Fintechs zien meer bij financieringsaanvraag

Fintechs zien meer bij financieringsaanvraag

15 juli 2020

Uit onderzoek blijkt dat kleine ondernemers snel al meer dan 25 uur kwijt zijn met het invullen van papierwerk wanneer zij op zoek zijn naar nieuwe financiering. Door standaardisering van financieringsaanvragen en de steeds grotere rol van fintechs wordt dit tijdsbeslag tegenwoordig verder teruggebracht.

Financieringsaanvraag op basis van data

Fintech is een samentrekking van de Engelse woorden ‘financial’ en ‘technology’. Het gaat daarbij om innovatieve start-ups en ICT-bedrijven die vooral de eindgebruiker centraal stellen in hun digitale dienstverlening. Fintechs gebruiken naast het bedrijfsplan en de liquiditeitsprognoses steeds meer ruwe data van het bedrijf zelf. Deze data wordt via rechtstreekse downloads uit de systemen van de aanvrager aangeleverd. Het gaat dan om het debiteurenverloop, orderportefeuilles, betalingsgegevens en uitkeringen aan de ondernemer zelf. Naast deze informatie maken Fintechs gebruik van big data en Artificial Intelligence (AI) om het risicoprofiel en de kredietwaardigheid geautomatiseerd in te schatten.

 

Steeds sneller, steeds beter

Door zo op grote schaal data te verzamelen en analyses te maken van bedrijven uit dezelfde sectoren verbeteren zij continu hun (krediet)modellen. Sommige Fintechs specialiseren zich vanuit hun modellen  op het enkel  financieren van debiteuren of voorfinancieren van crediteuren of handelsvoorraden. Zonder dat er veel mankracht aan te pas komt, kunnen zij kredietaanvragen in steeds kortere tijd op kredietwaardigheid scoren. Daarbij spelen ze ook snel in op zichtbare trends zoals de coronacrisis. Door de zo gemaakte analyse te vergelijken met het ingestuurde liquiditeitsplan kan de realiteitszin van de ondernemer gemakkelijk worden vastgesteld. In combinatie met de beoordeling van het bedrijfsplan is dan snel te bepalen of een financiering kan worden verstrekt.

 

Gespecialiseerde accountant

Om goed beslagen ten ijs te komen en even slim te zijn als de algoritmes van de kredietverlener, laten ondernemers zich steeds meer bij hun aanvraag door een gespecialiseerde accountant ondersteunen. Vooral als het gaat om het klaarmaken van de data en het opstellen van hun bedrijfsplan. In praktijk blijkt dat aanvragen die via een bij de Fintech bekende accountant worden ingestuurd, twee keer meer kans hebben om te worden goedgekeurd. Daarnaast blijkt dat de betreffende bedrijven beter aan hun betalingsverplichtingen voldoen. Het mes snijdt, zeker in de huidige coronatijd, dus aan twee kanten als partijen zoals Joanknecht de financieringsaanvraag begeleiden.

Geschreven door Georges de Méris.

Partner corporate finance en forensics & recovery bij Joanknecht.

Georges is bereikbaar per telefoon op +31 (0)40 240 9476 en per e-mail op gdmeris@joanknecht.nl.