van aandelen. De Nederlandse bv wilde de rentelasten op de lening in aftrek brengen op de fiscale winst van de vennootschap. De inspecteur stond dit echter niet toe: er was sprake van een renteaftrekbeperking, dus de Nederlandse bv kon de rentelasten niet in mindering brengen op de winst.

Fiscale eenheid

Indien deze situatie zich binnen de Nederlandse grenzen zou hebben afgespeeld, zou het mogelijk zijn geweest om een fiscale eenheid te vormen. Bij een fiscale eenheid zijn onderlinge vorderingen en schulden niet zichtbaar. Bij buitenlandse situaties is het niet mogelijk om een fiscale eenheid aan te gaan, waardoor de rentelasten in sommige gevallen niet in aftrek worden toegestaan. Het Hof van Justitie is daarom van mening dat er sprake is van discriminatie tussen Nederlandse en buitenlandse ondernemingen.

Spoedreparatiemaatregel

Op 25 oktober 2017 is er door de Advocaat-Generaal van het Hof van Justitie advies gegeven over de kwestie. Ook hij was van mening dat er sprake was van discriminatie. Omdat toen al werd gevreesd dat het Hof van Justitie dit advies zou volgen, heeft de Staatssecretaris van Financiën nog dezelfde dag spoedmaatregelen gepubliceerd. Deze spoedreparatiemaatregelen zijn met terugwerkende kracht vanaf 25 oktober 2017 van toepassing.  Naar verwachting zal binnenkort een wetsvoorstel worden ingediend bij de Tweede Kamer om het fiscale eenheidsregime in de vennootschapsbelasting aan te passen.

Gevolgen uitspraak Hof van Justitie

De gevolgen van de uitspraak van Hof van Justitie en voorgenomen aanpassingen zijn dat enkele regelingen in de vennootschaps- en dividendbelasting moeten worden toegepast alsof er geen sprake is van een fiscale eenheid. Het gaat bijvoorbeeld om de renteaftrekbeperking voor financieringen die zijn aangegaan voor het verwerven van aandelen, de renteaftrekbeperking inzake bovenmatige deelnemingsrente en de verliesverrekeningsbeperking bij een belangenwijziging. Door de terugwerkende kracht kan de uitspraak van Hof van Justitie ook gevolgen hebben voor de fiscale winst van de vennootschap voor het jaar 2017. De spoedmaatregelen die moeten worden toegepast, zijn een tijdelijke oplossing. Er zal waarschijnlijk een nieuw fiscale eenheidsregime worden ontwikkeld om verdere strijd met het Europese recht te voorkomen. De nadere invulling hiervan is nog niet bekend.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande bericht? Neem dan contact op met Rob van Doremaele via +31 (0)40 240 9495 of mail naar rvdoremaele@joanknecht.nl.