Een extra jaar voor fiscale aftrek studiekosten

Een extra jaar voor fiscale aftrek van studiekosten

Studiekosten zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Oorspronkelijk zou deze regeling per 1 januari 2018 worden afgeschaft, maar dit is al een paar keer uitgesteld. Nu is de verwachting dat de fiscale studiekostenaftrek in 2021 wordt vervangen door een nieuwe subsidieregeling: het STAP-budget. U krijgt dus een extra jaar (2020) om studiekosten in uw aangifte inkomstenbelasting in aftrek te brengen.

2019 en 2020: fiscale aftrek van studiekosten

Particulieren die een opleiding of studie voor een (toekomstig) beroep volgen, waarvoor geen recht op studiefinanciering bestaat, kunnen de kosten hiervan onder voorwaarden in aftrek brengen in de inkomstenbelasting. Het gaat om het lesgeld, cursusgeld, collegegeld of examengeld en de verplicht gestelde leermiddelen en beschermingsmiddelen. Niet aftrekbaar zijn bijvoorbeeld de kosten van een laptop en reiskosten.

De studiekosten moeten minimaal € 250 bedragen en mogen maximaal € 15.000 bedragen voor de aftrek. De studiekosten zijn aftrekbaar in het jaar van betaling. Maak nog gebruik in 2019 en 2020 van de fiscale aftrek studiekosten.

2021: het STAP-budget

In 2021 wordt de fiscale studiekostenregeling vervangen door het STAP-budget (STimulans ArbeidsmarktPositie). Het STAP-budget is een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling en kan worden gebruikt voor het volgen van een opleiding of cursus of het behalen van een certificaat. In principe komt iedereen voor de regeling in aanmerking. Wel zal worden gekeken of iemand niet al recht heeft op studiefinanciering of andere tegemoetkomingen. Het doel is het ontwikkelen van mensen tijdens hun loopbaan om zo beter inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt.

Naar verwachting gaat het maximale bedrag tussen de € 1.000 en € 2.000 per aanvraag bedragen. Dit bedrag zal rechtstreeks worden uitbetaald aan de opleidingsinstelling. De beoogde uitvoerder van de nieuwe regeling is het UWV.

De voorwaarden voor het krijgen van het STAP-budget zijn momenteel nog niet duidelijk. Het lijkt er in ieder geval op dat het maximale voordeel van de nieuwe regeling fors lager zal uitvallen dan de huidige fiscale regeling. Het wetsvoorstel is ter consultatie aangeboden.

Contact

Heeft u vragen over de aftrek van studiekosten? Neem contact op met onze belastingadviseurs per e-mail of per telefoon op +31 (0)40 844 7000.