Finance & Control

Ondernemen is vooruitkijken. Vooral als het om uw financiën gaat. Natuurlijk is goed registreren belangrijk, maar u wilt met name weten wat gaat komen. Hoe u kansen kunt benutten en welke financiële ruimte u heeft om met de markt mee te bewegen. Daarvoor heeft u als mkb-ondernemer ondersteuning nodig op het gebied van administratie, controlling en CFO – deze zijn zelden vertegenwoordigd in één persoon. Wij regelen voor u het talent en de ervaring van bijvoorbeeld een senior controller of CFO om de expertise van uw financiële team aan te vullen en naar een hoger niveau te tillen. Flexibel en al vanaf één dagdeel per week.

 

Wij zijn Finance & Control

Wij helpen ondernemers om hun bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Dat doen we door u inzicht te verschaffen in de prestaties van alle bedrijfsonderdelen, processen transparanter in te richten en bij te dragen aan een cultuur van continue verbetering. Van een nauwgezette financiële analyse tot strategisch advies. U kunt rekenen op zinvolle veranderingen en verrassend veel nieuwe mogelijkheden. Meer grip, meer inzicht en continue verbetering.

“Onze dienstverlening bestaat uit drie speerpunten: in control komen, inzicht creëren, continu verbeteren” ~Bas Reijnen, finance & controlspecialist

In control

Een organisatie die interne en externe onzekerheden kan benoemen en maatregelen neemt om ze te beheersen, is ‘in control’. De prestaties en gezondheid van de organisatie zijn dan namelijk beter te voorspellen.

Wij verhogen uw voorspelbaarheid door:

 • het maandafsluitingsproces te optimaliseren (fast close);
 • het digitale administratieproces efficiënter te organiseren;
 • werkkapitaalmanagement (bijvoorbeeld door het facturatieproces te versnellen en minder foutgevoelig te maken);
 • in te zetten op budgettering en forecasting;
 • businesscases uit te werken voor de besluitvorming over nieuwe contracten, projecten en producten;
 • uw administratie in te richten aan de hand van de specifieke kenmerken van uw onderneming en daarmee transparantie te verbeteren.

Inzicht

U stelt een strategie op om uw doelstellingen bereiken. U richt uw bedrijf erop in en wilt dan natuurlijk weten of u op de juiste koers bent. Daarvoor moet u kunnen zien waar u – op dit moment – rendement realiseert en waar niet. Als wij de processen transparanter voor u inrichten, heeft u doorlopend zicht op de efficiëntie van uw organisatie en kunt u zowel op korte als lange termijn verbetermaatregelen opstellen.

Wij verhogen inzicht in hoe uw bedrijf presteert door:

 • de juiste Key Performance Indicators (KPI) op te stellen waarmee u de monitoring van uw bedrijfsresultaten detailleert, versnelt en beter begrijpt;
 • een kostprijscalculatie uit te voeren die u inzicht geeft in de beoogde winstgevendheid van producten, diensten en klanten;
 • een ‘kubus’ van data op te stellen op project-, activiteiten-, orderregel- en klantniveau;
 • dashboarding op te zetten (als de basisvastlegging op orde is). Deze extra dienst kunnen we samen met onze collega’s van IT-Services voor u inrichten;
 • beter en gerichter te benchmarken met branchegenoten – gebruikmakend van openbare beschikbare informatie.

Continue verbetering

De basis van elke succesvolle, wendbare en weerbare organisatie is continue verbetering. Met een kritische opstelling naar de eigen processen en oog voor de vaak snel veranderende context. Hiermee houdt u uw organisatie veerkrachtig en verhoogt u de winstgevendheid. U richt continue verbetering in door een data-driven organisatie te worden.

Wij ondersteunen u in het realiseren van een verbetercultuur door:

 • periodiek de resultaten te bespreken en om te zetten in actie – op alle niveaus (businessreviews);
 • bij zowel het project-/procesmanagement als de project-/procesbeheersing te sturen op kritische evaluatie en verandermanagement.

Functies waarop u ons direct kunt inzetten

Samen met Joanknecht Finance & Control richt u de prestaties van alle bedrijfsonderdelen transparanter in en werkt u onophoudelijk aan verbetering. En door de interne en externe onzekerheden te benoemen en beheersen, bent u nog meer ‘in control’.

 

We kunnen u op verschillende manieren bijstaan – net waar u behoefte aan heeft. We gaan daarover graag het gesprek aan. Heeft u behoefte aan een administratief medewerker of een assistent-controller? Of kunnen we u beter ondersteunen met een deeltijd-CFO-functie of bijvoorbeeld een senior controller?

 

In control, meer inzicht en continue verbetering – al vanaf een dagdeel per week

Neem contact op met een van onze finance & controlspecialisten. Max Broekhuizen en Bas Reijnen denken graag met u mee. Max is telefonisch bereikbaar via 040 240 94 79 en per e-mail. Bas is bereikbaar op telefoonnummer 040 240 94 91 en per e-mail.

Meer weten?

Neem contact op met
onze experts

Max Broekhuizen
Max Broekhuizen 90x90

Finance & controlspecialist

T 040 240 94 79

E mbroekhuizen@joanknecht.nl

Bas Reijnen
Bas Reijnen 500x500

Finance & controlspecialist

T 040 240 94 91

E breijnen@joanknecht.nl

Services
Nieuws