Energieakkoord krijgt tanden

In het nieuwe Energieakkoord staat dat Nederland 100 petajoule gaat besparen aan energie. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft uitgerekend dat de huidige plannen in het Energieakkoord voor een besparing van 75 petajoule zorgen. Om te zorgen dat ook het bedrijfsleven meewerkt, wordt deze medewerking per 2019 afgedwongen.

De Wet

De Wet Milieubeheer verplicht bedrijven met een hoog energieverbruik om energie te besparen. Het is een 25 jaar oude wet waar veel ondernemers nog nooit van hebben gehoord. Er was ook geen controle op de naleving ervan, maar hier komt met het activiteitenbesluit milieubeheer verandering in. Een bedrijf moet aan dit besluit voldoen, indien sprake is van ten minste één van de volgende voorwaarden:

  1. Een stroomverbruik van meer dan 50.000 kWh
  2. Een verbruik van meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalent)

Of uw bedrijf ook onder deze wet valt, is eenvoudig te controleren met de checklists van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Valt uw bedrijf onder de voorwaarden? Dan dient u de energiebesparende maatregelen te treffen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend of een zogeheten internal rate of return (IRR) van 15 procent opleveren.

Voorschriften per sector

De overheid heeft voor 19 sectoren lijsten opgesteld met erkende energie-bespaarmaatregelen die aan deze terugverdientermijn voldoen. Die lijsten zijn overigens ook een goede checklist voor kleinere bedrijven om na te gaan welke energiebesparing mogelijk is. Er zijn lijsten voor onder andere detailhandel, commerciële datacentra, bouwmaterialen handels en restaurants. Op de website van InfoMil staat een lijst per sector. Sommige maatregelen zijn makkelijker door te voeren dan andere. Zo wordt voor veel bedrijven geopperd om spouwmuren te isoleren of om de verwarming per ruimte te regelen. Ook kunnen bedrijven het aantal plekken met printers en kopieermachines verlagen, zodat deze in de stand-by stand geen stroom verspillen. Een andere mogelijkheid is om alleen energiezuinige elektrische apparaten te gebruiken die voldoen aan de zogeheten ‘Energie Star-specificatie’.

Informatieplicht

Vanaf 2019 zal de overheid de naleving van de Wet Milieubeheer strenger controleren. De wet bestaat al jaren, maar er was geen controle op. Die verantwoordelijk lag bij gemeentes en die hebben hier in het verleden geen prioriteit aan gegeven. Met het klimaatakkoord waait er een nieuwe wind en hebben bedrijven vanaf dit jaar een informatieplicht en moeten ze hun eigen energiebesparing bewijzen.

Melding en controle

De eerste keer dat een hoogverbruiker verplicht een melding moet maken is op 1 juli 2019. De eerstvolgende melding is uiterlijk vier jaar later. Wel zijn er specifieke situaties waarin een bedrijf uitstel kan krijgen. Kan een bedrijf om bedrijfseconomische redenen op dit moment geen krediet krijgen, dan mag deze de maatregelen in fases realiseren. Ter controle van deze meldingen heeft de overheid twintig toezichthouders aangewezen die meer werk van de handhaving zullen maken. Deze toezichthouders kunnen een bestuursrechtelijke dwangsom opleggen, als een maatregel niet wordt doorgevoerd. Dit gaat naar evenredigheid. Bij een niet uitgevoerde investering van € 10.000 kan een dwangsom van € 100.000 worden opgelegd. Dit gebeurt overigens pas, nadat het bedrijf is gewaarschuwd en de mogelijkheid heeft gehad om de maatregel door te voeren. In het uiterste geval volgt strafrechtelijke vervolging, omdat een economisch delict wordt begaan.

Met deze strategie hoopt de overheid dat bedrijven meer werk maken van de energiebesparing. Tegelijkertijd krijgt zij meer kennis over de energiebesparende maatregelen die bedrijven nemen en laat zij zien het Energieakkoord serieus te nemen. Het is nu aan de bedrijven om zich niet te laten verrassen door een assertieve toezichthouder maar zelf het initiatief te nemen.

Wij kunnen u helpen te voldoen aan de informatieplicht. Wilt u weten hoe? Neem contact op met Georges de Méris.